برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
گلبهار شرقی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.6 میلیارد تومان
کد ملک 7404
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
شریعتی غربی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 720 میلیون تومان
کد ملک 7396
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
خرم غربی
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 295متر مربع
قیمت فروش 2.6 میلیارد تومان
کد ملک 7399
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
امیرکبیر
اتاق خواب 4
پارکینگ __
زیر بنا 250متر مربع
قیمت فروش 2.5 میلیارد تومان
کد ملک 7397
برای فروش
بلوار_فجر
بلوار_فجر
بلوار_فجر
بلوار_فجر
بلوار_فجر
3 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
بلوار_فجر
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 291متر مربع
قیمت فروش 1.4 میلیارد تومان
کد ملک 7372
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
شریعتی شرقی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 180متر مربع
قیمت فروش 1.9 میلیارد تومان
کد ملک 7377
برای فروش
شریعتی غربی
شریعتی غربی
شریعتی غربی
1 عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
شریعتی غربی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.1 میلیارد تومان
کد ملک 7355
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
ویلاشهر_باهنر
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 160متر مربع
قیمت فروش 2 میلیارد تومان
کد ملک 7367
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
یزدانشهر
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 180متر مربع
قیمت فروش 2 میلیارد تومان
کد ملک 7363
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
شریعتی غربی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 144متر مربع
قیمت __
کد ملک 7360
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
بلوار_ولیعصر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 660 میلیون تومان
کد ملک 7365
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 180متر مربع
قیمت فروش 1.4 میلیارد تومان
کد ملک 7403
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 265متر مربع
قیمت فروش 2.1 میلیارد تومان
کد ملک 7358
برای فروش
دلگشا
دلگشا
دلگشا
دلگشا
دلگشا
دلگشا
دلگشا
دلگشا
دلگشا
دلگشا
دلگشا
دلگشا
10 عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 280متر مربع
قیمت فروش 3.1 میلیارد تومان
کد ملک 7357
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
مجاهد جنوبی
اتاق خواب 1
پارکینگ دارد
زیر بنا 180متر مربع
قیمت فروش 1.5 میلیارد تومان
کد ملک 7366
برای فروش
شریعتی
شریعتی
شریعتی
شریعتی
شریعتی
3 عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 5
پارکینگ دارد
زیر بنا 270متر مربع
قیمت فروش 1.7 میلیارد تومان
کد ملک 7361
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 107متر مربع
قیمت فروش 1.1 میلیارد تومان
کد ملک 7349
برای فروش
بلوار_حججی_ارگ
بلوار_حججی_ارگ
بلوار_حججی_ارگ
بلوار_حججی_ارگ
بلوار_حججی_ارگ
بلوار_حججی_ارگ
بلوار_حججی_ارگ
بلوار_حججی_ارگ
بلوار_حججی_ارگ
بلوار_حججی_ارگ
بلوار_حججی_ارگ
بلوار_حججی_ارگ
10 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
بلوار_حججی_ارگ
اتاق خواب 5
پارکینگ دارد
زیر بنا 341متر مربع
قیمت فروش 3 میلیارد تومان
کد ملک 7324
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
بلوار_جمهوری_غربی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 378 میلیون تومان
کد ملک 7348
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
امیرآباد_بهشتی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 281متر مربع
قیمت فروش 1.5 میلیارد تومان
کد ملک 7323
برای فروش
بلوار_فجر
بلوار_فجر
بلوار_فجر
1 عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
بلوار_فجر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 7339
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 175متر مربع
قیمت فروش 1.5 میلیارد تومان
کد ملک 7322
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
بلوار_ایزدی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 750 میلیون تومان
کد ملک 7330
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
زمین مزروعی
بلوار_الغدیر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 100متر مربع
قیمت فروش 1 میلیارد تومان
کد ملک 7311
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
یزدانشهر
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 150متر مربع
قیمت فروش 800 میلیون تومان
کد ملک 7310
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
امیرآباد_طالقانی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 155متر مربع
قیمت فروش 1 میلیارد تومان
کد ملک 7354
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
صالح آباد
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 200متر مربع
قیمت فروش 1.5 میلیارد تومان
کد ملک 7305
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
شریعتی غربی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 165متر مربع
قیمت فروش 1.3 میلیارد تومان
کد ملک 7266
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
شیخ بهایی جنوبی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 700 میلیون تومان
کد ملک 7271
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
بلوار_فجر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 2 میلیارد تومان
کد ملک 7280
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 2.5 میلیارد تومان
کد ملک 7253
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
فلکه_بسیج
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 830 میلیون تومان
کد ملک 7256
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
سعدی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 31متر مربع
قیمت فروش 720 میلیون تومان
کد ملک 7255
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
صالح آباد
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 101متر مربع
قیمت فروش 750 میلیون تومان
کد ملک 7250
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
شهدای غربی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 810 میلیون تومان
کد ملک 7244
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
بلوار_بهارستان
اتاق خواب 5
پارکینگ دارد
زیر بنا 398متر مربع
قیمت فروش 5 میلیارد تومان
کد ملک 7242
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
خرم غربی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 163متر مربع
قیمت فروش 1.6 میلیارد تومان
کد ملک 7247
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
امیرآباد
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 200متر مربع
قیمت فروش 1.5 میلیارد تومان
کد ملک 7239
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
امیرآباد
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 101متر مربع
قیمت فروش 700 میلیون تومان
کد ملک 7241
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت __
کد ملک 7236
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
مجاهد مرکزی
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 281متر مربع
قیمت فروش 3 میلیارد تومان
کد ملک 7237
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
یزدانشهر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 187 میلیون تومان
کد ملک 7234
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
مولوی شمالی
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 280متر مربع
قیمت __
کد ملک 7223
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
بهاران
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 75متر مربع
قیمت فروش 550 میلیون تومان
کد ملک 7226
برای فروش
صالح آباد
صالح آباد
صالح آباد
صالح آباد
صالح آباد
صالح آباد
صالح آباد
صالح آباد
صالح آباد
صالح آباد
صالح آباد
صالح آباد
10 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
صالح آباد
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 114متر مربع
قیمت فروش 1.5 میلیارد تومان
کد ملک 7222
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
ویلاشهر_باهنر
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 85متر مربع
قیمت فروش 1 میلیارد تومان
کد ملک 7238
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
17شهریور شرقی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت __
کد ملک 7231
برای فروش
بلوار_فجر
بلوار_فجر
بلوار_فجر
بلوار_فجر
بلوار_فجر
بلوار_فجر
بلوار_فجر
بلوار_فجر
بلوار_فجر
بلوار_فجر
بلوار_فجر
بلوار_فجر
10 عکس
آپارتمان
آپارتمان
بلوار_فجر
اتاق خواب 1
پارکینگ دارد
زیر بنا 83متر مربع
قیمت فروش 1.5 میلیارد تومان
کد ملک 7229
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 220متر مربع
قیمت فروش 1.6 میلیارد تومان
کد ملک 7216
برای فروش
اسرافیلیان
اسرافیلیان
اسرافیلیان
اسرافیلیان
اسرافیلیان
اسرافیلیان
اسرافیلیان
اسرافیلیان
اسرافیلیان
اسرافیلیان
اسرافیلیان
اسرافیلیان
10 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
اسرافیلیان
اتاق خواب 1
پارکینگ دارد
زیر بنا 200متر مربع
قیمت فروش 1.6 میلیارد تومان
کد ملک 7214
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
15خرداد شمالی
اتاق خواب 6
پارکینگ دارد
زیر بنا 460متر مربع
قیمت فروش 5.5 میلیارد تومان
کد ملک 7213
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
شریعتی شرقی
اتاق خواب 5
پارکینگ دارد
زیر بنا 280متر مربع
قیمت فروش 1.5 میلیارد تومان
کد ملک 7209
برای فروش
فلکه_بسیج
فلکه_بسیج
فلکه_بسیج
1 عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
فلکه_بسیج
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 520 میلیون تومان
کد ملک 7212
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت __
کد ملک 7211
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
قهدریجان
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت __
کد ملک 7210
برای فروش
بلوار_ایزدی
بلوار_ایزدی
بلوار_ایزدی
بلوار_ایزدی
بلوار_ایزدی
بلوار_ایزدی
4 عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
بلوار_ایزدی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 490 میلیون تومان
کد ملک 7206
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
امیرآباد
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 225متر مربع
قیمت فروش 2.3 میلیارد تومان
کد ملک 7205
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
صالح آباد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 320 میلیون تومان
کد ملک 7188
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
یزدانشهر
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 250متر مربع
قیمت فروش 1.8 میلیارد تومان
کد ملک 7183
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
آزادگان
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 330متر مربع
قیمت فروش 2.1 میلیارد تومان
کد ملک 7199
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
مجاهد شمالی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 750 میلیون تومان
کد ملک 7184
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
زمین مزروعی
حاجی آباد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 395 میلیون تومان
کد ملک 7192
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
بلوار_ولیعصر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 550 میلیون تومان
کد ملک 7180
برای فروش
بلوار_ولیعصر
بلوار_ولیعصر
بلوار_ولیعصر
بلوار_ولیعصر
2 عکس
مسکونی تجاری
مسکونی تجاری
بلوار_ولیعصر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 4 میلیارد تومان
کد ملک 7162
برای فروش
بلوار_ایزدی
بلوار_ایزدی
بلوار_ایزدی
بلوار_ایزدی
بلوار_ایزدی
بلوار_ایزدی
4 عکس
زمین تجاری
زمین تجاری
بلوار_ایزدی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 2.5 میلیارد تومان
کد ملک 7137
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
منتظری شمالی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 250متر مربع
قیمت فروش 1.9 میلیارد تومان
کد ملک 7141
برای فروش
آزادگان
آزادگان
آزادگان
آزادگان
آزادگان
آزادگان
آزادگان
آزادگان
آزادگان
آزادگان
8 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
آزادگان
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 217متر مربع
قیمت فروش 1.3 میلیارد تومان
کد ملک 7140
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
امیرآباد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 500 میلیون تومان
کد ملک 7145
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
بلوار_فجر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.3 میلیارد تومان
کد ملک 7149
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
جاده_فولادشهر
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 100متر مربع
قیمت فروش 1 میلیارد تومان
کد ملک 7156
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
امیرآباد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.5 میلیارد تومان
کد ملک 7119
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
زمین مزروعی
پلیس راه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 12متر مربع
قیمت فروش 4.4 میلیارد تومان
کد ملک 7100
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
زمین مزروعی
جاده_فولادشهر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 450 میلیون تومان
کد ملک 7120
برای فروش
اسلایدر عکس
مسکونی تجاری
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 190متر مربع
قیمت فروش 3 میلیارد تومان
کد ملک 7158
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
امیرآباد
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 100متر مربع
قیمت فروش 1.1 میلیارد تومان
کد ملک 7110
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
بلوار_ایزدی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 900 میلیون تومان
کد ملک 7128
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
بلوار_بهارستان
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 700 میلیون تومان
کد ملک 7069
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
شهدای غربی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 91متر مربع
قیمت فروش 1.7 میلیارد تومان
کد ملک 7058
برای فروش
اسلایدر عکس
کارخانه
کارخانه
بلوار_جانبازان
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 1500متر مربع
قیمت فروش 20 میلیارد تومان
کد ملک 7054
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
فلکه_دانشگاه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.3 میلیارد تومان
کد ملک 7063
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
کمربندی_جنوبی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 55متر مربع
قیمت فروش 1.7 میلیارد تومان
کد ملک 7076
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
یزدانشهر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 500 میلیون تومان
کد ملک 7079
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
منتظری شمالی
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 360متر مربع
قیمت فروش 3.5 میلیارد تومان
کد ملک 7072
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
منتظری جنوبی
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 316متر مربع
قیمت فروش 3.4 میلیارد تومان
کد ملک 7055
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
جلال آباد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 750 میلیون تومان
کد ملک 7028
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
بلوار_ایزدی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 2.3 میلیارد تومان
کد ملک 7045
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
امیرآباد_طالقانی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 196متر مربع
قیمت فروش 1.1 میلیارد تومان
کد ملک 7050
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 200متر مربع
قیمت فروش 2 میلیارد تومان
کد ملک 7018
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
ویلاشهر_طالقانی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.6 میلیارد تومان
کد ملک 7039
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
ویلاشهر_باهنر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 2.9 میلیارد تومان
کد ملک 7037
برای فروش
اسلایدر عکس
مسکونی تجاری
مسکونی تجاری
خواجه نصیر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.9 میلیارد تومان
کد ملک 7020
برای فروش
شریعتی غربی
شریعتی غربی
شریعتی غربی
شریعتی غربی
2 عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
شریعتی غربی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 520 میلیون تومان
کد ملک 7047
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
منتظری شمالی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 250متر مربع
قیمت فروش 2.3 میلیارد تومان
کد ملک 7002
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
منتظری جنوبی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 200متر مربع
قیمت فروش 2.5 میلیارد تومان
کد ملک 7006
برای فروش
ویلاشهر
ویلاشهر
ویلاشهر
ویلاشهر
ویلاشهر
ویلاشهر
ویلاشهر
ویلاشهر
ویلاشهر
ویلاشهر
ویلاشهر
ویلاشهر
10 عکس
آپارتمان
آپارتمان
ویلاشهر
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 144متر مربع
قیمت فروش 1.8 میلیارد تومان
کد ملک 7016
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
اسرافیلیان
اتاق خواب __
پارکینگ دارد
زیر بنا 100متر مربع
قیمت فروش 1.4 میلیارد تومان
کد ملک 7009
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
شیخ بهایی مرکزی
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 405متر مربع
قیمت فروش 3.5 میلیارد تومان
کد ملک 7010
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
17شهریور شرقی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 90متر مربع
قیمت فروش 1.3 میلیارد تومان
کد ملک 7012
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت __
کد ملک 6994
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت __
کد ملک 6996