برای فروش
جلال آباد
جلال آباد
جلال آباد
جلال آباد
جلال آباد
جلال آباد
جلال آباد
جلال آباد
جلال آباد
جلال آباد
جلال آباد
9 عکس
باغ
باغ
جلال آباد
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 20متر مربع
قیمت فروش 650 میلیون تومان
کد ملک 12507
برای فروش
چهارباغ
چهارباغ
چهارباغ
چهارباغ
چهارباغ
چهارباغ
چهارباغ
5 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
چهارباغ
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 170متر مربع
قیمت فروش 2 میلیارد تومان
کد ملک 12515
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
اصفهان
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 155متر مربع
قیمت فروش 3.7 میلیارد تومان
کد ملک 12506
برای فروش
بلوار_حجتی_شیخ بهایی
بلوار_حجتی_شیخ بهایی
بلوار_حجتی_شیخ بهایی
بلوار_حجتی_شیخ بهایی
بلوار_حجتی_شیخ بهایی
بلوار_حجتی_شیخ بهایی
4 عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
بلوار_حجتی_شیخ بهایی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 700 میلیون تومان
کد ملک 12519
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
منتظری جنوبی
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 320متر مربع
قیمت فروش 3.2 میلیارد تومان
کد ملک 12520
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
منتظری شمالی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 2.2 میلیارد تومان
کد ملک 12514
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 208متر مربع
قیمت فروش 2.3 میلیارد تومان
کد ملک 12510
برای فروش
گلبهار غربی
گلبهار غربی
گلبهار غربی
گلبهار غربی
2 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
گلبهار غربی
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 80متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 12509
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
فلکه_بسیج
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1 میلیارد تومان
کد ملک 12511
برای فروش
چهارباغ
چهارباغ
چهارباغ
چهارباغ
چهارباغ
چهارباغ
چهارباغ
چهارباغ
چهارباغ
7 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
چهارباغ
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 90متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 12505
برای فروش
مسکن_مهر_آزادگان
مسکن_مهر_آزادگان
مسکن_مهر_آزادگان
مسکن_مهر_آزادگان
مسکن_مهر_آزادگان
مسکن_مهر_آزادگان
مسکن_مهر_آزادگان
5 عکس
آپارتمان
آپارتمان
مسکن_مهر_آزادگان
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 87متر مربع
قیمت فروش 730 میلیون تومان
کد ملک 12498
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
بلوار_بهارستان
اتاق خواب 1
پارکینگ دارد
زیر بنا 100متر مربع
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 12497
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
شهدای غربی
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 260متر مربع
قیمت فروش 2.3 میلیارد تومان
کد ملک 12518
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
حججی_پارک
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.6 میلیارد تومان
کد ملک 12500
برای فروش
اسلایدر عکس
__
__
رضوان شهر
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 95متر مربع
قیمت فروش 500 میلیون تومان
کد ملک 12489
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 3 میلیارد تومان
کد ملک 12487
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
صالح آباد
اتاق خواب 1
پارکینگ دارد
زیر بنا 130متر مربع
قیمت فروش 1 میلیارد تومان
کد ملک 12495
برای فروش
پلیس راه
پلیس راه
پلیس راه
پلیس راه
پلیس راه
3 عکس
زمین مزروعی
زمین مزروعی
پلیس راه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 833 میلیون تومان
کد ملک 12496
برای فروش
17شهریور غربی
17شهریور غربی
17شهریور غربی
17شهریور غربی
17شهریور غربی
17شهریور غربی
17شهریور غربی
17شهریور غربی
17شهریور غربی
17شهریور غربی
17شهریور غربی
9 عکس
طبقه
طبقه
17شهریور غربی
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 123متر مربع
قیمت فروش 2.1 میلیارد تومان
کد ملک 12225
برای فروش
اسلایدر عکس
کارگاه
کارگاه
ویلاشهر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 600متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 12486
برای فروش
اسلایدر عکس
سالن
سالن
منتظری جنوبی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 250متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 12484
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
رضوان شهر
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 110متر مربع
قیمت فروش 800 میلیون تومان
کد ملک 12488
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 5
پارکینگ دارد
زیر بنا 279متر مربع
قیمت فروش 3 میلیارد تومان
کد ملک 12492
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
بلوار_حجتی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 92متر مربع
قیمت فروش 2.3 میلیارد تومان
کد ملک 12491
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
محمد رسول الله
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 140متر مربع
قیمت فروش 2.5 میلیارد تومان
کد ملک 12482
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
امام شرقی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.5 میلیارد تومان
کد ملک 12493
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
بلوار_بهارستان
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.6 میلیارد تومان
کد ملک 12494
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
منتظری شمالی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 3 میلیارد تومان
کد ملک 12483
برای فروش
جلال آباد
جلال آباد
جلال آباد
جلال آباد
2 عکس
دامداری
دامداری
جلال آباد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 100متر مربع
قیمت فروش 2.5 میلیارد تومان
کد ملک 12236
برای فروش
بلوار_حججی_ارگ
بلوار_حججی_ارگ
بلوار_حججی_ارگ
بلوار_حججی_ارگ
بلوار_حججی_ارگ
بلوار_حججی_ارگ
بلوار_حججی_ارگ
بلوار_حججی_ارگ
بلوار_حججی_ارگ
بلوار_حججی_ارگ
8 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
بلوار_حججی_ارگ
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 135متر مربع
قیمت فروش 2.6 میلیارد تومان
کد ملک 12480
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
شریعتی غربی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 71متر مربع
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 12476
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
شریعتی غربی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 180متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 12479
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
گلبهار مرکزی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 220متر مربع
قیمت فروش 4 میلیارد تومان
کد ملک 12478
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
شریعتی شرقی
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 220متر مربع
قیمت فروش 3.2 میلیارد تومان
کد ملک 12477
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
نهضت آباد
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 36متر مربع
قیمت فروش 1.3 میلیارد تومان
کد ملک 12481
برای فروش
اسلایدر عکس
مسکونی تجاری
مسکونی تجاری
منتظری جنوبی
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 212متر مربع
قیمت فروش 2 میلیارد تومان
کد ملک 12475
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
شریعتی شرقی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 287متر مربع
قیمت فروش 2.9 میلیارد تومان
کد ملک 12201
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
زمین مزروعی
بلوار_دانشگاه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.1 میلیارد تومان
کد ملک 12467
برای فروش
شهدای غربی
شهدای غربی
شهدای غربی
شهدای غربی
شهدای غربی
شهدای غربی
شهدای غربی
شهدای غربی
شهدای غربی
7 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
شهدای غربی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 240متر مربع
قیمت فروش 3.4 میلیارد تومان
کد ملک 12468
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
شهدای غربی
اتاق خواب 1
پارکینگ دارد
زیر بنا 117متر مربع
قیمت فروش 1.5 میلیارد تومان
کد ملک 12473
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
جلال آباد
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 87متر مربع
قیمت فروش 580 میلیون تومان
کد ملک 12470
برای فروش
سعدی
سعدی
سعدی
سعدی
سعدی
سعدی
4 عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 107متر مربع
قیمت فروش 1.5 میلیارد تومان
کد ملک 12472
برای فروش
آزادگان
آزادگان
آزادگان
آزادگان
آزادگان
آزادگان
آزادگان
آزادگان
آزادگان
آزادگان
آزادگان
آزادگان
10 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
آزادگان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 171متر مربع
قیمت فروش 1.6 میلیارد تومان
کد ملک 12471
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
شریعتی غربی
اتاق خواب 1
پارکینگ دارد
زیر بنا 65متر مربع
قیمت فروش 1.3 میلیارد تومان
کد ملک 12474
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
بهاران
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 80متر مربع
قیمت فروش 950 میلیون تومان
کد ملک 12469
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
بلوار_فجر
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 163متر مربع
قیمت فروش 1.7 میلیارد تومان
کد ملک 12466
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
بلوار_فجر
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 308متر مربع
قیمت فروش 2.5 میلیارد تومان
کد ملک 12449
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 860 میلیون تومان
کد ملک 12462
برای فروش
ویلاشهر
ویلاشهر
ویلاشهر
ویلاشهر
ویلاشهر
ویلاشهر
ویلاشهر
ویلاشهر
ویلاشهر
ویلاشهر
ویلاشهر
ویلاشهر
10 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
ویلاشهر
اتاق خواب 3
پارکینگ __
زیر بنا 1000متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 12464
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 200متر مربع
قیمت فروش 2 میلیارد تومان
کد ملک 12453
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
مجاهد شمالی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 930 میلیون تومان
کد ملک 12460
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 3.6 میلیارد تومان
کد ملک 12454
برای فروش
بلوار_ولیعصر
بلوار_ولیعصر
بلوار_ولیعصر
بلوار_ولیعصر
بلوار_ولیعصر
بلوار_ولیعصر
بلوار_ولیعصر
بلوار_ولیعصر
بلوار_ولیعصر
بلوار_ولیعصر
بلوار_ولیعصر
بلوار_ولیعصر
10 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
بلوار_ولیعصر
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 200متر مربع
قیمت فروش 2.2 میلیارد تومان
کد ملک 12452
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
گلبهار مرکزی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 2 میلیارد تومان
کد ملک 12463
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
جلال آباد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 520 میلیون تومان
کد ملک 12459
برای فروش
منتظری شمالی
منتظری شمالی
منتظری شمالی
منتظری شمالی
منتظری شمالی
منتظری شمالی
منتظری شمالی
منتظری شمالی
منتظری شمالی
منتظری شمالی
منتظری شمالی
منتظری شمالی
10 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
منتظری شمالی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 150متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 12441
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
امیرآباد_بهشتی
اتاق خواب 1
پارکینگ دارد
زیر بنا 56متر مربع
قیمت فروش 890 میلیون تومان
کد ملک 12444
برای فروش
دلگشا
دلگشا
دلگشا
دلگشا
دلگشا
دلگشا
دلگشا
دلگشا
6 عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 3
پارکینگ __
زیر بنا 146متر مربع
قیمت فروش 1.6 میلیارد تومان
کد ملک 12448
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
خرم غربی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.5 میلیارد تومان
کد ملک 12447
برای فروش
بلوار_ولیعصر
بلوار_ولیعصر
بلوار_ولیعصر
1 عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
بلوار_ولیعصر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 680 میلیون تومان
کد ملک 12428
برای فروش
قدس شرقی
قدس شرقی
قدس شرقی
قدس شرقی
قدس شرقی
قدس شرقی
قدس شرقی
قدس شرقی
قدس شرقی
قدس شرقی
8 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
قدس شرقی
اتاق خواب 3
پارکینگ __
زیر بنا 110متر مربع
قیمت فروش 2.2 میلیارد تومان
کد ملک 12429
برای فروش
بلوار_ولیعصر
بلوار_ولیعصر
بلوار_ولیعصر
بلوار_ولیعصر
بلوار_ولیعصر
بلوار_ولیعصر
بلوار_ولیعصر
بلوار_ولیعصر
بلوار_ولیعصر
بلوار_ولیعصر
بلوار_ولیعصر
9 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
بلوار_ولیعصر
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 257متر مربع
قیمت فروش 2.7 میلیارد تومان
کد ملک 12427
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
بلوار_بهارستان
اتاق خواب 1
پارکینگ دارد
زیر بنا 258متر مربع
قیمت فروش 1.7 میلیارد تومان
کد ملک 12433
برای فروش
بلوار_خرمشهر
بلوار_خرمشهر
بلوار_خرمشهر
بلوار_خرمشهر
بلوار_خرمشهر
بلوار_خرمشهر
4 عکس
باغ
باغ
بلوار_خرمشهر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 43متر مربع
قیمت فروش 1.6 میلیارد تومان
کد ملک 12424
برای فروش
منتظری جنوبی
منتظری جنوبی
منتظری جنوبی
منتظری جنوبی
منتظری جنوبی
منتظری جنوبی
منتظری جنوبی
5 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
منتظری جنوبی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 209متر مربع
قیمت فروش 3.9 میلیارد تومان
کد ملک 12431
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
صالح آباد
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 80متر مربع
قیمت فروش 1 میلیارد تومان
کد ملک 12430
برای فروش
ویلاشهر
ویلاشهر
ویلاشهر
ویلاشهر
ویلاشهر
3 عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
ویلاشهر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 500 میلیون تومان
کد ملک 12426
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
منتظری شمالی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 6 میلیارد تومان
کد ملک 12437
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
نهضت آباد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 55متر مربع
قیمت فروش 2.6 میلیارد تومان
کد ملک 12432
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
شریعتی شرقی
اتاق خواب 6
پارکینگ دارد
زیر بنا 383متر مربع
قیمت فروش 4.4 میلیارد تومان
کد ملک 12436
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.1 میلیارد تومان
کد ملک 12425
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 300متر مربع
قیمت فروش 4.5 میلیارد تومان
کد ملک 12438
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
فردوسی شمالی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 157متر مربع
قیمت فروش 2.9 میلیارد تومان
کد ملک 12423
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
بلوار_فجر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 4.2 میلیارد تومان
کد ملک 12422
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
حاجی آباد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 725 میلیون تومان
کد ملک 12173
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
بلوار_حجتی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.4 میلیارد تومان
کد ملک 12421
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
بلوار_جمهوری
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 760 میلیون تومان
کد ملک 12420
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
اصفهان
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 120متر مربع
قیمت فروش 40 میلیارد تومان
کد ملک 12418
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
صالح آباد
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 103متر مربع
قیمت فروش 1.3 میلیارد تومان
کد ملک 12406
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
رضایی جنوبی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 367متر مربع
قیمت فروش 3.1 میلیارد تومان
کد ملک 12407
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
17شهریور شرقی
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 250متر مربع
قیمت فروش 2.2 میلیارد تومان
کد ملک 12412
برای فروش
نمازی
نمازی
نمازی
نمازی
نمازی
نمازی
نمازی
نمازی
نمازی
نمازی
نمازی
نمازی
10 عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 232متر مربع
قیمت فروش 3.3 میلیارد تومان
کد ملک 12410
برای فروش
خرم غربی
خرم غربی
خرم غربی
خرم غربی
خرم غربی
خرم غربی
4 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
خرم غربی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 194متر مربع
قیمت فروش 1.9 میلیارد تومان
کد ملک 12403
برای فروش
15خرداد جنوبی
15خرداد جنوبی
15خرداد جنوبی
15خرداد جنوبی
15خرداد جنوبی
15خرداد جنوبی
15خرداد جنوبی
5 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
15خرداد جنوبی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 260متر مربع
قیمت فروش 2.1 میلیارد تومان
کد ملک 12405
برای فروش
اسلایدر عکس
مسکونی تجاری
مسکونی تجاری
بلوار_فجر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 3.8 میلیارد تومان
کد ملک 12408
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
یزدانشهر
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 360متر مربع
قیمت فروش 2.3 میلیارد تومان
کد ملک 12416
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
بلوار_ولیعصر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.1 میلیارد تومان
کد ملک 12393
برای فروش
رسالت
رسالت
رسالت
رسالت
رسالت
رسالت
4 عکس
زمین مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.6 میلیارد تومان
کد ملک 12398
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
بلوار_بهارستان
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 800 میلیون تومان
کد ملک 12396
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
15خرداد شمالی
اتاق خواب 3
پارکینگ __
زیر بنا 220متر مربع
قیمت فروش 2.6 میلیارد تومان
کد ملک 12395
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
قدس غربی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.3 میلیارد تومان
کد ملک 12391
برای فروش
اصفهان
اصفهان
اصفهان
اصفهان
اصفهان
اصفهان
اصفهان
5 عکس
آپارتمان
آپارتمان
اصفهان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 115متر مربع
قیمت فروش 1.7 میلیارد تومان
کد ملک 12394
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
زمین مزروعی
جاده_فولادشهر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 5 میلیارد تومان
کد ملک 12384
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
بلوار_جمهوری
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1 میلیارد تومان
کد ملک 12383
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
منتظری شمالی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.4 میلیارد تومان
کد ملک 12400
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
زمین مزروعی
همت آباد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 730 میلیون تومان
کد ملک 12399
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.3 میلیارد تومان
کد ملک 12397
برای فروش
رسالت
رسالت
رسالت
رسالت
رسالت
رسالت
رسالت
5 عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 156متر مربع
قیمت فروش 2.9 میلیارد تومان
کد ملک 12401
برای فروش
مجاهد جنوبی
مجاهد جنوبی
مجاهد جنوبی
مجاهد جنوبی
مجاهد جنوبی
مجاهد جنوبی
مجاهد جنوبی
مجاهد جنوبی
مجاهد جنوبی
مجاهد جنوبی
مجاهد جنوبی
مجاهد جنوبی
10 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
مجاهد جنوبی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 148متر مربع
قیمت فروش 1.8 میلیارد تومان
کد ملک 12122
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
صالح آباد
اتاق خواب 1
پارکینگ دارد
زیر بنا 97متر مربع
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 12385