برای فروش
بازار_ملاصدرا
بازار_ملاصدرا
بازار_ملاصدرا
بازار_ملاصدرا
بازار_ملاصدرا
بازار_ملاصدرا
4 عکس
مغازه
مغازه
بازار_ملاصدرا
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 11متر مربع
قیمت فروش 472 میلیون تومان
کد ملک 8942
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
امیرآباد_بهشتی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 125متر مربع
قیمت فروش 1.3 میلیارد تومان
کد ملک 8947
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
آزادگان
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 250 میلیون تومان
کد ملک 8940
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین تجاری
زمین تجاری
بلوار_حجتی_شیخ بهایی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1 میلیارد تومان
کد ملک 8931
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
یزدانمهر
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 300متر مربع
قیمت فروش 1.7 میلیارد تومان
کد ملک 8933
برای فروش
اسلایدر عکس
مسکونی تجاری
مسکونی تجاری
یزدانشهر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.5 میلیارد تومان
کد ملک 8938
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 172متر مربع
قیمت فروش 1.6 میلیارد تومان
کد ملک 8930
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
مولوی شمالی
اتاق خواب 1
پارکینگ دارد
زیر بنا 80متر مربع
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 8932
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
زمین مزروعی
حاجی آباد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 2.2 میلیارد تومان
کد ملک 8924
برای فروش
کهریزسنگ
کهریزسنگ
کهریزسنگ
کهریزسنگ
کهریزسنگ
کهریزسنگ
کهریزسنگ
کهریزسنگ
کهریزسنگ
کهریزسنگ
8 عکس
مسکونی تجاری
مسکونی تجاری
کهریزسنگ
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 163متر مربع
قیمت فروش 1.5 میلیارد تومان
کد ملک 8929
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
قدس غربی
اتاق خواب 5
پارکینگ دارد
زیر بنا 213متر مربع
قیمت فروش 1.7 میلیارد تومان
کد ملک 8927
برای فروش
بلوار_حجتی_شیخ بهایی
بلوار_حجتی_شیخ بهایی
بلوار_حجتی_شیخ بهایی
بلوار_حجتی_شیخ بهایی
بلوار_حجتی_شیخ بهایی
بلوار_حجتی_شیخ بهایی
بلوار_حجتی_شیخ بهایی
بلوار_حجتی_شیخ بهایی
بلوار_حجتی_شیخ بهایی
بلوار_حجتی_شیخ بهایی
بلوار_حجتی_شیخ بهایی
بلوار_حجتی_شیخ بهایی
10 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
بلوار_حجتی_شیخ بهایی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 188متر مربع
قیمت فروش 2.6 میلیارد تومان
کد ملک 8928
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
ویلاشهر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 96متر مربع
قیمت فروش 2 میلیارد تومان
کد ملک 8926
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
صالح آباد
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا __
قیمت __
کد ملک 8918
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
ویلاشهر اول
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 475متر مربع
قیمت فروش 4.3 میلیارد تومان
کد ملک 8913
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
مولوی شمالی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 270متر مربع
قیمت فروش 2.5 میلیارد تومان
کد ملک 8917
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
شریعتی شرقی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 225متر مربع
قیمت فروش 2.1 میلیارد تومان
کد ملک 8915
برای فروش
کمربندی جنوبی
کمربندی جنوبی
کمربندی جنوبی
کمربندی جنوبی
کمربندی جنوبی
کمربندی جنوبی
کمربندی جنوبی
کمربندی جنوبی
کمربندی جنوبی
کمربندی جنوبی
کمربندی جنوبی
کمربندی جنوبی
10 عکس
زمین مزروعی
زمین مزروعی
کمربندی جنوبی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 96متر مربع
قیمت فروش 780 میلیون تومان
کد ملک 8920
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
امیرآباد
اتاق خواب 1
پارکینگ دارد
زیر بنا 113متر مربع
قیمت فروش 850 میلیون تومان
کد ملک 8921
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
بلوار_فجر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 600 میلیون تومان
کد ملک 8916
برای فروش
معرفت
معرفت
معرفت
معرفت
معرفت
معرفت
معرفت
5 عکس
مسکونی تجاری
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 2.5 میلیارد تومان
کد ملک 8910
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
شیخ بهایی جنوبی
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 410متر مربع
قیمت فروش 2.4 میلیارد تومان
کد ملک 8906
برای فروش
قدس غربی
قدس غربی
قدس غربی
قدس غربی
قدس غربی
قدس غربی
قدس غربی
قدس غربی
قدس غربی
قدس غربی
قدس غربی
قدس غربی
10 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
قدس غربی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 140متر مربع
قیمت فروش 2.2 میلیارد تومان
کد ملک 8905
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
مسکن_مهر_آزادگان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 79متر مربع
قیمت فروش 714 میلیون تومان
کد ملک 8907
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
شهدای غربی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 155متر مربع
قیمت فروش 1.3 میلیارد تومان
کد ملک 8908
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ دارد
زیر بنا 130متر مربع
قیمت فروش 3.5 میلیارد تومان
کد ملک 8904
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
ویلاشهر اول
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1 میلیارد تومان
کد ملک 8901
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
زمین مزروعی
جاده_سامان
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 200 میلیون تومان
کد ملک 8909
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
بلوار_جمهوری
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 560 میلیون تومان
کد ملک 8898
برای فروش
سمندری
سمندری
سمندری
سمندری
سمندری
3 عکس
زمین مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 700 میلیون تومان
کد ملک 8899
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
شریعتی غربی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 850 میلیون تومان
کد ملک 8897
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
خرم غربی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 2 میلیارد تومان
کد ملک 8895
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
نهضت آباد
اتاق خواب __
پارکینگ دارد
زیر بنا 70متر مربع
قیمت فروش 430 میلیون تومان
کد ملک 8891
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
فلکه_بسیج
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.3 میلیارد تومان
کد ملک 8890
برای فروش
امیرآباد_بهشتی
امیرآباد_بهشتی
امیرآباد_بهشتی
امیرآباد_بهشتی
امیرآباد_بهشتی
امیرآباد_بهشتی
امیرآباد_بهشتی
5 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
امیرآباد_بهشتی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 100متر مربع
قیمت فروش 1 میلیارد تومان
کد ملک 8892
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
پاساژ_کیان
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 27متر مربع
قیمت فروش 2 میلیارد تومان
کد ملک 8893
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
17شهریور شرقی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 155متر مربع
قیمت فروش 1.3 میلیارد تومان
کد ملک 8903
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 240متر مربع
قیمت فروش 4 میلیارد تومان
کد ملک 8900
برای فروش
پاساژ_شیخ بهایی
پاساژ_شیخ بهایی
پاساژ_شیخ بهایی
پاساژ_شیخ بهایی
پاساژ_شیخ بهایی
3 عکس
مغازه
مغازه
پاساژ_شیخ بهایی
اتاق خواب __
پارکینگ دارد
زیر بنا 19متر مربع
قیمت فروش 1.9 میلیارد تومان
کد ملک 8880
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
میرداماد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 4.5 میلیارد تومان
کد ملک 8878
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
بلوار_طالقانی_پارک
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.9 میلیارد تومان
کد ملک 8884
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 700 میلیون تومان
کد ملک 8887
برای فروش
اسلایدر عکس
مسکونی تجاری
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 300متر مربع
قیمت فروش 4 میلیارد تومان
کد ملک 8877
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
زمین مزروعی
کمربندی_جنوبی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 350 میلیون تومان
کد ملک 8871
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
بلوار_فجر
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 215متر مربع
قیمت فروش 1.7 میلیارد تومان
کد ملک 8874
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
شریعتی غربی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.1 میلیارد تومان
کد ملک 8868
برای فروش
بلوار_حجتی_شیخ بهایی
بلوار_حجتی_شیخ بهایی
بلوار_حجتی_شیخ بهایی
بلوار_حجتی_شیخ بهایی
بلوار_حجتی_شیخ بهایی
بلوار_حجتی_شیخ بهایی
4 عکس
زمین مزروعی
زمین مزروعی
بلوار_حجتی_شیخ بهایی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 500 میلیون تومان
کد ملک 8863
برای فروش
بلوار_ایزدی
بلوار_ایزدی
بلوار_ایزدی
بلوار_ایزدی
بلوار_ایزدی
بلوار_ایزدی
4 عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
بلوار_ایزدی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 497 میلیون تومان
کد ملک 8870
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
شریعتی شرقی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 270متر مربع
قیمت فروش 1.9 میلیارد تومان
کد ملک 8873
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
جلال آباد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 950 میلیون تومان
کد ملک 8866
برای فروش
جلال آباد
جلال آباد
جلال آباد
جلال آباد
جلال آباد
جلال آباد
4 عکس
باغ
باغ
جلال آباد
اتاق خواب 3
پارکینگ __
زیر بنا 120متر مربع
قیمت فروش 1.5 میلیارد تومان
کد ملک 8876
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
بلوار_جمهوری
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 290متر مربع
قیمت فروش 3.3 میلیارد تومان
کد ملک 8867
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
بلوار_فجر
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 78متر مربع
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 8862
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
قلعه سفید
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 60متر مربع
قیمت فروش 1.8 میلیارد تومان
کد ملک 8869
برای فروش
اسلایدر عکس
مسکونی تجاری
مسکونی تجاری
ویلاشهر_امام_علی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 162متر مربع
قیمت فروش 3.5 میلیارد تومان
کد ملک 8852
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
امیرآباد_بهشتی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 30متر مربع
قیمت فروش 650 میلیون تومان
کد ملک 8860
برای فروش
بلوار_حججی_ارگ
بلوار_حججی_ارگ
بلوار_حججی_ارگ
1 عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
بلوار_حججی_ارگ
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 550 میلیون تومان
کد ملک 8857
برای فروش
شهدای غربی
شهدای غربی
شهدای غربی
شهدای غربی
شهدای غربی
شهدای غربی
شهدای غربی
شهدای غربی
شهدای غربی
شهدای غربی
شهدای غربی
شهدای غربی
10 عکس
آپارتمان
آپارتمان
شهدای غربی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 220متر مربع
قیمت فروش 1.6 میلیارد تومان
کد ملک 8847
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
شریعتی غربی
اتاق خواب 5
پارکینگ دارد
زیر بنا 350متر مربع
قیمت __
کد ملک 8846
برای فروش
مکتب
مکتب
مکتب
مکتب
مکتب
مکتب
مکتب
مکتب
مکتب
مکتب
مکتب
مکتب
10 عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 6
پارکینگ دارد
زیر بنا 360متر مربع
قیمت فروش 4 میلیارد تومان
کد ملک 8837
برای فروش
لورک_جوزدان
لورک_جوزدان
لورک_جوزدان
لورک_جوزدان
لورک_جوزدان
لورک_جوزدان
لورک_جوزدان
5 عکس
باغ
باغ
لورک_جوزدان
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 100متر مربع
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 8838
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
جاده_شرکت_سابیر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 104متر مربع
قیمت فروش 630 میلیون تومان
کد ملک 8834
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
یزدانشهر
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 180متر مربع
قیمت فروش 1.3 میلیارد تومان
کد ملک 8836
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
بلوار_خرمشهر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 2.5 میلیارد تومان
کد ملک 8827
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت __
کد ملک 8826
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
بلوار_خرمشهر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 100متر مربع
قیمت فروش 2.8 میلیارد تومان
کد ملک 8828
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
یاس مدینه
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 88متر مربع
قیمت فروش 1.1 میلیارد تومان
کد ملک 8831
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
شریعتی غربی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 230متر مربع
قیمت فروش 2.4 میلیارد تومان
کد ملک 8832
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
بهمن
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 30متر مربع
قیمت فروش 500 میلیون تومان
کد ملک 8830
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت __
کد ملک 8813
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
بلوار_جمهوری
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 8823
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
مولوی شمالی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 166متر مربع
قیمت فروش 1.7 میلیارد تومان
کد ملک 8824
برای فروش
جلال آباد
جلال آباد
جلال آباد
جلال آباد
جلال آباد
جلال آباد
جلال آباد
5 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
جلال آباد
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 130متر مربع
قیمت فروش 1.4 میلیارد تومان
کد ملک 8814
برای فروش
بلوار_طالقانی_پارک
بلوار_طالقانی_پارک
بلوار_طالقانی_پارک
بلوار_طالقانی_پارک
بلوار_طالقانی_پارک
بلوار_طالقانی_پارک
بلوار_طالقانی_پارک
بلوار_طالقانی_پارک
بلوار_طالقانی_پارک
7 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
بلوار_طالقانی_پارک
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 155متر مربع
قیمت فروش 1.7 میلیارد تومان
کد ملک 8812
برای فروش
مجاهد شمالی
مجاهد شمالی
مجاهد شمالی
1 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
مجاهد شمالی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 280متر مربع
قیمت فروش 2.9 میلیارد تومان
کد ملک 8805
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
نهضت آباد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 30متر مربع
قیمت فروش 1 میلیارد تومان
کد ملک 8807
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 5
پارکینگ دارد
زیر بنا 340متر مربع
قیمت فروش 4.6 میلیارد تومان
کد ملک 8810
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
محمد رسول الله
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 412متر مربع
قیمت فروش 2.5 میلیارد تومان
کد ملک 8804
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
چهارباغ
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 675 میلیون تومان
کد ملک 8809
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
بلوار_حججی_ارگ
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 150متر مربع
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 8801
برای فروش
گلبهار غربی
گلبهار غربی
گلبهار غربی
گلبهار غربی
2 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
گلبهار غربی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 210متر مربع
قیمت فروش 2.3 میلیارد تومان
کد ملک 8798
برای فروش
بلوار_ایزدی
بلوار_ایزدی
بلوار_ایزدی
بلوار_ایزدی
بلوار_ایزدی
بلوار_ایزدی
4 عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
بلوار_ایزدی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 490 میلیون تومان
کد ملک 8793
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
شریعتی غربی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 2 میلیارد تومان
کد ملک 8802
برای فروش
شریعتی شرقی
شریعتی شرقی
شریعتی شرقی
شریعتی شرقی
شریعتی شرقی
شریعتی شرقی
4 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
شریعتی شرقی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 150متر مربع
قیمت فروش 2.1 میلیارد تومان
کد ملک 8792
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
ویلاشهر
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 170متر مربع
قیمت فروش 2 میلیارد تومان
کد ملک 8800
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
چهارباغ
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 65متر مربع
قیمت فروش 3 میلیارد تومان
کد ملک 8797
برای فروش
گلبهار غربی
گلبهار غربی
گلبهار غربی
گلبهار غربی
گلبهار غربی
گلبهار غربی
گلبهار غربی
گلبهار غربی
6 عکس
طبقه
طبقه
گلبهار غربی
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 82متر مربع
قیمت فروش 880 میلیون تومان
کد ملک 8789
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 6
پارکینگ دارد
زیر بنا 263متر مربع
قیمت فروش 2.3 میلیارد تومان
کد ملک 8795
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
بلوار_طالقانی_پارک
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 208متر مربع
قیمت فروش 1.8 میلیارد تومان
کد ملک 8788
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
باهنر جنوبی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 215متر مربع
قیمت فروش 2.8 میلیارد تومان
کد ملک 8799
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
بلوار_دانشگاه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 891 میلیون تومان
کد ملک 8791
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
اسرافیلیان
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 236متر مربع
قیمت فروش 4.3 میلیارد تومان
کد ملک 8787
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
22بهمن
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 21متر مربع
قیمت فروش 725 میلیون تومان
کد ملک 8794
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
امیرآباد_طالقانی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 175متر مربع
قیمت فروش 1.6 میلیارد تومان
کد ملک 8779
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
بلوار_حججی_ارگ
اتاق خواب 1
پارکینگ دارد
زیر بنا 141متر مربع
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 8777
برای فروش
اسلایدر عکس
مسکونی تجاری
اتاق خواب 4
پارکینگ __
زیر بنا 150متر مربع
قیمت فروش 3.2 میلیارد تومان
کد ملک 8783
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
بلوار_دانشگاه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 900 میلیون تومان
کد ملک 8785
برای فروش
سعدی
سعدی
سعدی
سعدی
سعدی
سعدی
سعدی
سعدی
سعدی
سعدی
سعدی
سعدی
10 عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 7
پارکینگ دارد
زیر بنا 550متر مربع
قیمت فروش 5.2 میلیارد تومان
کد ملک 8781
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
بلوار_ایزدی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 518 میلیون تومان
کد ملک 8784
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
جلال آباد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 110متر مربع
قیمت فروش 580 میلیون تومان
کد ملک 8769