برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
شاهین شهر
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 80متر مربع
قیمت فروش 1.5 میلیارد تومان
کد ملک 10161
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
امیرآباد_بهشتی
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 201متر مربع
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 10140
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
شهدای غربی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 138متر مربع
قیمت فروش 1.1 میلیارد تومان
کد ملک 10129
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
فولادشهر
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 79متر مربع
قیمت فروش 550 میلیون تومان
کد ملک 10142
برای فروش
اسلایدر عکس
طبقه
طبقه
آزادگان
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 140متر مربع
قیمت فروش 1.1 میلیارد تومان
کد ملک 10157
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
مجاهد شمالی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 550 میلیون تومان
کد ملک 10163
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
ویلاشهر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 360 میلیون تومان
کد ملک 10153
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
مجاهد شمالی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 700 میلیون تومان
کد ملک 10128
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 6
پارکینگ دارد
زیر بنا 460متر مربع
قیمت فروش 2.9 میلیارد تومان
کد ملک 10132
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
بلوار_جانبازان
اتاق خواب 3
پارکینگ __
زیر بنا 120متر مربع
قیمت فروش 3 میلیارد تومان
کد ملک 10158
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
گیلان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 66متر مربع
قیمت فروش 1 میلیارد تومان
کد ملک 10162
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
رضایی جنوبی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 190متر مربع
قیمت فروش 2.4 میلیارد تومان
کد ملک 10149
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
یاس مدینه
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 66متر مربع
قیمت فروش 750 میلیون تومان
کد ملک 10125
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
زمین مزروعی
شهرک_صنعتی 2
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 380 میلیون تومان
کد ملک 10115
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 135متر مربع
قیمت فروش 1.3 میلیارد تومان
کد ملک 10083
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
زمین مزروعی
بلوار_چناران
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 792 میلیون تومان
کد ملک 10104
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
مولوی شمالی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 270متر مربع
قیمت فروش 2.5 میلیارد تومان
کد ملک 10106
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
امام شرقی
اتاق خواب 4
پارکینگ __
زیر بنا 560متر مربع
قیمت فروش 5 میلیارد تومان
کد ملک 10092
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
امیرکبیر
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 117متر مربع
قیمت فروش 1.7 میلیارد تومان
کد ملک 10105
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
ویلاشهر
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 110متر مربع
قیمت فروش 2 میلیارد تومان
کد ملک 10095
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
منتظری شمالی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 210متر مربع
قیمت فروش 2.3 میلیارد تومان
کد ملک 10113
برای فروش
آبشار
آبشار
آبشار
آبشار
آبشار
آبشار
آبشار
آبشار
آبشار
آبشار
آبشار
آبشار
10 عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 5
پارکینگ دارد
زیر بنا 400متر مربع
قیمت فروش 4.8 میلیارد تومان
کد ملک 10087
برای فروش
بلوار_جمهوری
بلوار_جمهوری
بلوار_جمهوری
بلوار_جمهوری
بلوار_جمهوری
بلوار_جمهوری
بلوار_جمهوری
بلوار_جمهوری
بلوار_جمهوری
بلوار_جمهوری
8 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
بلوار_جمهوری
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 236متر مربع
قیمت فروش 3.1 میلیارد تومان
کد ملک 10077
برای فروش
صالح آباد
صالح آباد
صالح آباد
صالح آباد
صالح آباد
صالح آباد
صالح آباد
صالح آباد
6 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
صالح آباد
اتاق خواب 1
پارکینگ دارد
زیر بنا 80متر مربع
قیمت فروش 810 میلیون تومان
کد ملک 10100
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
جلال آباد
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 305متر مربع
قیمت فروش 2.8 میلیارد تومان
کد ملک 10085
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
ویلاشهر اول
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 350 میلیون تومان
کد ملک 10082
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
ابوالقاسمی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 205متر مربع
قیمت فروش 1.8 میلیارد تومان
کد ملک 10078
برای فروش
17شهریور
17شهریور
17شهریور
17شهریور
17شهریور
17شهریور
17شهریور
17شهریور
17شهریور
17شهریور
17شهریور
17شهریور
10 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
17شهریور
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 270متر مربع
قیمت فروش 3 میلیارد تومان
کد ملک 10118
برای فروش
بلوار_حججی_ارگ
بلوار_حججی_ارگ
بلوار_حججی_ارگ
بلوار_حججی_ارگ
بلوار_حججی_ارگ
بلوار_حججی_ارگ
بلوار_حججی_ارگ
بلوار_حججی_ارگ
بلوار_حججی_ارگ
بلوار_حججی_ارگ
8 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
بلوار_حججی_ارگ
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 165متر مربع
قیمت فروش 2 میلیارد تومان
کد ملک 10081
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
شریعتی شرقی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 2.5 میلیارد تومان
کد ملک 10110
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
ویلاشهر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 700 میلیون تومان
کد ملک 10101
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 780 میلیون تومان
کد ملک 10026
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
امیرآباد
اتاق خواب 6
پارکینگ دارد
زیر بنا 304متر مربع
قیمت فروش 2.7 میلیارد تومان
کد ملک 10040
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
منتظری جنوبی
اتاق خواب __
پارکینگ دارد
زیر بنا 69متر مربع
قیمت فروش 830 میلیون تومان
کد ملک 10068
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
امیرآباد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 36متر مربع
قیمت فروش 3 میلیارد تومان
کد ملک 10073
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
زمین مزروعی
بلوار_جانبازان
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 700 میلیون تومان
کد ملک 10011
برای فروش
بلوار_جمهوری
بلوار_جمهوری
بلوار_جمهوری
بلوار_جمهوری
بلوار_جمهوری
بلوار_جمهوری
بلوار_جمهوری
بلوار_جمهوری
بلوار_جمهوری
بلوار_جمهوری
8 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
بلوار_جمهوری
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 230متر مربع
قیمت فروش 2.1 میلیارد تومان
کد ملک 10041
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
شریعتی شرقی
اتاق خواب 1
پارکینگ دارد
زیر بنا 158متر مربع
قیمت فروش 1.6 میلیارد تومان
کد ملک 10052
برای فروش
اسلایدر عکس
مسکونی تجاری
مسکونی تجاری
بلوار_حججی_ارگ
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 226متر مربع
قیمت فروش 3.2 میلیارد تومان
کد ملک 10012
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
صالح آباد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 118متر مربع
قیمت فروش 882 میلیون تومان
کد ملک 10036
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
امیرآباد
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 135متر مربع
قیمت فروش 1 میلیارد تومان
کد ملک 10042
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
امیرآباد
اتاق خواب 1
پارکینگ دارد
زیر بنا 135متر مربع
قیمت فروش 1.3 میلیارد تومان
کد ملک 10016
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
آزادگان
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 940 میلیون تومان
کد ملک 10055
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
رضایی جنوبی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 2.7 میلیارد تومان
کد ملک 10032
برای فروش
بلوار_ایزدی
بلوار_ایزدی
بلوار_ایزدی
بلوار_ایزدی
2 عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
بلوار_ایزدی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 580 میلیون تومان
کد ملک 10017
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 291متر مربع
قیمت فروش 4.7 میلیارد تومان
کد ملک 10014
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
حججی_پارک
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.5 میلیارد تومان
کد ملک 9998
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
کهریزسنگ
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 2.1 میلیارد تومان
کد ملک 9991
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
بلوار_فجر
اتاق خواب 5
پارکینگ دارد
زیر بنا 460متر مربع
قیمت فروش 4.2 میلیارد تومان
کد ملک 9981
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 5
پارکینگ دارد
زیر بنا 321متر مربع
قیمت فروش 2.2 میلیارد تومان
کد ملک 10004
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
بلوار_ولیعصر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.3 میلیارد تومان
کد ملک 9995
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
آزادگان
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 274متر مربع
قیمت فروش 2.3 میلیارد تومان
کد ملک 10007
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین تجاری
زمین تجاری
بلوار_پرستار
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 630 میلیون تومان
کد ملک 9985
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
صالح آباد
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 58متر مربع
قیمت فروش 620 میلیون تومان
کد ملک 9996
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 7 میلیارد تومان
کد ملک 9979
برای فروش
اسلایدر عکس
مسکونی تجاری
مسکونی تجاری
اسرافیلیان
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 3.5 میلیارد تومان
کد ملک 9993
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
جلال آباد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 393 میلیون تومان
کد ملک 9943
برای فروش
15خرداد شمالی
15خرداد شمالی
15خرداد شمالی
15خرداد شمالی
15خرداد شمالی
15خرداد شمالی
15خرداد شمالی
15خرداد شمالی
15خرداد شمالی
15خرداد شمالی
15خرداد شمالی
15خرداد شمالی
10 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
15خرداد شمالی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 350متر مربع
قیمت فروش 3.7 میلیارد تومان
کد ملک 9973
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
امیرآباد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 660 میلیون تومان
کد ملک 9933
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
خرم غربی
اتاق خواب 5
پارکینگ دارد
زیر بنا 320متر مربع
قیمت فروش 4 میلیارد تومان
کد ملک 9930
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
امیرآباد_بهشتی
اتاق خواب 1
پارکینگ دارد
زیر بنا 70متر مربع
قیمت فروش 430 میلیون تومان
کد ملک 9948
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
بلوار_دانشگاه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.1 میلیارد تومان
کد ملک 9944
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 200متر مربع
قیمت فروش 3.7 میلیارد تومان
کد ملک 9958
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
نهضت آباد
اتاق خواب 3
پارکینگ __
زیر بنا 256متر مربع
قیمت فروش 1.1 میلیارد تومان
کد ملک 9976
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 182متر مربع
قیمت فروش 2.2 میلیارد تومان
کد ملک 9925
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
شهدای غربی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 150متر مربع
قیمت فروش 3 میلیارد تومان
کد ملک 9941
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
صالح آباد
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 140متر مربع
قیمت فروش 700 میلیون تومان
کد ملک 9959
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
بلوار_ولیعصر
اتاق خواب 1
پارکینگ دارد
زیر بنا 71متر مربع
قیمت فروش 1.4 میلیارد تومان
کد ملک 9969
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
بلوار_فجر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.3 میلیارد تومان
کد ملک 9931
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
شریعتی شرقی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 183متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 9974
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
ویلاشهر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 2.3 میلیارد تومان
کد ملک 9960
برای فروش
اسلایدر عکس
طبقه
طبقه
یزدانشهر
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 160متر مربع
قیمت فروش 1 میلیارد تومان
کد ملک 9927
برای فروش
ویلاشهر_معلم
ویلاشهر_معلم
ویلاشهر_معلم
ویلاشهر_معلم
ویلاشهر_معلم
ویلاشهر_معلم
ویلاشهر_معلم
ویلاشهر_معلم
ویلاشهر_معلم
7 عکس
آپارتمان
آپارتمان
ویلاشهر_معلم
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 83متر مربع
قیمت فروش 1.3 میلیارد تومان
کد ملک 9942
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 250متر مربع
قیمت فروش 2.6 میلیارد تومان
کد ملک 9939
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
بلوار_طالقانی_پارک
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 9899
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
یزدانشهر
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 110متر مربع
قیمت فروش 930 میلیون تومان
کد ملک 9912
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
صالح آباد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 337 میلیون تومان
کد ملک 9896
برای فروش
گلبهار غربی
گلبهار غربی
گلبهار غربی
گلبهار غربی
گلبهار غربی
گلبهار غربی
گلبهار غربی
گلبهار غربی
6 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
گلبهار غربی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 217متر مربع
قیمت فروش 2.4 میلیارد تومان
کد ملک 9919
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
امیرآباد_بهشتی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 150متر مربع
قیمت فروش 1.3 میلیارد تومان
کد ملک 9900
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
ویلاشهر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1 میلیارد تومان
کد ملک 9915
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 360متر مربع
قیمت فروش 3 میلیارد تومان
کد ملک 9898
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین تجاری
زمین تجاری
قدس غربی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.3 میلیارد تومان
کد ملک 9895
برای فروش
بلوار_فجر
بلوار_فجر
بلوار_فجر
بلوار_فجر
بلوار_فجر
بلوار_فجر
بلوار_فجر
بلوار_فجر
بلوار_فجر
بلوار_فجر
بلوار_فجر
9 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
بلوار_فجر
اتاق خواب 5
پارکینگ دارد
زیر بنا 250متر مربع
قیمت فروش 2.9 میلیارد تومان
کد ملک 9920
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
شریعتی شرقی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا __
قیمت فروش توافقی
کد ملک 9902
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
جلال آباد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 39متر مربع
قیمت فروش 565 میلیون تومان
کد ملک 9828
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
آزادگان
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 320 میلیون تومان
کد ملک 9880
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین تجاری
زمین تجاری
کمربندی جنوبی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 858 میلیون تومان
کد ملک 9819
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
آزادگان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 101متر مربع
قیمت فروش 1.6 میلیارد تومان
کد ملک 9857
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
زمین مزروعی
صالح آباد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 9886
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 1
پارکینگ دارد
زیر بنا 180متر مربع
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 9873
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
یزدانشهر
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 250متر مربع
قیمت فروش 2.4 میلیارد تومان
کد ملک 9850
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
آزادگان
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 300 میلیون تومان
کد ملک 9844
برای فروش
اسلایدر عکس
دامداری
دامداری
حاجی آباد
اتاق خواب 3
پارکینگ __
زیر بنا 70متر مربع
قیمت فروش 190 میلیون تومان
کد ملک 9868
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
ویلاشهر_سعیدی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 200متر مربع
قیمت فروش 3 میلیارد تومان
کد ملک 9838
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
بلوار_حجتی
اتاق خواب 7
پارکینگ دارد
زیر بنا 500متر مربع
قیمت فروش 2.9 میلیارد تومان
کد ملک 9826
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
فیروزآباد
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 220متر مربع
قیمت فروش 850 میلیون تومان
کد ملک 9883
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
امیرآباد
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 100متر مربع
قیمت فروش 850 میلیون تومان
کد ملک 9840
برای فروش
شریعتی غربی
شریعتی غربی
شریعتی غربی
شریعتی غربی
شریعتی غربی
شریعتی غربی
شریعتی غربی
شریعتی غربی
شریعتی غربی
شریعتی غربی
شریعتی غربی
شریعتی غربی
10 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
شریعتی غربی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 330متر مربع
قیمت فروش 4 میلیارد تومان
کد ملک 9846
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
یزدانشهر
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 150متر مربع
قیمت فروش 1.6 میلیارد تومان
کد ملک 9870
برای فروش
بیشه
بیشه
بیشه
بیشه
2 عکس
زمین مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 827 میلیون تومان
کد ملک 9841