زمین 146 متری شمالی شرقی با کاربری مسکونی(100 متر فاصله تا امکانات)
زمین 146 متری شمالی شرقی با کاربری مسکونی(100 متر فاصله تا امکانات)

املاک ویژه سامانه املاک نجف آباد

مشاهده جزئیات
منزل 800 میلیونی نوساز
منزل 800 میلیونی نوساز

املاک ویژه سامانه املاک نجف آباد

مشاهده جزئیات
زمین 120 متری آینده دار
زمین 120 متری آینده دار

املاک ویژه سامانه املاک نجف آباد

مشاهده جزئیات
زمین 73 متری شمالی
زمین 73 متری شمالی

املاک ویژه سامانه املاک نجف آباد

مشاهده جزئیات
زمین 76 متری طرح باغات
زمین 76 متری طرح باغات

املاک ویژه سامانه املاک

مشاهده جزئیات
زمین 155 متری شمالی
زمین 155 متری شمالی

املاک ویژه سامانه املاک نجف آباد

مشاهده جزئیات
زمین 200 متری جنوبی
زمین 200 متری جنوبی

ملاک ویژه سامانه املاک نجف آباد

مشاهده جزئیات
زمین 147 متری قابل ساخت
زمین 147 متری قابل ساخت

املاک ویژه سامانه املاک نجف آباد

مشاهده جزئیات
زمین 85 متری قابل ساخت(داخل غلاف)
زمین 85 متری قابل ساخت(داخل غلاف)

املاک ویژه سامانه املاک نجف اباد

مشاهده جزئیات
منزل 300 متری کلنگی شمالی
منزل 300 متری کلنگی شمالی

املاک ویژه سامانه املاک نجف آباد

مشاهده جزئیات
منزل مسکونی 2طبقه 93 متر مربع  شهدای غربی
منزل مسکونی 2طبقه 93 متر مربع شهدای غربی

املاک ویژه سامانه املاک نجف آباد

مشاهده جزئیات
زمین 146 متری قابل ساخت
زمین 146 متری قابل ساخت

زمین قابل_ساخت 146 متر مربع سعیدفر

مشاهده جزئیات