برای فروش
شهدای غربی
شهدای غربی
شهدای غربی
شهدای غربی
شهدای غربی
شهدای غربی
شهدای غربی
شهدای غربی
6 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
شهدای غربی
اتاق خواب 1
پارکینگ دارد
زیر بنا 84متر مربع
قیمت فروش 1.1 میلیارد تومان
کد ملک 11049
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
صالح آباد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 850 میلیون تومان
کد ملک 11034
برای فروش
رضایی جنوبی
رضایی جنوبی
رضایی جنوبی
رضایی جنوبی
رضایی جنوبی
رضایی جنوبی
رضایی جنوبی
رضایی جنوبی
رضایی جنوبی
رضایی جنوبی
رضایی جنوبی
رضایی جنوبی
10 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
رضایی جنوبی
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 320متر مربع
قیمت فروش 3.8 میلیارد تومان
کد ملک 11006
برای فروش
دلگشا
دلگشا
دلگشا
دلگشا
دلگشا
دلگشا
دلگشا
5 عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 1
پارکینگ دارد
زیر بنا 170متر مربع
قیمت فروش 1.7 میلیارد تومان
کد ملک 10342
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
17شهریور شرقی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 10996
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
چهارباغ
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 160متر مربع
قیمت فروش 2 میلیارد تومان
کد ملک 11018
برای فروش
بلوار_الغدیر
بلوار_الغدیر
بلوار_الغدیر
بلوار_الغدیر
بلوار_الغدیر
بلوار_الغدیر
بلوار_الغدیر
بلوار_الغدیر
6 عکس
باغ
باغ
بلوار_الغدیر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 11000
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
قلعه سفید
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 70متر مربع
قیمت فروش 3.2 میلیارد تومان
کد ملک 11025
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
قلعه سفید
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.9 میلیارد تومان
کد ملک 11027
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
بلوار_حجتی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 730 میلیون تومان
کد ملک 10323
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
زمین مزروعی
کمربندی جنوبی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 100متر مربع
قیمت فروش 960 میلیون تومان
کد ملک 10971
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
کهریزسنگ
اتاق خواب 3
پارکینگ __
زیر بنا 150متر مربع
قیمت فروش 3.5 میلیارد تومان
کد ملک 10988
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
مولوی شمالی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 232متر مربع
قیمت فروش 2.7 میلیارد تومان
کد ملک 10288
برای فروش
اسلایدر عکس
مسکونی تجاری
مسکونی تجاری
بلوار_فجر
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 200متر مربع
قیمت فروش 12 میلیارد تومان
کد ملک 10286
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
صالح آباد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 330 میلیون تومان
کد ملک 10975
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
امیرآباد
اتاق خواب 1
پارکینگ دارد
زیر بنا 110متر مربع
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 10287
برای فروش
اسلایدر عکس
مسکونی تجاری
اتاق خواب 5
پارکینگ دارد
زیر بنا 315متر مربع
قیمت فروش 4.5 میلیارد تومان
کد ملک 10993
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
رضوان شهر
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 87متر مربع
قیمت فروش 1 میلیارد تومان
کد ملک 10251
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 285متر مربع
قیمت فروش 4.7 میلیارد تومان
کد ملک 10965
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
حججی_پارک
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 60متر مربع
قیمت فروش 1.6 میلیارد تومان
کد ملک 10941
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
ابوالقاسمی_باغ نو
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 87متر مربع
قیمت فروش 1.5 میلیارد تومان
کد ملک 10943
برای فروش
خط_دانشگاه
خط_دانشگاه
خط_دانشگاه
خط_دانشگاه
خط_دانشگاه
خط_دانشگاه
4 عکس
زمین مزروعی
زمین مزروعی
خط_دانشگاه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.1 میلیارد تومان
کد ملک 10953
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
امام غربی
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 273متر مربع
قیمت فروش 3.9 میلیارد تومان
کد ملک 10947
برای فروش
اسلایدر عکس
مسکونی تجاری
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 110متر مربع
قیمت فروش 1.4 میلیارد تومان
کد ملک 10938
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
رضایی مرکزی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 85متر مربع
قیمت فروش 2 میلیارد تومان
کد ملک 10942
برای فروش
اسلایدر عکس
مسکونی تجاری
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 240متر مربع
قیمت فروش 1.8 میلیارد تومان
کد ملک 10912
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش توافقی
کد ملک 10908
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
منتظری شمالی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.7 میلیارد تومان
کد ملک 10208
برای فروش
شهدای غربی
شهدای غربی
شهدای غربی
شهدای غربی
شهدای غربی
شهدای غربی
شهدای غربی
شهدای غربی
شهدای غربی
شهدای غربی
شهدای غربی
شهدای غربی
10 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
شهدای غربی
اتاق خواب 1
پارکینگ دارد
زیر بنا 85متر مربع
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 10925
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
باهنر جنوبی
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 280متر مربع
قیمت فروش 3 میلیارد تومان
کد ملک 10918
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
بلوار_ایزدی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 760 میلیون تومان
کد ملک 10913
برای فروش
بلوار_ایزدی
بلوار_ایزدی
بلوار_ایزدی
بلوار_ایزدی
2 عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
بلوار_ایزدی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 88متر مربع
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 10935
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 91متر مربع
قیمت فروش 1 میلیارد تومان
کد ملک 10915
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین تجاری
زمین تجاری
میرداماد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 18 میلیارد تومان
کد ملک 10888
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
بلوار_چناران
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 60متر مربع
قیمت فروش 650 میلیون تومان
کد ملک 10934
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
امیرآباد_طالقانی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 150متر مربع
قیمت فروش 800 میلیون تومان
کد ملک 10889
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
ابوالقاسمی
اتاق خواب 6
پارکینگ دارد
زیر بنا 420متر مربع
قیمت فروش 3.2 میلیارد تومان
کد ملک 10905
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
شریعتی شرقی
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 255متر مربع
قیمت فروش 3.5 میلیارد تومان
کد ملک 10916
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
بلوار_ایزدی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 186متر مربع
قیمت فروش 1.4 میلیارد تومان
کد ملک 10886
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
زمین مزروعی
کمربندی جنوبی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 2.2 میلیارد تومان
کد ملک 10921
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 2 میلیارد تومان
کد ملک 10932
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.6 میلیارد تومان
کد ملک 10851
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
امیرآباد_طالقانی
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 105متر مربع
قیمت فروش 1 میلیارد تومان
کد ملک 10858
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
آزادگان
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 140متر مربع
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 10863
برای فروش
اسلایدر عکس
مسکونی تجاری
مسکونی تجاری
گلبهار غربی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 4.5 میلیارد تومان
کد ملک 10868
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
زمین مزروعی
جاده_فولادشهر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 985 میلیون تومان
کد ملک 10883
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
بلوار_ایزدی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 612 میلیون تومان
کد ملک 10869
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
اسرافیلیان
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 272متر مربع
قیمت فروش 2.9 میلیارد تومان
کد ملک 10845
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
بلوار_فجر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 660 میلیون تومان
کد ملک 10842
برای فروش
منتظری شمالی
منتظری شمالی
منتظری شمالی
منتظری شمالی
منتظری شمالی
منتظری شمالی
منتظری شمالی
منتظری شمالی
منتظری شمالی
منتظری شمالی
منتظری شمالی
منتظری شمالی
10 عکس
آپارتمان
آپارتمان
منتظری شمالی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 90متر مربع
قیمت فروش 1.9 میلیارد تومان
کد ملک 10882
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 6
پارکینگ دارد
زیر بنا 380متر مربع
قیمت فروش 5 میلیارد تومان
کد ملک 10840
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
فلکه_بسیج
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 2.8 میلیارد تومان
کد ملک 10820
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 5
پارکینگ دارد
زیر بنا 265متر مربع
قیمت فروش 3 میلیارد تومان
کد ملک 10187
برای فروش
اسلایدر عکس
مسکونی تجاری
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 420 میلیون تومان
کد ملک 10804
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 12 میلیارد تومان
کد ملک 10821
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
مجاهد شمالی
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 186متر مربع
قیمت فروش 2.2 میلیارد تومان
کد ملک 10822
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 600 میلیون تومان
کد ملک 10830
برای فروش
ویلاشهر
ویلاشهر
ویلاشهر
ویلاشهر
2 عکس
آپارتمان
آپارتمان
ویلاشهر
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 116متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 10766
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
بلوار_بهارستان
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 3.7 میلیارد تومان
کد ملک 10807
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 170متر مربع
قیمت فروش 2 میلیارد تومان
کد ملک 10770
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
زمین مزروعی
پلیس راه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 360 میلیون تومان
کد ملک 10785
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
بلوار_ایزدی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 470 میلیون تومان
کد ملک 10776
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
قهدریجان
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 300متر مربع
قیمت فروش 3.5 میلیارد تومان
کد ملک 10190
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
کمربندی جنوبی
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 40متر مربع
قیمت فروش 1.1 میلیارد تومان
کد ملک 10772
برای فروش
یاس مدینه
یاس مدینه
یاس مدینه
یاس مدینه
یاس مدینه
یاس مدینه
یاس مدینه
یاس مدینه
یاس مدینه
یاس مدینه
8 عکس
آپارتمان
آپارتمان
یاس مدینه
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 97متر مربع
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 10764
برای فروش
اسلایدر عکس
مسکونی تجاری
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 150متر مربع
قیمت فروش 1.5 میلیارد تومان
کد ملک 10786
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
مجاهد جنوبی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 180متر مربع
قیمت فروش 2 میلیارد تومان
کد ملک 10813
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
زمین مزروعی
کمربندی جنوبی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 4.9 میلیارد تومان
کد ملک 10814
برای فروش
ویلاشهر_معلم
ویلاشهر_معلم
ویلاشهر_معلم
ویلاشهر_معلم
ویلاشهر_معلم
ویلاشهر_معلم
ویلاشهر_معلم
ویلاشهر_معلم
ویلاشهر_معلم
ویلاشهر_معلم
ویلاشهر_معلم
ویلاشهر_معلم
10 عکس
آپارتمان
آپارتمان
ویلاشهر_معلم
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 156متر مربع
قیمت فروش 2.3 میلیارد تومان
کد ملک 10818
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
امیرآباد_چمران
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 170متر مربع
قیمت فروش 950 میلیون تومان
کد ملک 10774
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
مطهری
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 42متر مربع
قیمت فروش 2.3 میلیارد تومان
کد ملک 10809
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
جلال آباد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 445 میلیون تومان
کد ملک 10762
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
شهدای غربی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.1 میلیارد تومان
کد ملک 10178
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش توافقی
کد ملک 10734
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش توافقی
کد ملک 10746
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش توافقی
کد ملک 10728
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش توافقی
کد ملک 10747
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش توافقی
کد ملک 10725
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش توافقی
کد ملک 10759
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش توافقی
کد ملک 10737
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش توافقی
کد ملک 10749
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش توافقی
کد ملک 10741
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش توافقی
کد ملک 10729
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش توافقی
کد ملک 10726
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش توافقی
کد ملک 10754
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش توافقی
کد ملک 10731
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش توافقی
کد ملک 10751
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش توافقی
کد ملک 10742
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش توافقی
کد ملک 10752
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش توافقی
کد ملک 10755
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش توافقی
کد ملک 10735
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش توافقی
کد ملک 10748
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش توافقی
کد ملک 10732
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش توافقی
کد ملک 10727
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش توافقی
کد ملک 10750
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش توافقی
کد ملک 10744
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش توافقی
کد ملک 10743
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش توافقی
کد ملک 10733
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش توافقی
کد ملک 10757
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
رسالت
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 167متر مربع
قیمت فروش 2.6 میلیارد تومان
کد ملک 10753