آشنایی با انواع سند ملک قسمت اول(سند مشاع)
آشنایی با انواع سند ملک قسمت اول(سند مشاع)

سند مشاع یکی از انواع سند رسمی در ایران است

مشاهده جزئیات
برای پفک قیمت مشخص هست اما برای ملک نه!
برای پفک قیمت مشخص هست اما برای ملک نه!

نارضایتی در بخش مسکن به اندازه تمام کسانی است که حق دارند یک واحد مسکونی داشته باشند. مخصوصا در نجف آباد اصفهان که قیمت ها اصلا معلوم نیست طبق چه نموداری قیمت میشن. در طول ۲/۵ سال گذشته نرخ مسکن ۵۰۰ درصد رشد کرده است. این یک فاجعه ملی است که تاکنون هیچکدام از مسئولان، حتی یک عذرخواهی هم از مردم نکرده‌اند. در واقع مسئولان در قبال این رها شدگی هرگز پاسخگو نبوده‌اند.

مشاهده جزئیات