مبنای محاسبه عمر ساختمان؟؟؟!!!

اخرین ویرایش 1401/11/19 11:01

مبنای محاسبه عمر ساختمان؟؟؟!!!

 

 

مبنای محاسبه عمر ساختمان؟؟؟!!!

 

مبنای محاسبه عمر مفید ساختمان، تاریخ شروع عملکرد ساختمان و تاریخ انتظار برای تعویض تجهیزات و تعمیرات ضروری آن را شامل می شود. این عمر مفید به عنوان فاصله زمانی بین تاریخ شروع عملکرد و تاریخ خاتمه عملکرد با توجه به تعمیرات و تعویض تجهیزات ضروری، محاسبه می شود.

عمر مفید ساختمان، دوره زمانی است که ساختمان برای عملکرد به خوبی مناسب است و می تواند به عنوان ملک در خدمت انسان قرار گیرد.

 

برای محاسبه عمر مفید ساختمان، باید تعدادی از مهم ترین عوامل را در نظر بگیریم، مانند:

 

1)ساختار ساختمان: بناهای با ساختارهای مختلف، مانند ساختمان های بتنی، آهنی و بلوکی، عمر مختلفی دارند.

2)شرایط آب و هوا: شرایط آب و هوا مانند خشکسالی، باران و سرما، بر عمر ساختمان تاثیر می گذارد.

3)بهره برداری و مراقبت: عدم رعایت شرایط مورد نیاز برای بهره برداری و مراقبت بر ساختمان، می تواند باعث کوتاه شدن عمر آن شود.

4)سیستم های تاسیساتی.

 

ساختار ساختمان: بخشی از معماری ساختمان است که به شیوه تشکیل شدن مواد ساختمان، درجه بلندی و توزیع وزن در ساختمان مربوط می شود. ساختار بتنی، آهنی و بلوکی سه ساختار مختلف ساختمان هستند که بر اساس مواد مصرفی و قدرت برداشتن وزن تشکیل می شوند. عمر ساختمان ها بر اساس ساختار آن ها، شرایط محیطی، بهره برداری و تعمیرات مختلف می باشد..

 

سیستم های تاسیساتی: سیستم های مختلف داخل ساختمان ها که برای عملکرد آن ها و راحتی کاربران مورد استفاده قرار می گیرند، شامل سیستم برق، آب، تهویه، عایق صدا، برقراری ارتباطات، آنتن موبایل و سایر سیستم های داخلی می باشد. این سیستم ها به عنوان عامل داِئم برای راحتی و رضایت مشتریان در ساختمان ها، بسیار مهم هستند.

 

بهره برداری و مراقبت بر ساختمان به شرح حفظ و استفاده مناسب از ساختمان در مدت زمان طولانی تعبیه می شود. بهره برداری صحیح شامل تعمیرات های دوره ای، تعمیر خرابی ها، عوض کردن تجهیزات قدیمی، کنترل آلودگی، حفاظت از شیوه های زندگی غیر مناسب و مراقبت از محیط زیست در ساختمان می باشد. عدم رعایت شرایط مورد نیاز برای بهره برداری و مراقبت بر ساختمان می تواند باعث کاهش عمر آن، تخریب شایع، پدیده های خطرناک و به دلیل خسارات مالی، بلافاصله یا بعدا باشد.

 

 

 

 

 

برچسب ها: