برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
اصفهان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 105متر مربع
قیمت فروش 2.2 میلیارد تومان
کد ملک 7963
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
قلعه سفید
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.7 میلیارد تومان
کد ملک 7967
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
بلوار_فجر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1 میلیارد تومان
کد ملک 7976
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت __
کد ملک 7950
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 690 میلیون تومان
کد ملک 7956
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 62متر مربع
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 7952
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
یزدانشهر
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 200متر مربع
قیمت فروش 1.3 میلیارد تومان
کد ملک 7953
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 115متر مربع
قیمت فروش 2.1 میلیارد تومان
کد ملک 7951
برای فروش
رضایی شمالی
رضایی شمالی
رضایی شمالی
رضایی شمالی
رضایی شمالی
رضایی شمالی
رضایی شمالی
رضایی شمالی
رضایی شمالی
رضایی شمالی
رضایی شمالی
رضایی شمالی
10 عکس
آپارتمان
آپارتمان
رضایی شمالی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 135متر مربع
قیمت __
کد ملک 7940
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
مسکن_مهر_آزادگان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 85متر مربع
قیمت فروش 600 میلیون تومان
کد ملک 7794
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
17شهریور شرقی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 79متر مربع
قیمت فروش 1.9 میلیارد تومان
کد ملک 7937
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 250متر مربع
قیمت فروش 3.6 میلیارد تومان
کد ملک 7948
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
بلوار_فجر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت __
کد ملک 7945
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
ویلاشهر_باهنر
اتاق خواب 1
پارکینگ دارد
زیر بنا 100متر مربع
قیمت فروش 3.3 میلیارد تومان
کد ملک 7938
برای فروش
اسلایدر عکس
مسکونی تجاری
مسکونی تجاری
رضایی جنوبی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 150متر مربع
قیمت فروش 2.8 میلیارد تومان
کد ملک 7941
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
بلوار_ایزدی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 800 میلیون تومان
کد ملک 7942
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
جاده_فولادشهر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 100متر مربع
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 7936
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین تجاری
زمین تجاری
پلیس راه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 500 میلیون تومان
کد ملک 7944
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
شریعتی غربی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 550 میلیون تومان
کد ملک 7783
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
بلوار_حججی_ارگ
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 140متر مربع
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 7931
برای فروش
حججی_پارک
حججی_پارک
حججی_پارک
حججی_پارک
حججی_پارک
حججی_پارک
حججی_پارک
حججی_پارک
حججی_پارک
7 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
حججی_پارک
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 116متر مربع
قیمت فروش 2.5 میلیارد تومان
کد ملک 7926
برای فروش
حججی_پارک
حججی_پارک
حججی_پارک
1 عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
حججی_پارک
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 800 میلیون تومان
کد ملک 7930
برای فروش
اسلایدر عکس
کارگاه
کارگاه
بلوار_الغدیر
اتاق خواب 1
پارکینگ دارد
زیر بنا 24متر مربع
قیمت فروش 1 میلیارد تومان
کد ملک 7928
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
آزادگان
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 650 میلیون تومان
کد ملک 7933
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
کمربندی جنوبی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 70متر مربع
قیمت فروش 2.4 میلیارد تومان
کد ملک 7927
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
امیرآباد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 530 میلیون تومان
کد ملک 7929
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
قدس شرقی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 224متر مربع
قیمت فروش 2.1 میلیارد تومان
کد ملک 7934
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین تجاری
زمین تجاری
مجاهد جنوبی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 7775
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
قلعه سفید
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.5 میلیارد تومان
کد ملک 7917
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
شهدای غربی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 164متر مربع
قیمت فروش 1.5 میلیارد تومان
کد ملک 7921
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
رضایی شمالی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 180متر مربع
قیمت فروش 1.8 میلیارد تومان
کد ملک 7919
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
منتظری شمالی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 188متر مربع
قیمت فروش 2.1 میلیارد تومان
کد ملک 7777
برای فروش
بلوار_ولیعصر
بلوار_ولیعصر
بلوار_ولیعصر
بلوار_ولیعصر
بلوار_ولیعصر
بلوار_ولیعصر
بلوار_ولیعصر
بلوار_ولیعصر
بلوار_ولیعصر
بلوار_ولیعصر
بلوار_ولیعصر
بلوار_ولیعصر
10 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
بلوار_ولیعصر
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 105متر مربع
قیمت فروش 1.5 میلیارد تومان
کد ملک 7918
برای فروش
بلوار_جمهوری
بلوار_جمهوری
بلوار_جمهوری
بلوار_جمهوری
بلوار_جمهوری
بلوار_جمهوری
4 عکس
زمین تجاری
زمین تجاری
بلوار_جمهوری
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 3.5 میلیارد تومان
کد ملک 7923
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
زمین مزروعی
بلوار_ایزدی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 2.3 میلیارد تومان
کد ملک 7915
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
مطهری
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 66متر مربع
قیمت فروش 2.5 میلیارد تومان
کد ملک 7908
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
آزادگان
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 187متر مربع
قیمت فروش 1.3 میلیارد تومان
کد ملک 7903
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 9
پارکینگ دارد
زیر بنا 451متر مربع
قیمت فروش 4.5 میلیارد تومان
کد ملک 7902
برای فروش
رضایی جنوبی
رضایی جنوبی
رضایی جنوبی
رضایی جنوبی
رضایی جنوبی
رضایی جنوبی
رضایی جنوبی
رضایی جنوبی
رضایی جنوبی
رضایی جنوبی
رضایی جنوبی
رضایی جنوبی
10 عکس
آپارتمان
آپارتمان
رضایی جنوبی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 121متر مربع
قیمت فروش 1.7 میلیارد تومان
کد ملک 7901
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
امیرآباد
اتاق خواب 1
پارکینگ دارد
زیر بنا 71متر مربع
قیمت فروش 686 میلیون تومان
کد ملک 7905
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ دارد
زیر بنا 72متر مربع
قیمت فروش 1.1 میلیارد تومان
کد ملک 7906
برای فروش
نهضت آباد
نهضت آباد
نهضت آباد
نهضت آباد
نهضت آباد
نهضت آباد
نهضت آباد
5 عکس
زمین مزروعی
زمین مزروعی
نهضت آباد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 40متر مربع
قیمت فروش 1.9 میلیارد تومان
کد ملک 7909
برای فروش
بلوار_ایزدی
بلوار_ایزدی
بلوار_ایزدی
بلوار_ایزدی
2 عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
بلوار_ایزدی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.1 میلیارد تومان
کد ملک 7897
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
شریعتی غربی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 3 میلیارد تومان
کد ملک 7892
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
منتظری شمالی
اتاق خواب 5
پارکینگ دارد
زیر بنا 313متر مربع
قیمت فروش 3.5 میلیارد تومان
کد ملک 7889
برای فروش
جلال آباد
جلال آباد
جلال آباد
جلال آباد
جلال آباد
جلال آباد
جلال آباد
جلال آباد
جلال آباد
جلال آباد
جلال آباد
9 عکس
ویلا
ویلا
جلال آباد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 61متر مربع
قیمت فروش 900 میلیون تومان
کد ملک 7895
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
مسکن_مهر_آزادگان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 100متر مربع
قیمت فروش 650 میلیون تومان
کد ملک 7888
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
صالح آباد
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 120متر مربع
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 7896
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
آزادگان
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 215متر مربع
قیمت فروش 1.7 میلیارد تومان
کد ملک 7898
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
منتظری شمالی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 243متر مربع
قیمت فروش 1.9 میلیارد تومان
کد ملک 7893
برای فروش
لورک_جوزدان
لورک_جوزدان
لورک_جوزدان
لورک_جوزدان
لورک_جوزدان
لورک_جوزدان
لورک_جوزدان
لورک_جوزدان
لورک_جوزدان
لورک_جوزدان
لورک_جوزدان
9 عکس
باغ
باغ
لورک_جوزدان
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 60متر مربع
قیمت فروش 1.1 میلیارد تومان
کد ملک 7894
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 183متر مربع
قیمت فروش 2.2 میلیارد تومان
کد ملک 7900
برای فروش
بلوار_حججی_ارگ
بلوار_حججی_ارگ
بلوار_حججی_ارگ
بلوار_حججی_ارگ
بلوار_حججی_ارگ
بلوار_حججی_ارگ
بلوار_حججی_ارگ
بلوار_حججی_ارگ
6 عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
بلوار_حججی_ارگ
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 2.3 میلیارد تومان
کد ملک 7885
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
شیخ بهایی جنوبی
اتاق خواب 4
پارکینگ __
زیر بنا 250متر مربع
قیمت فروش 3 میلیارد تومان
کد ملک 7875
برای فروش
اسلایدر عکس
مسکونی تجاری
مسکونی تجاری
حاجی آباد
اتاق خواب 1
پارکینگ دارد
زیر بنا 230متر مربع
قیمت فروش 1.3 میلیارد تومان
کد ملک 7877
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
بلوار_حجتی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 350 میلیون تومان
کد ملک 7880
برای فروش
مولوی جنوبی
مولوی جنوبی
مولوی جنوبی
مولوی جنوبی
مولوی جنوبی
مولوی جنوبی
مولوی جنوبی
مولوی جنوبی
مولوی جنوبی
مولوی جنوبی
مولوی جنوبی
مولوی جنوبی
10 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
مولوی جنوبی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 180متر مربع
قیمت فروش 1.6 میلیارد تومان
کد ملک 7878
برای فروش
بلوار_ایزدی
بلوار_ایزدی
بلوار_ایزدی
بلوار_ایزدی
بلوار_ایزدی
3 عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
بلوار_ایزدی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.4 میلیارد تومان
کد ملک 7876
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
زمین مزروعی
جاده_شرکت_سابیر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 220 میلیون تومان
کد ملک 7874
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
بزرگمهر
اتاق خواب 1
پارکینگ دارد
زیر بنا 140متر مربع
قیمت فروش 1.4 میلیارد تومان
کد ملک 7866
برای فروش
مجاهد شمالی
مجاهد شمالی
مجاهد شمالی
مجاهد شمالی
2 عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
مجاهد شمالی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 900 میلیون تومان
کد ملک 7871
برای فروش
اسلایدر عکس
کارگاه
کارگاه
پلیس راه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 360متر مربع
قیمت فروش 5.8 میلیارد تومان
کد ملک 7865
برای فروش
بلوار_طالقانی_پارک
بلوار_طالقانی_پارک
بلوار_طالقانی_پارک
بلوار_طالقانی_پارک
بلوار_طالقانی_پارک
بلوار_طالقانی_پارک
بلوار_طالقانی_پارک
5 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
بلوار_طالقانی_پارک
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 328متر مربع
قیمت فروش 2.6 میلیارد تومان
کد ملک 7870
برای فروش
شیخ بهایی جنوبی
شیخ بهایی جنوبی
شیخ بهایی جنوبی
شیخ بهایی جنوبی
2 عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
شیخ بهایی جنوبی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 2.3 میلیارد تومان
کد ملک 7860
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 170متر مربع
قیمت فروش 1.7 میلیارد تومان
کد ملک 7858
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 280متر مربع
قیمت فروش 2.9 میلیارد تومان
کد ملک 7849
برای فروش
صالح آباد
صالح آباد
صالح آباد
صالح آباد
صالح آباد
صالح آباد
صالح آباد
صالح آباد
6 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
صالح آباد
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 70متر مربع
قیمت فروش 550 میلیون تومان
کد ملک 7838
برای فروش
17شهریور غربی
17شهریور غربی
17شهریور غربی
17شهریور غربی
2 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
17شهریور غربی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 2.5 میلیارد تومان
کد ملک 7846
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 7844
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
مولوی شمالی
اتاق خواب 1
پارکینگ دارد
زیر بنا 180متر مربع
قیمت فروش 1.6 میلیارد تومان
کد ملک 7832
برای فروش
شهدای غربی
شهدای غربی
شهدای غربی
شهدای غربی
شهدای غربی
شهدای غربی
شهدای غربی
شهدای غربی
شهدای غربی
7 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
شهدای غربی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 188متر مربع
قیمت فروش 1.5 میلیارد تومان
کد ملک 7834
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
کانال_مادر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 2.1 میلیارد تومان
کد ملک 7831
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین تجاری
زمین تجاری
مجاهد جنوبی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 7827
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
منتظری شمالی
اتاق خواب 1
پارکینگ دارد
زیر بنا 160متر مربع
قیمت فروش 1.7 میلیارد تومان
کد ملک 7823
برای فروش
امیرکبیر
امیرکبیر
امیرکبیر
امیرکبیر
امیرکبیر
امیرکبیر
امیرکبیر
امیرکبیر
امیرکبیر
امیرکبیر
امیرکبیر
امیرکبیر
10 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
امیرکبیر
اتاق خواب 6
پارکینگ دارد
زیر بنا 490متر مربع
قیمت فروش 5.5 میلیارد تومان
کد ملک 7821
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
یزدانشهر
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 270متر مربع
قیمت فروش 1.6 میلیارد تومان
کد ملک 7820
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
قلعه سفید
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 146متر مربع
قیمت فروش 860 میلیون تومان
کد ملک 7819
برای فروش
اسلایدر عکس
طبقه
طبقه
مکتب
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 102متر مربع
قیمت فروش 1 میلیارد تومان
کد ملک 7814
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
مکتب
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 51متر مربع
قیمت فروش 1 میلیارد تومان
کد ملک 7811
برای فروش
22بهمن
22بهمن
22بهمن
22بهمن
22بهمن
22بهمن
22بهمن
22بهمن
22بهمن
22بهمن
22بهمن
22بهمن
10 عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 256متر مربع
قیمت فروش 2.7 میلیارد تومان
کد ملک 7810
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
زمین مزروعی
قلعه سفید
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 3.5 میلیارد تومان
کد ملک 7808
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 170متر مربع
قیمت فروش 1.5 میلیارد تومان
کد ملک 7806
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
صالح آباد
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 180متر مربع
قیمت فروش 990 میلیون تومان
کد ملک 7803
برای فروش
بلوار_خرمشهر
بلوار_خرمشهر
بلوار_خرمشهر
بلوار_خرمشهر
بلوار_خرمشهر
بلوار_خرمشهر
بلوار_خرمشهر
بلوار_خرمشهر
بلوار_خرمشهر
بلوار_خرمشهر
بلوار_خرمشهر
9 عکس
باغ
باغ
بلوار_خرمشهر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 3 میلیارد تومان
کد ملک 7804
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
ویلاشهر اول
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 80متر مربع
قیمت فروش 900 میلیون تومان
کد ملک 7805
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
شهدای غربی
اتاق خواب 1
پارکینگ دارد
زیر بنا 170متر مربع
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 7799
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
مولوی شمالی
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 200متر مربع
قیمت فروش 2.7 میلیارد تومان
کد ملک 7792
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
شهدای غربی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 245متر مربع
قیمت فروش 2.2 میلیارد تومان
کد ملک 7791
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 160متر مربع
قیمت فروش 1.1 میلیارد تومان
کد ملک 7779
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
امیرآباد
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 170متر مربع
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 7776
برای فروش
ویلاشهر اول
ویلاشهر اول
ویلاشهر اول
ویلاشهر اول
ویلاشهر اول
ویلاشهر اول
ویلاشهر اول
5 عکس
آپارتمان
آپارتمان
ویلاشهر اول
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 85متر مربع
قیمت فروش 900 میلیون تومان
کد ملک 7782
برای فروش
معرفت
معرفت
معرفت
معرفت
معرفت
3 عکس
زمین مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.3 میلیارد تومان
کد ملک 7774
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 81متر مربع
قیمت فروش 860 میلیون تومان
کد ملک 7771
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
شهدای غربی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.3 میلیارد تومان
کد ملک 7768
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 750 میلیون تومان
کد ملک 7763
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
زمین مزروعی
کانال_مادر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.6 میلیارد تومان
کد ملک 7766
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
بلوار_جمهوری
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت __
کد ملک 7762
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
زمین مزروعی
کمربندی جنوبی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 2.8 میلیارد تومان
کد ملک 7755
برای فروش
شهدای غربی
شهدای غربی
شهدای غربی
شهدای غربی
شهدای غربی
شهدای غربی
شهدای غربی
شهدای غربی
شهدای غربی
شهدای غربی
8 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
شهدای غربی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 135متر مربع
قیمت فروش 1 میلیارد تومان
کد ملک 7756
برای فروش
فرهنگیان
فرهنگیان
فرهنگیان
فرهنگیان
فرهنگیان
فرهنگیان
فرهنگیان
فرهنگیان
فرهنگیان
فرهنگیان
فرهنگیان
فرهنگیان
10 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
فرهنگیان
اتاق خواب 5
پارکینگ دارد
زیر بنا 315متر مربع
قیمت فروش 3.2 میلیارد تومان
کد ملک 7760