برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
شریعتی شرقی
اتاق خواب 1
پارکینگ دارد
زیر بنا 90متر مربع
قیمت فروش 2 میلیارد تومان
کد ملک 8970
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
جلال آباد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 78متر مربع
قیمت فروش 2.2 میلیارد تومان
کد ملک 8975
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
زمین مزروعی
کمربندی جنوبی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.1 میلیارد تومان
کد ملک 8981
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
ویلاشهر_منتظری
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 134متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 8968
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
شریعتی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 220متر مربع
قیمت فروش 13.3 میلیارد تومان
کد ملک 8963
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
شیخ بهایی جنوبی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 201متر مربع
قیمت فروش 2 میلیارد تومان
کد ملک 8960
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 300متر مربع
قیمت فروش 3.6 میلیارد تومان
کد ملک 8961
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
بازار_ملاصدرا
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 11متر مربع
قیمت فروش 624 میلیون تومان
کد ملک 8942
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
امیرآباد_بهشتی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 125متر مربع
قیمت فروش 1.5 میلیارد تومان
کد ملک 8947
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
رضایی جنوبی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 240متر مربع
قیمت فروش 3.4 میلیارد تومان
کد ملک 8955
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
15خرداد شمالی
اتاق خواب 3
پارکینگ __
زیر بنا 160متر مربع
قیمت فروش 1.7 میلیارد تومان
کد ملک 8953
برای فروش
جاده_فولادشهر
جاده_فولادشهر
جاده_فولادشهر
جاده_فولادشهر
جاده_فولادشهر
جاده_فولادشهر
جاده_فولادشهر
جاده_فولادشهر
جاده_فولادشهر
جاده_فولادشهر
جاده_فولادشهر
جاده_فولادشهر
10 عکس
باغ
باغ
جاده_فولادشهر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 90متر مربع
قیمت فروش 2.2 میلیارد تومان
کد ملک 8945
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین تجاری
زمین تجاری
بلوار_حجتی_شیخ بهایی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.5 میلیارد تومان
کد ملک 8931
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
یزدانمهر
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 300متر مربع
قیمت فروش 2 میلیارد تومان
کد ملک 8933
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
آزادگان
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 270 میلیون تومان
کد ملک 8935
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
آزادگان
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 290 میلیون تومان
کد ملک 8940
برای فروش
اسلایدر عکس
مسکونی تجاری
مسکونی تجاری
یزدانشهر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.4 میلیارد تومان
کد ملک 8938
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 172متر مربع
قیمت فروش 1.8 میلیارد تومان
کد ملک 8930
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
زمین مزروعی
حاجی آباد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 2.2 میلیارد تومان
کد ملک 8924
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
قدس غربی
اتاق خواب 5
پارکینگ دارد
زیر بنا 213متر مربع
قیمت فروش 1.7 میلیارد تومان
کد ملک 8927
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
جاده_فولادشهر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 150متر مربع
قیمت فروش 2 میلیارد تومان
کد ملک 8914
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
مولوی شمالی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 240متر مربع
قیمت فروش 3.2 میلیارد تومان
کد ملک 8917
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
شریعتی شرقی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 225متر مربع
قیمت فروش 2.5 میلیارد تومان
کد ملک 8915
برای فروش
کمربندی جنوبی
کمربندی جنوبی
کمربندی جنوبی
کمربندی جنوبی
کمربندی جنوبی
کمربندی جنوبی
کمربندی جنوبی
کمربندی جنوبی
کمربندی جنوبی
کمربندی جنوبی
کمربندی جنوبی
کمربندی جنوبی
10 عکس
زمین مزروعی
زمین مزروعی
کمربندی جنوبی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 96متر مربع
قیمت فروش 960 میلیون تومان
کد ملک 8920
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
امیرآباد
اتاق خواب 1
پارکینگ دارد
زیر بنا 113متر مربع
قیمت فروش 1.3 میلیارد تومان
کد ملک 8921
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
بلوار_فجر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 550 میلیون تومان
کد ملک 8916
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
مسکن_مهر_آزادگان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 79متر مربع
قیمت فروش 870 میلیون تومان
کد ملک 8907
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
زمین مزروعی
جاده_سامان
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 200 میلیون تومان
کد ملک 8909
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
خرم غربی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.9 میلیارد تومان
کد ملک 8895
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
نهضت آباد
اتاق خواب __
پارکینگ دارد
زیر بنا 70متر مربع
قیمت فروش 430 میلیون تومان
کد ملک 8891
برای فروش
امیرآباد_بهشتی
امیرآباد_بهشتی
امیرآباد_بهشتی
امیرآباد_بهشتی
امیرآباد_بهشتی
امیرآباد_بهشتی
امیرآباد_بهشتی
5 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
امیرآباد_بهشتی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 100متر مربع
قیمت فروش 1 میلیارد تومان
کد ملک 8892
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 240متر مربع
قیمت فروش 3.9 میلیارد تومان
کد ملک 8900
برای فروش
اسلایدر عکس
مسکونی تجاری
مسکونی تجاری
میرداماد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 4.6 میلیارد تومان
کد ملک 8878
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
بلوار_طالقانی_پارک
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 2.1 میلیارد تومان
کد ملک 8884
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 850 میلیون تومان
کد ملک 8887
برای فروش
اسلایدر عکس
مسکونی تجاری
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 300متر مربع
قیمت فروش 4.2 میلیارد تومان
کد ملک 8877
برای فروش
فرخی
فرخی
فرخی
فرخی
فرخی
فرخی
فرخی
فرخی
فرخی
فرخی
فرخی
فرخی
10 عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 215متر مربع
قیمت فروش 2.2 میلیارد تومان
کد ملک 8874
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
بلوار_ایزدی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 600 میلیون تومان
کد ملک 8870
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
شریعتی شرقی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 270متر مربع
قیمت فروش 2.9 میلیارد تومان
کد ملک 8873
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
جلال آباد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 950 میلیون تومان
کد ملک 8866
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
جلال آباد
اتاق خواب 3
پارکینگ __
زیر بنا 120متر مربع
قیمت فروش 1.5 میلیارد تومان
کد ملک 8876
برای فروش
اسلایدر عکس
مسکونی تجاری
مسکونی تجاری
ویلاشهر_امام_علی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 162متر مربع
قیمت فروش 3.8 میلیارد تومان
کد ملک 8852
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
بلوار_حججی_ارگ
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 160متر مربع
قیمت فروش 1.1 میلیارد تومان
کد ملک 8853
برای فروش
بلوار_حججی_ارگ
بلوار_حججی_ارگ
بلوار_حججی_ارگ
1 عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
بلوار_حججی_ارگ
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 850 میلیون تومان
کد ملک 8857
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
شهدای غربی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 220متر مربع
قیمت فروش 1.8 میلیارد تومان
کد ملک 8847
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
بلوار_ولیعصر
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 130متر مربع
قیمت فروش 1.9 میلیارد تومان
کد ملک 8843
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
شریعتی غربی
اتاق خواب 5
پارکینگ دارد
زیر بنا 350متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 8846
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 6
پارکینگ دارد
زیر بنا 400متر مربع
قیمت فروش 4.3 میلیارد تومان
کد ملک 8837
برای فروش
لورک_جوزدان
لورک_جوزدان
لورک_جوزدان
لورک_جوزدان
لورک_جوزدان
لورک_جوزدان
لورک_جوزدان
5 عکس
باغ
باغ
لورک_جوزدان
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 100متر مربع
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 8838
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
جاده_شرکت_سابیر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 104متر مربع
قیمت فروش 650 میلیون تومان
کد ملک 8834
برای فروش
پاساژ_شیخ بهایی
پاساژ_شیخ بهایی
پاساژ_شیخ بهایی
پاساژ_شیخ بهایی
2 عکس
مغازه
مغازه
پاساژ_شیخ بهایی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 11متر مربع
قیمت فروش 900 میلیون تومان
کد ملک 8840
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش توافقی
کد ملک 8826
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 8
پارکینگ دارد
زیر بنا 549متر مربع
قیمت فروش 6.2 میلیارد تومان
کد ملک 8825
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
بلوار_خرمشهر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 100متر مربع
قیمت فروش 3 میلیارد تومان
کد ملک 8828
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
یاس مدینه
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 81متر مربع
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 8831
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
یاس مدینه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 30متر مربع
قیمت فروش 600 میلیون تومان
کد ملک 8830
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 770 میلیون تومان
کد ملک 8813
برای فروش
بلوار_جمهوری
بلوار_جمهوری
بلوار_جمهوری
بلوار_جمهوری
بلوار_جمهوری
بلوار_جمهوری
بلوار_جمهوری
5 عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
بلوار_جمهوری
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.4 میلیارد تومان
کد ملک 8823
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
مولوی شمالی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 166متر مربع
قیمت فروش 1.7 میلیارد تومان
کد ملک 8824
برای فروش
جلال آباد
جلال آباد
جلال آباد
جلال آباد
جلال آباد
جلال آباد
جلال آباد
5 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
جلال آباد
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 130متر مربع
قیمت فروش 1.6 میلیارد تومان
کد ملک 8814
برای فروش
بلوار_طالقانی_پارک
بلوار_طالقانی_پارک
بلوار_طالقانی_پارک
بلوار_طالقانی_پارک
بلوار_طالقانی_پارک
بلوار_طالقانی_پارک
بلوار_طالقانی_پارک
بلوار_طالقانی_پارک
بلوار_طالقانی_پارک
7 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
بلوار_طالقانی_پارک
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 155متر مربع
قیمت فروش 2.3 میلیارد تومان
کد ملک 8812
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
مجاهد شمالی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 280متر مربع
قیمت فروش 3.3 میلیارد تومان
کد ملک 8805
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
محمد رسول الله
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 220متر مربع
قیمت فروش 2.4 میلیارد تومان
کد ملک 8804
برای فروش
گلبهار غربی
گلبهار غربی
گلبهار غربی
گلبهار غربی
2 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
گلبهار غربی
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 210متر مربع
قیمت فروش 2.6 میلیارد تومان
کد ملک 8798
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
شریعتی غربی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 2.5 میلیارد تومان
کد ملک 8802
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
شریعتی شرقی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 150متر مربع
قیمت فروش 2.4 میلیارد تومان
کد ملک 8792
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
ویلاشهر
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 170متر مربع
قیمت فروش 2 میلیارد تومان
کد ملک 8800
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
چهارباغ
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 65متر مربع
قیمت فروش 3.8 میلیارد تومان
کد ملک 8797
برای فروش
اسلایدر عکس
طبقه
طبقه
گلبهار غربی
اتاق خواب 1
پارکینگ دارد
زیر بنا 82متر مربع
قیمت فروش 1 میلیارد تومان
کد ملک 8789
برای فروش
بلوار_طالقانی_پارک
بلوار_طالقانی_پارک
بلوار_طالقانی_پارک
بلوار_طالقانی_پارک
بلوار_طالقانی_پارک
بلوار_طالقانی_پارک
بلوار_طالقانی_پارک
بلوار_طالقانی_پارک
بلوار_طالقانی_پارک
بلوار_طالقانی_پارک
بلوار_طالقانی_پارک
بلوار_طالقانی_پارک
10 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
بلوار_طالقانی_پارک
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 208متر مربع
قیمت فروش 2.6 میلیارد تومان
کد ملک 8788
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
باهنر جنوبی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 215متر مربع
قیمت فروش 2.8 میلیارد تومان
کد ملک 8799
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
ابوالقاسمی
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 120متر مربع
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 8790
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
اسرافیلیان
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 240متر مربع
قیمت فروش 4.6 میلیارد تومان
کد ملک 8787
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
امیرآباد_طالقانی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 175متر مربع
قیمت فروش 2 میلیارد تومان
کد ملک 8779
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
بلوار_حججی_ارگ
اتاق خواب 1
پارکینگ دارد
زیر بنا 141متر مربع
قیمت فروش 1.3 میلیارد تومان
کد ملک 8777
برای فروش
اسلایدر عکس
مسکونی تجاری
اتاق خواب 4
پارکینگ __
زیر بنا 150متر مربع
قیمت فروش 4 میلیارد تومان
کد ملک 8783
برای فروش
مولوی شمالی
مولوی شمالی
مولوی شمالی
مولوی شمالی
مولوی شمالی
مولوی شمالی
مولوی شمالی
مولوی شمالی
مولوی شمالی
مولوی شمالی
8 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
مولوی شمالی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 256متر مربع
قیمت فروش 3.6 میلیارد تومان
کد ملک 8776
برای فروش
سعدی
سعدی
سعدی
سعدی
سعدی
سعدی
سعدی
سعدی
سعدی
سعدی
سعدی
سعدی
10 عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 7
پارکینگ دارد
زیر بنا 550متر مربع
قیمت فروش 6.5 میلیارد تومان
کد ملک 8781
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
بلوار_ایزدی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 518 میلیون تومان
کد ملک 8784
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
جلال آباد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 110متر مربع
قیمت فروش 580 میلیون تومان
کد ملک 8769
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
ویلاشهر اول
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 500 میلیون تومان
کد ملک 8749
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
باغ ملی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 248متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 8771
برای فروش
محمد رسول الله
محمد رسول الله
محمد رسول الله
محمد رسول الله
محمد رسول الله
محمد رسول الله
محمد رسول الله
محمد رسول الله
6 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
محمد رسول الله
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 288متر مربع
قیمت فروش 2.7 میلیارد تومان
کد ملک 8773
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
جلال آباد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 75متر مربع
قیمت فروش 1.3 میلیارد تومان
کد ملک 8770
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
جلال آباد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 260 میلیون تومان
کد ملک 8775
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
حاجی آباد
اتاق خواب 3
پارکینگ __
زیر بنا 300متر مربع
قیمت فروش 1.5 میلیارد تومان
کد ملک 8743
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
صالح آباد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 8742
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
زمین مزروعی
بلوار_خرمشهر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 66متر مربع
قیمت فروش 2.4 میلیارد تومان
کد ملک 8763
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
17شهریور شرقی
اتاق خواب 4
پارکینگ __
زیر بنا 180متر مربع
قیمت فروش 5.2 میلیارد تومان
کد ملک 8753
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
17شهریور غربی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 100متر مربع
قیمت فروش 1.8 میلیارد تومان
کد ملک 8739
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
جاده_شرکت_سابیر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 50متر مربع
قیمت فروش 1 میلیارد تومان
کد ملک 8746
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
گلبهار غربی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 148متر مربع
قیمت فروش 3.3 میلیارد تومان
کد ملک 8732
برای فروش
مجاهد شمالی
مجاهد شمالی
مجاهد شمالی
مجاهد شمالی
2 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
مجاهد شمالی
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 350متر مربع
قیمت فروش 3.2 میلیارد تومان
کد ملک 8736
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 6
پارکینگ دارد
زیر بنا 270متر مربع
قیمت فروش 3 میلیارد تومان
کد ملک 8731
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
مزرعه_شیخ
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 74متر مربع
قیمت فروش 1.3 میلیارد تومان
کد ملک 8730
برای فروش
مزرعه_شیخ
مزرعه_شیخ
مزرعه_شیخ
مزرعه_شیخ
مزرعه_شیخ
مزرعه_شیخ
مزرعه_شیخ
مزرعه_شیخ
مزرعه_شیخ
مزرعه_شیخ
مزرعه_شیخ
مزرعه_شیخ
10 عکس
باغ
باغ
مزرعه_شیخ
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 90متر مربع
قیمت فروش 4 میلیارد تومان
کد ملک 8729
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 103متر مربع
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 8725
برای فروش
معرفت
معرفت
معرفت
معرفت
معرفت
3 عکس
زمین مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.5 میلیارد تومان
کد ملک 8717
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
جاده_شرکت_سابیر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.4 میلیارد تومان
کد ملک 8720
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
قلعه سفید
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 120متر مربع
قیمت فروش 1.3 میلیارد تومان
کد ملک 8727