برای فروش
اسلایدر عکس
زمین تجاری
زمین تجاری
ابوالقاسمی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 517 میلیون تومان
کد ملک 4907
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
امیرکبیر
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 165متر مربع
قیمت فروش 1.9 میلیارد تومان
کد ملک 4912
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
زمین مزروعی
جاده_فولادشهر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 600 میلیون تومان
کد ملک 4908
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 63متر مربع
قیمت __
کد ملک 4928
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
اصفهان#چمران
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 110متر مربع
قیمت فروش 1.3 میلیارد تومان
کد ملک 4930
برای فروش
شهدای غربی
شهدای غربی
شهدای غربی
شهدای غربی
شهدای غربی
شهدای غربی
شهدای غربی
شهدای غربی
شهدای غربی
شهدای غربی
شهدای غربی
شهدای غربی
10 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
شهدای غربی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 165متر مربع
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 4917
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
امام شرقی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 18متر مربع
قیمت فروش 800 میلیون تومان
کد ملک 4923
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
فلکه_بسیج
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.1 میلیارد تومان
کد ملک 4904
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
شریعتی شرقی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 142متر مربع
قیمت فروش 1.6 میلیارد تومان
کد ملک 4872
برای فروش
چهارباغ
چهارباغ
چهارباغ
1 عکس
مغازه
مغازه
چهارباغ
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 155متر مربع
قیمت فروش 4 میلیارد تومان
کد ملک 4895
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
بلوار_فجر
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 264متر مربع
قیمت __
کد ملک 4873
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
زمین مزروعی
کمربندی جنوبی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 5 میلیارد تومان
کد ملک 4868
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت __
کد ملک 4862
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
خواجه نصیر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 2.4 میلیارد تومان
کد ملک 4858
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
زمین مزروعی
خط_دانشگاه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.3 میلیارد تومان
کد ملک 4857
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
قدس مرکزی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 109متر مربع
قیمت فروش 1.1 میلیارد تومان
کد ملک 4841
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
15خرداد جنوبی
اتاق خواب 5
پارکینگ دارد
زیر بنا 414متر مربع
قیمت فروش 3.3 میلیارد تومان
کد ملک 4843
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
کمربندی جنوبی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1 میلیارد تومان
کد ملک 4828
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
امیرکبیر
اتاق خواب 3
پارکینگ __
زیر بنا 150متر مربع
قیمت فروش 2 میلیارد تومان
کد ملک 4823
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
رضایی جنوبی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 260متر مربع
قیمت فروش 1.7 میلیارد تومان
کد ملک 4790
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
میدان_میوه
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 130متر مربع
قیمت فروش 4 میلیارد تومان
کد ملک 4803
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
امیرآباد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 32متر مربع
قیمت فروش 410 میلیون تومان
کد ملک 4766
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
تهران #قرچک
اتاق خواب 1
پارکینگ دارد
زیر بنا 56متر مربع
قیمت __
کد ملک 4767
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
حججی_پارک
اتاق خواب 9
پارکینگ دارد
زیر بنا 900متر مربع
قیمت فروش 8.5 میلیارد تومان
کد ملک 4755
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
رضایی جنوبی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 251متر مربع
قیمت فروش 2 میلیارد تومان
کد ملک 4762
برای فروش
شریعتی غربی
شریعتی غربی
شریعتی غربی
شریعتی غربی
شریعتی غربی
شریعتی غربی
4 عکس
مسکونی تجاری
مسکونی تجاری
شریعتی غربی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 391متر مربع
قیمت فروش 2.8 میلیارد تومان
کد ملک 4746
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
شیخ بهایی جنوبی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1 میلیارد تومان
کد ملک 4742
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
منتظری شمالی
اتاق خواب 5
پارکینگ دارد
زیر بنا 451متر مربع
قیمت فروش 7.2 میلیارد تومان
کد ملک 4738
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
جلال آباد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 400 میلیون تومان
کد ملک 4739
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
شهدای غربی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 118متر مربع
قیمت فروش 1.3 میلیارد تومان
کد ملک 4727
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
فردوسی شمالی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.3 میلیارد تومان
کد ملک 4721
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
گلبهار شرقی
اتاق خواب 5
پارکینگ دارد
زیر بنا 600متر مربع
قیمت فروش 5 میلیارد تومان
کد ملک 4717
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
امیرآباد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.4 میلیارد تومان
کد ملک 4719
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
بلوار_الغدیر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.3 میلیارد تومان
کد ملک 4708
برای فروش
قدس شرقی
قدس شرقی
قدس شرقی
قدس شرقی
قدس شرقی
قدس شرقی
قدس شرقی
قدس شرقی
6 عکس
مغازه
مغازه
قدس شرقی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 96متر مربع
قیمت فروش 1.5 میلیارد تومان
کد ملک 4703
برای فروش
بلوار_بهارستان
بلوار_بهارستان
بلوار_بهارستان
بلوار_بهارستان
بلوار_بهارستان
بلوار_بهارستان
بلوار_بهارستان
بلوار_بهارستان
بلوار_بهارستان
7 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
بلوار_بهارستان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 165متر مربع
قیمت __
کد ملک 4700
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
زمین مزروعی
بلوار_خرمشهر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 500 میلیون تومان
کد ملک 4696
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
ابوالقاسمی_باغ نو
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 102متر مربع
قیمت فروش 1.3 میلیارد تومان
کد ملک 4692
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
بلوار_طالقانی_پارک
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 155متر مربع
قیمت فروش 1 میلیارد تومان
کد ملک 4680
برای فروش
شریعتی غربی
شریعتی غربی
شریعتی غربی
شریعتی غربی
شریعتی غربی
شریعتی غربی
4 عکس
مسکونی تجاری
مسکونی تجاری
شریعتی غربی
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 320متر مربع
قیمت فروش 4 میلیارد تومان
کد ملک 4698
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
بوستان زندگی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1 میلیارد تومان
کد ملک 4678
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین تجاری
زمین تجاری
بلوار_جمهوری
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.5 میلیارد تومان
کد ملک 4673
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
مسکن_مهر_آزادگان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 80متر مربع
قیمت فروش 700 میلیون تومان
کد ملک 4683
برای فروش
فرخی
فرخی
فرخی
فرخی
فرخی
فرخی
فرخی
فرخی
فرخی
فرخی
فرخی
فرخی
10 عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 195متر مربع
قیمت فروش 1.6 میلیارد تومان
کد ملک 4658
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
ویلاشهر_کوهسار
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 248متر مربع
قیمت فروش 2.5 میلیارد تومان
کد ملک 4655
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
شهدای غربی
اتاق خواب 5
پارکینگ دارد
زیر بنا 350متر مربع
قیمت فروش 2.8 میلیارد تومان
کد ملک 4662
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
شریعتی شرقی
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 65متر مربع
قیمت فروش 2.3 میلیارد تومان
کد ملک 4649
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
منتظری جنوبی
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 230متر مربع
قیمت __
کد ملک 4643
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
بلوار_فجر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 570 میلیون تومان
کد ملک 4635
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
شیخ بهایی جنوبی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 120متر مربع
قیمت فروش 1.5 میلیارد تومان
کد ملک 4634
برای فروش
منتظری جنوبی
منتظری جنوبی
منتظری جنوبی
1 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
منتظری جنوبی
اتاق خواب 5
پارکینگ دارد
زیر بنا 290متر مربع
قیمت فروش 2.8 میلیارد تومان
کد ملک 4642
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
شهدای غربی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 200متر مربع
قیمت فروش 1.8 میلیارد تومان
کد ملک 4596
برای فروش
اسلایدر عکس
طبقه
طبقه
آبشار
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 100متر مربع
قیمت __
کد ملک 4616
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
ویلاشهر اول
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 180متر مربع
قیمت فروش 2 میلیارد تومان
کد ملک 4614
برای فروش
جاده_فولادشهر
جاده_فولادشهر
جاده_فولادشهر
جاده_فولادشهر
جاده_فولادشهر
جاده_فولادشهر
جاده_فولادشهر
جاده_فولادشهر
جاده_فولادشهر
جاده_فولادشهر
جاده_فولادشهر
جاده_فولادشهر
10 عکس
باغ
باغ
جاده_فولادشهر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 50متر مربع
قیمت فروش 550 میلیون تومان
کد ملک 4623
برای فروش
اسلایدر عکس
مسکونی تجاری
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 310متر مربع
قیمت فروش 20 میلیارد تومان
کد ملک 4601
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا __
قیمت __
کد ملک 4508
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
یاس مدینه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 27متر مربع
قیمت فروش 500 میلیون تومان
کد ملک 4594
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
امام رضا
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 160متر مربع
قیمت فروش 1.9 میلیارد تومان
کد ملک 4292
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
پلیس راه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 250متر مربع
قیمت فروش 1.1 میلیارد تومان
کد ملک 4486
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
سعدی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 90متر مربع
قیمت فروش 945 میلیون تومان
کد ملک 4494
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
صالح آباد
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 90متر مربع
قیمت فروش 1.1 میلیارد تومان
کد ملک 4281
برای فروش
 امام شرقی
 امام شرقی
 امام شرقی
1 عکس
مغازه
مغازه
امام شرقی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 49متر مربع
قیمت فروش 2.1 میلیارد تومان
کد ملک 4485
برای فروش
اسلایدر عکس
مسکونی تجاری
مسکونی تجاری
ویلاشهر_ولیعصر
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 105متر مربع
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 4482
برای فروش
حججی_پارک
حججی_پارک
حججی_پارک
حججی_پارک
2 عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
حججی_پارک
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.7 میلیارد تومان
کد ملک 4434
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
چهارباغ
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.5 میلیارد تومان
کد ملک 4447
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
بلوار_حججی_ارگ
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 337متر مربع
قیمت فروش 2 میلیارد تومان
کد ملک 4441
برای فروش
اسلایدر عکس
مسکونی تجاری
مسکونی تجاری
بلوار_فجر
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 214متر مربع
قیمت فروش 4 میلیارد تومان
کد ملک 4429
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
قدس غربی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 102متر مربع
قیمت فروش 1.6 میلیارد تومان
کد ملک 4439
برای فروش
بلوار_ولیعصر
بلوار_ولیعصر
بلوار_ولیعصر
بلوار_ولیعصر
بلوار_ولیعصر
بلوار_ولیعصر
بلوار_ولیعصر
بلوار_ولیعصر
بلوار_ولیعصر
بلوار_ولیعصر
بلوار_ولیعصر
9 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
بلوار_ولیعصر
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 110متر مربع
قیمت __
کد ملک 4418
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
جلال آباد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 353 میلیون تومان
کد ملک 4251
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
بلوار_جمهوری
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت __
کد ملک 4413
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت __
کد ملک 4414
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
منتظری شمالی
اتاق خواب 3
پارکینگ __
زیر بنا 220متر مربع
قیمت فروش 1.7 میلیارد تومان
کد ملک 4398
برای فروش
شریعتی غربی
شریعتی غربی
شریعتی غربی
شریعتی غربی
2 عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
شریعتی غربی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1 میلیارد تومان
کد ملک 4401
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
ویلاشهر_ولیعصر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 133متر مربع
قیمت فروش 1.3 میلیارد تومان
کد ملک 4410
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
امیرکبیر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 2 میلیارد تومان
کد ملک 4389
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 404متر مربع
قیمت فروش 3.6 میلیارد تومان
کد ملک 4387
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
بلوار_فجر
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 240متر مربع
قیمت __
کد ملک 4379
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
جاده_شرکت_سابیر
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 59متر مربع
قیمت فروش 5.5 میلیارد تومان
کد ملک 4390
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
بلوار_بهارستان
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت __
کد ملک 4354
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
بلوار_ولیعصر
اتاق خواب 1
پارکینگ دارد
زیر بنا 160متر مربع
قیمت فروش 980 میلیون تومان
کد ملک 4353
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
پاساژ_کیان
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 14متر مربع
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 4370
برای فروش
ابوالقاسمی_باغ نو
ابوالقاسمی_باغ نو
ابوالقاسمی_باغ نو
ابوالقاسمی_باغ نو
ابوالقاسمی_باغ نو
ابوالقاسمی_باغ نو
ابوالقاسمی_باغ نو
ابوالقاسمی_باغ نو
ابوالقاسمی_باغ نو
ابوالقاسمی_باغ نو
8 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
ابوالقاسمی_باغ نو
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 236متر مربع
قیمت فروش 1.7 میلیارد تومان
کد ملک 4348
برای فروش
شریعتی غربی
شریعتی غربی
شریعتی غربی
شریعتی غربی
شریعتی غربی
شریعتی غربی
شریعتی غربی
شریعتی غربی
6 عکس
طبقه
طبقه
شریعتی غربی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 166متر مربع
قیمت فروش 1.8 میلیارد تومان
کد ملک 4369
برای فروش
اسلایدر عکس
طبقه
طبقه
حججی_پارک
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 128متر مربع
قیمت فروش 1.1 میلیارد تومان
کد ملک 4359
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 250متر مربع
قیمت فروش 2.8 میلیارد تومان
کد ملک 4336
برای فروش
دلگشا
دلگشا
دلگشا
دلگشا
دلگشا
دلگشا
4 عکس
مسکونی تجاری
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 14متر مربع
قیمت فروش 2.8 میلیارد تومان
کد ملک 4355
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
بلوار_طالقانی_پارک
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 88متر مربع
قیمت __
کد ملک 4333
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
شریعتی شرقی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 228متر مربع
قیمت __
کد ملک 4320
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
مجاهد شمالی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 750 میلیون تومان
کد ملک 4308
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 5
پارکینگ دارد
زیر بنا 325متر مربع
قیمت فروش 3.6 میلیارد تومان
کد ملک 4286
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
میرداماد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 180متر مربع
قیمت فروش 8.5 میلیارد تومان
کد ملک 4290
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
مجاهد شمالی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت __
کد ملک 4277
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 1
پارکینگ دارد
زیر بنا 110متر مربع
قیمت فروش 1.1 میلیارد تومان
کد ملک 4258
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت __
کد ملک 4250
برای فروش
اسلایدر عکس
کارگاه
کارگاه
جاده_فولادشهر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 56متر مربع
قیمت فروش 1.4 میلیارد تومان
کد ملک 4247
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
مولوی شمالی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 136متر مربع
قیمت فروش 1.3 میلیارد تومان
کد ملک 4249
برای فروش
اسلایدر عکس
مسکونی تجاری
مسکونی تجاری
یزدانشهر
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 1500متر مربع
قیمت فروش 4.5 میلیارد تومان
کد ملک 4081
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
جلال آباد
اتاق خواب 5
پارکینگ دارد
زیر بنا 278متر مربع
قیمت فروش 1.8 میلیارد تومان
کد ملک 4205