برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
رضایی جنوبی
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 108متر مربع
قیمت فروش 1.3 میلیارد تومان
کد ملک 10402
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
فردوسی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا __
قیمت __
کد ملک 10360
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
شیخ بهایی مرکزی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 68متر مربع
قیمت فروش 3 میلیارد تومان
کد ملک 10358
برای فروش
دلگشا
دلگشا
دلگشا
دلگشا
دلگشا
دلگشا
دلگشا
دلگشا
دلگشا
دلگشا
دلگشا
دلگشا
10 عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 208متر مربع
قیمت فروش 2 میلیارد تومان
کد ملک 10352
برای فروش
جلال آباد
جلال آباد
جلال آباد
جلال آباد
جلال آباد
جلال آباد
جلال آباد
جلال آباد
جلال آباد
جلال آباد
8 عکس
باغ
باغ
جلال آباد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت __
کد ملک 10355
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 298متر مربع
قیمت فروش 3.4 میلیارد تومان
کد ملک 10356
برای فروش
منتظری جنوبی
منتظری جنوبی
منتظری جنوبی
منتظری جنوبی
منتظری جنوبی
منتظری جنوبی
منتظری جنوبی
منتظری جنوبی
6 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
منتظری جنوبی
اتاق خواب 1
پارکینگ دارد
زیر بنا 170متر مربع
قیمت فروش 1.7 میلیارد تومان
کد ملک 10354
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
جاده_شرکت_سابیر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 782 میلیون تومان
کد ملک 10357
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
شیخ بهایی مرکزی
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 83متر مربع
قیمت فروش 2.7 میلیارد تومان
کد ملک 10359
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
جلال آباد
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 126متر مربع
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 10336
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
رضایی جنوبی
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 328متر مربع
قیمت فروش 2.8 میلیارد تومان
کد ملک 10330
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
شهدای غربی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 94متر مربع
قیمت فروش 410 میلیون تومان
کد ملک 10332
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
معرفت
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 56متر مربع
قیمت فروش 760 میلیون تومان
کد ملک 10331
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 5
پارکینگ دارد
زیر بنا 307متر مربع
قیمت فروش 3.7 میلیارد تومان
کد ملک 10328
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
امیرآباد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 20متر مربع
قیمت فروش 620 میلیون تومان
کد ملک 10329
برای فروش
منتظری جنوبی
منتظری جنوبی
منتظری جنوبی
منتظری جنوبی
2 عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
منتظری جنوبی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 3.4 میلیارد تومان
کد ملک 10350
برای فروش
بلوار_ایزدی
بلوار_ایزدی
بلوار_ایزدی
بلوار_ایزدی
بلوار_ایزدی
3 عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
بلوار_ایزدی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 465 میلیون تومان
کد ملک 10349
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
خواجه نصیر
اتاق خواب 4
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 3.5 میلیارد تومان
کد ملک 10351
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
پاساژ_سجاد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 40متر مربع
قیمت فروش 2.5 میلیارد تومان
کد ملک 10300
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
شریعتی غربی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 184متر مربع
قیمت فروش 1.3 میلیارد تومان
کد ملک 10294
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
ویلاشهر
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 128متر مربع
قیمت فروش 1.8 میلیارد تومان
کد ملک 10299
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 7
پارکینگ دارد
زیر بنا 476متر مربع
قیمت فروش 5.2 میلیارد تومان
کد ملک 10317
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
ویلاشهر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 27متر مربع
قیمت فروش 1 میلیارد تومان
کد ملک 10297
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
منتظری شمالی
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 352متر مربع
قیمت فروش 3.3 میلیارد تومان
کد ملک 10298
برای فروش
اصفهان
اصفهان
اصفهان
اصفهان
اصفهان
اصفهان
4 عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 100متر مربع
قیمت فروش 1.8 میلیارد تومان
کد ملک 10302
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
جلال آباد
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 223متر مربع
قیمت فروش 1.6 میلیارد تومان
کد ملک 10308
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
منتظری شمالی
اتاق خواب 6
پارکینگ دارد
زیر بنا 448متر مربع
قیمت فروش 3.5 میلیارد تومان
کد ملک 10303
برای فروش
نهضت آباد
نهضت آباد
نهضت آباد
نهضت آباد
نهضت آباد
نهضت آباد
نهضت آباد
نهضت آباد
نهضت آباد
نهضت آباد
نهضت آباد
نهضت آباد
10 عکس
ویلا
ویلا
نهضت آباد
اتاق خواب 1
پارکینگ دارد
زیر بنا 64متر مربع
قیمت فروش 760 میلیون تومان
کد ملک 10296
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
حججی_پارک
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 337متر مربع
قیمت فروش 2.2 میلیارد تومان
کد ملک 10313
برای فروش
آزادگان
آزادگان
آزادگان
آزادگان
آزادگان
آزادگان
آزادگان
آزادگان
آزادگان
آزادگان
آزادگان
آزادگان
10 عکس
طبقه
طبقه
آزادگان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 240متر مربع
قیمت فروش 2 میلیارد تومان
کد ملک 10326
برای فروش
17شهریور غربی
17شهریور غربی
17شهریور غربی
17شهریور غربی
17شهریور غربی
17شهریور غربی
17شهریور غربی
17شهریور غربی
17شهریور غربی
17شهریور غربی
17شهریور غربی
17شهریور غربی
10 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
17شهریور غربی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 206متر مربع
قیمت فروش 1.9 میلیارد تومان
کد ملک 10295
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 10304
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
شهدای غربی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.3 میلیارد تومان
کد ملک 10305
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
منتظری شمالی
اتاق خواب __
پارکینگ دارد
زیر بنا 100متر مربع
قیمت فروش 1.1 میلیارد تومان
کد ملک 10301
برای فروش
مولوی شمالی
مولوی شمالی
مولوی شمالی
مولوی شمالی
مولوی شمالی
مولوی شمالی
مولوی شمالی
مولوی شمالی
مولوی شمالی
مولوی شمالی
مولوی شمالی
مولوی شمالی
10 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
مولوی شمالی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 250متر مربع
قیمت فروش 2.3 میلیارد تومان
کد ملک 10288
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
امیرآباد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 72متر مربع
قیمت فروش 510 میلیون تومان
کد ملک 10284
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
پلیس راه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 59متر مربع
قیمت فروش 767 میلیون تومان
کد ملک 10281
برای فروش
شریعتی غربی
شریعتی غربی
شریعتی غربی
شریعتی غربی
شریعتی غربی
شریعتی غربی
شریعتی غربی
5 عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
شریعتی غربی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.1 میلیارد تومان
کد ملک 10279
برای فروش
اسلایدر عکس
کارگاه
کارگاه
پلیس راه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 339متر مربع
قیمت فروش 4.1 میلیارد تومان
کد ملک 10280
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
امیرآباد
اتاق خواب 1
پارکینگ دارد
زیر بنا 110متر مربع
قیمت __
کد ملک 10287
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
مولوی شمالی
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 207متر مربع
قیمت فروش 2.3 میلیارد تومان
کد ملک 10277
برای فروش
مجاهد شمالی
مجاهد شمالی
مجاهد شمالی
1 عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
مجاهد شمالی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 375 میلیون تومان
کد ملک 10278
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 2.4 میلیارد تومان
کد ملک 10283
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
منتظری جنوبی
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 180متر مربع
قیمت فروش 3.7 میلیارد تومان
کد ملک 10241
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
قدس غربی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 95متر مربع
قیمت فروش 1.6 میلیارد تومان
کد ملک 10249
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
جلال آباد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 631 میلیون تومان
کد ملک 10237
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 3
پارکینگ __
زیر بنا 160متر مربع
قیمت فروش 1.5 میلیارد تومان
کد ملک 10274
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.7 میلیارد تومان
کد ملک 10247
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
محمد رسول الله
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 238متر مربع
قیمت فروش 2.3 میلیارد تومان
کد ملک 10270
برای فروش
اسلایدر عکس
مسکونی تجاری
مسکونی تجاری
بلوار_بهارستان
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 3 میلیارد تومان
کد ملک 10276
برای فروش
باهنر
باهنر
باهنر
باهنر
باهنر
باهنر
باهنر
باهنر
باهنر
باهنر
باهنر
باهنر
10 عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 1
پارکینگ دارد
زیر بنا 130متر مربع
قیمت فروش 1.3 میلیارد تومان
کد ملک 10275
برای فروش
اسلایدر عکس
اسلایدر عکس
اسلایدر عکس
اسلایدر عکس
2 عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ دارد
زیر بنا 100متر مربع
قیمت فروش 5 میلیارد تومان
کد ملک 10254
برای فروش
فردوسی شمالی
فردوسی شمالی
فردوسی شمالی
فردوسی شمالی
فردوسی شمالی
فردوسی شمالی
فردوسی شمالی
فردوسی شمالی
فردوسی شمالی
فردوسی شمالی
فردوسی شمالی
فردوسی شمالی
10 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
فردوسی شمالی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 222متر مربع
قیمت فروش 7.2 میلیارد تومان
کد ملک 10229
برای فروش
بلوار_ایزدی
بلوار_ایزدی
بلوار_ایزدی
بلوار_ایزدی
2 عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
بلوار_ایزدی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 420 میلیون تومان
کد ملک 10228
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
خرم غربی
اتاق خواب 1
پارکینگ دارد
زیر بنا 157متر مربع
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 10226
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
بلوار_ولیعصر
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 164متر مربع
قیمت فروش 2.1 میلیارد تومان
کد ملک 10214
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
شیخ بهایی جنوبی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت __
کد ملک 10223
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
چهارباغ
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.1 میلیارد تومان
کد ملک 10225
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
بلوار_ولیعصر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 573 میلیون تومان
کد ملک 10227
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
زمین مزروعی
جاده_فولادشهر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 4.3 میلیارد تومان
کد ملک 10216
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
جلال آباد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 80متر مربع
قیمت فروش 1.3 میلیارد تومان
کد ملک 10215
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
منتظری شمالی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.3 میلیارد تومان
کد ملک 10208
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
زمین مزروعی
کمربندی جنوبی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 42متر مربع
قیمت فروش 895 میلیون تومان
کد ملک 10200
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 3.5 میلیارد تومان
کد ملک 10209
برای فروش
امیرآباد
امیرآباد
امیرآباد
امیرآباد
امیرآباد
امیرآباد
امیرآباد
امیرآباد
امیرآباد
امیرآباد
امیرآباد
امیرآباد
10 عکس
مسکونی تجاری
مسکونی تجاری
امیرآباد
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 260متر مربع
قیمت فروش 3.1 میلیارد تومان
کد ملک 10197
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
ویلاشهر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 630 میلیون تومان
کد ملک 10201
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
بلوار_فجر
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 210متر مربع
قیمت فروش 1.9 میلیارد تومان
کد ملک 10211
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
زمین مزروعی
کمربندی جنوبی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 899 میلیون تومان
کد ملک 10199
برای فروش
پلیس راه
پلیس راه
پلیس راه
پلیس راه
پلیس راه
3 عکس
کارگاه
کارگاه
پلیس راه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 60متر مربع
قیمت فروش 3.5 میلیارد تومان
کد ملک 10196
برای فروش
اصفهان
اصفهان
اصفهان
اصفهان
اصفهان
اصفهان
اصفهان
اصفهان
اصفهان
اصفهان
اصفهان
اصفهان
10 عکس
آپارتمان
آپارتمان
اصفهان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 105متر مربع
قیمت فروش 1.3 میلیارد تومان
کد ملک 10195
برای فروش
بلوار_دانشگاه
بلوار_دانشگاه
بلوار_دانشگاه
بلوار_دانشگاه
بلوار_دانشگاه
بلوار_دانشگاه
4 عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
بلوار_دانشگاه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 540 میلیون تومان
کد ملک 10185
برای فروش
معرفت
معرفت
معرفت
معرفت
معرفت
معرفت
معرفت
معرفت
معرفت
معرفت
معرفت
معرفت
10 عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 306متر مربع
قیمت فروش 3.6 میلیارد تومان
کد ملک 10192
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
سمندری
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 54متر مربع
قیمت فروش 5.6 میلیارد تومان
کد ملک 10183
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
فردوسی
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 400متر مربع
قیمت فروش 4.6 میلیارد تومان
کد ملک 10182
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 330متر مربع
قیمت فروش 2.8 میلیارد تومان
کد ملک 10184
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
باهنر جنوبی
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 282متر مربع
قیمت فروش 2.2 میلیارد تومان
کد ملک 10180
برای فروش
اسلایدر عکس
مسکونی تجاری
مسکونی تجاری
مولوی شمالی
اتاق خواب 5
پارکینگ دارد
زیر بنا 200متر مربع
قیمت فروش 5 میلیارد تومان
کد ملک 10181
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
بلوار_طالقانی_پارک
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 3.9 میلیارد تومان
کد ملک 10172
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
بلوار_طالقانی_پارک
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 145متر مربع
قیمت فروش 1.8 میلیارد تومان
کد ملک 10167
برای فروش
22بهمن
22بهمن
22بهمن
22بهمن
22بهمن
22بهمن
22بهمن
22بهمن
22بهمن
22بهمن
22بهمن
22بهمن
10 عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 4
پارکینگ __
زیر بنا 154متر مربع
قیمت فروش 2.3 میلیارد تومان
کد ملک 10176
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
امیرکبیر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 70متر مربع
قیمت فروش 870 میلیون تومان
کد ملک 10177
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
فردوسی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 35متر مربع
قیمت __
کد ملک 10169
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
یزدانشهر
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 132متر مربع
قیمت فروش 1.5 میلیارد تومان
کد ملک 10159
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
شریعتی شرقی
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 55متر مربع
قیمت __
کد ملک 10139
برای فروش
جاده_فولادشهر
جاده_فولادشهر
جاده_فولادشهر
جاده_فولادشهر
جاده_فولادشهر
جاده_فولادشهر
جاده_فولادشهر
جاده_فولادشهر
جاده_فولادشهر
جاده_فولادشهر
جاده_فولادشهر
جاده_فولادشهر
10 عکس
باغ
باغ
جاده_فولادشهر
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 100متر مربع
قیمت فروش 1.4 میلیارد تومان
کد ملک 10134
برای فروش
اسلایدر عکس
طبقه
طبقه
آزادگان
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 140متر مربع
قیمت فروش 1 میلیارد تومان
کد ملک 10157
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
مجاهد شمالی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 450 میلیون تومان
کد ملک 10163
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
ویلاشهر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 350 میلیون تومان
کد ملک 10153
برای فروش
رضایی شمالی
رضایی شمالی
رضایی شمالی
رضایی شمالی
رضایی شمالی
رضایی شمالی
رضایی شمالی
رضایی شمالی
رضایی شمالی
رضایی شمالی
رضایی شمالی
رضایی شمالی
10 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
رضایی شمالی
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 244متر مربع
قیمت فروش 2.3 میلیارد تومان
کد ملک 10130
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
مجاهد شمالی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 554 میلیون تومان
کد ملک 10128
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 6
پارکینگ دارد
زیر بنا 460متر مربع
قیمت فروش 2.9 میلیارد تومان
کد ملک 10132
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
بلوار_فجر
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 146متر مربع
قیمت فروش 2.2 میلیارد تومان
کد ملک 10119
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
زمین مزروعی
بلوار_چناران
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 792 میلیون تومان
کد ملک 10104
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
ویلاشهر
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 110متر مربع
قیمت فروش 1.8 میلیارد تومان
کد ملک 10095
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 5
پارکینگ دارد
زیر بنا 400متر مربع
قیمت فروش 4.7 میلیارد تومان
کد ملک 10087
برای فروش
صالح آباد
صالح آباد
صالح آباد
صالح آباد
صالح آباد
صالح آباد
صالح آباد
صالح آباد
6 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
صالح آباد
اتاق خواب 1
پارکینگ دارد
زیر بنا 80متر مربع
قیمت فروش 810 میلیون تومان
کد ملک 10100
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
جلال آباد
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 305متر مربع
قیمت فروش 1.7 میلیارد تومان
کد ملک 10085
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
گلبهار غربی
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 90متر مربع
قیمت فروش 780 میلیون تومان
کد ملک 10097
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
ویلاشهر اول
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 350 میلیون تومان
کد ملک 10082
برای فروش
بلوار_حججی_ارگ
بلوار_حججی_ارگ
بلوار_حججی_ارگ
بلوار_حججی_ارگ
بلوار_حججی_ارگ
بلوار_حججی_ارگ
بلوار_حججی_ارگ
بلوار_حججی_ارگ
بلوار_حججی_ارگ
بلوار_حججی_ارگ
8 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
بلوار_حججی_ارگ
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 165متر مربع
قیمت فروش 2 میلیارد تومان
کد ملک 10081