زمین 145 متری خیابان سمندری
زمین 145 متری خیابان سمندری

املاک ویژه سامانه املاک نجف آباد

مشاهده جزئیات
زمین 120 متری آینده دار
زمین 120 متری آینده دار

املاک ویژه سامانه املاک نجف آباد

مشاهده جزئیات
زمین 73 متری شمالی
زمین 73 متری شمالی

املاک ویژه سامانه املاک نجف آباد

مشاهده جزئیات
زمین 155 متری شمالی
زمین 155 متری شمالی

املاک ویژه سامانه املاک نجف آباد

مشاهده جزئیات
زمین 147 متری قابل ساخت
زمین 147 متری قابل ساخت

املاک ویژه سامانه املاک نجف آباد

مشاهده جزئیات
زمین 146 متری قابل ساخت
زمین 146 متری قابل ساخت

زمین قابل_ساخت 146 متر مربع سعیدفر

مشاهده جزئیات
زمین 130 متری بلوار فجر قیمت مناسب
زمین 130 متری بلوار فجر قیمت مناسب

زمین طرح باغات، واقع در بلوار فجر، کوی گلستان

مشاهده جزئیات