برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
زمین مزروعی
ویلاشهر اول
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.7 میلیارد تومان
کد ملک 8392
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
منتظری شمالی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 182متر مربع
قیمت فروش 1.1 میلیارد تومان
کد ملک 8084
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
بلوار_ایزدی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 970 میلیون تومان
کد ملک 8379
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
منتظری شمالی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 700 میلیون تومان
کد ملک 8372
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
شریعتی شرقی
اتاق خواب 5
پارکینگ دارد
زیر بنا 275متر مربع
قیمت فروش 2.5 میلیارد تومان
کد ملک 8377
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
بلوار_طالقانی_پارک
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.4 میلیارد تومان
کد ملک 8371
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 250متر مربع
قیمت فروش 2.4 میلیارد تومان
کد ملک 8373
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
بلوار_ایزدی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 627 میلیون تومان
کد ملک 8378
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
ویلاشهر_منتظری
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 131متر مربع
قیمت فروش 1.6 میلیارد تومان
کد ملک 8369
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
شریعتی غربی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 90متر مربع
قیمت فروش 1.5 میلیارد تومان
کد ملک 8067
برای فروش
مجاهد شمالی
مجاهد شمالی
مجاهد شمالی
مجاهد شمالی
مجاهد شمالی
مجاهد شمالی
مجاهد شمالی
مجاهد شمالی
6 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
مجاهد شمالی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 218متر مربع
قیمت فروش 2.5 میلیارد تومان
کد ملک 8367
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
زمین مزروعی
جاده_فولادشهر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 736 میلیون تومان
کد ملک 8370
برای فروش
اسرافیلیان
اسرافیلیان
اسرافیلیان
اسرافیلیان
اسرافیلیان
اسرافیلیان
اسرافیلیان
اسرافیلیان
اسرافیلیان
7 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
اسرافیلیان
اتاق خواب 5
پارکینگ دارد
زیر بنا 296متر مربع
قیمت فروش 3.3 میلیارد تومان
کد ملک 8359
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
مولوی شمالی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 216متر مربع
قیمت فروش 2.3 میلیارد تومان
کد ملک 8366
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
بلوار_جمهوری
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.4 میلیارد تومان
کد ملک 8368
برای فروش
بزرگمهر
بزرگمهر
بزرگمهر
بزرگمهر
بزرگمهر
بزرگمهر
بزرگمهر
بزرگمهر
بزرگمهر
7 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
بزرگمهر
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 260متر مربع
قیمت فروش 2 میلیارد تومان
کد ملک 8357
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
جلال آباد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 8355
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
حججی_پارک
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 630 میلیون تومان
کد ملک 8345
برای فروش
بلوار_دانشگاه
بلوار_دانشگاه
بلوار_دانشگاه
بلوار_دانشگاه
2 عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
بلوار_دانشگاه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 8358
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
کمربندی جنوبی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 129متر مربع
قیمت فروش 1.3 میلیارد تومان
کد ملک 8356
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
خرم غربی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 160متر مربع
قیمت فروش 1.5 میلیارد تومان
کد ملک 8350
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
شریعتی شرقی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 200متر مربع
قیمت فروش 3.7 میلیارد تومان
کد ملک 8340
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
امام شرقی
اتاق خواب 7
پارکینگ دارد
زیر بنا 660متر مربع
قیمت فروش 6.7 میلیارد تومان
کد ملک 8342
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 130متر مربع
قیمت فروش 2 میلیارد تومان
کد ملک 8354
برای فروش
سمندری
سمندری
سمندری
سمندری
2 عکس
زمین مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 523 میلیون تومان
کد ملک 8351
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
زمین مزروعی
قلعه سفید
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.1 میلیارد تومان
کد ملک 8339
برای فروش
شهدای غربی
شهدای غربی
شهدای غربی
شهدای غربی
2 عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
شهدای غربی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 650 میلیون تومان
کد ملک 8352
برای فروش
کمربندی_جنوبی
کمربندی_جنوبی
کمربندی_جنوبی
1 عکس
زمین تجاری
زمین تجاری
کمربندی_جنوبی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 500 میلیون تومان
کد ملک 8333
برای فروش
اسلایدر عکس
مسکونی تجاری
مسکونی تجاری
ابوالقاسمی_باغ نو
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 220متر مربع
قیمت فروش 3.6 میلیارد تومان
کد ملک 8332
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
زمین مزروعی
جاده_شرکت_سابیر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 950 میلیون تومان
کد ملک 8334
برای فروش
سعدی
سعدی
سعدی
سعدی
سعدی
سعدی
سعدی
سعدی
سعدی
سعدی
سعدی
سعدی
10 عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 245متر مربع
قیمت فروش 2.7 میلیارد تومان
کد ملک 8337
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
بلوار_طالقانی_پارک
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 250متر مربع
قیمت فروش 2.8 میلیارد تومان
کد ملک 8336
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
زمین مزروعی
حاجی آباد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 990 میلیون تومان
کد ملک 8330
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 250متر مربع
قیمت فروش 3.2 میلیارد تومان
کد ملک 8319
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
ویلاشهر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 360 میلیون تومان
کد ملک 8321
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
بلوار_فجر
اتاق خواب 1
پارکینگ دارد
زیر بنا 160متر مربع
قیمت فروش 1.7 میلیارد تومان
کد ملک 8326
برای فروش
شریعتی شرقی
شریعتی شرقی
شریعتی شرقی
1 عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
شریعتی شرقی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 3 میلیارد تومان
کد ملک 8327
برای فروش
مجاهد شمالی
مجاهد شمالی
مجاهد شمالی
مجاهد شمالی
مجاهد شمالی
مجاهد شمالی
مجاهد شمالی
مجاهد شمالی
مجاهد شمالی
مجاهد شمالی
مجاهد شمالی
مجاهد شمالی
10 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
مجاهد شمالی
اتاق خواب 5
پارکینگ دارد
زیر بنا 260متر مربع
قیمت فروش 3.7 میلیارد تومان
کد ملک 8324
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
امیرآباد_بهشتی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 820 میلیون تومان
کد ملک 8322
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
ویلاشهر_باهنر
اتاق خواب 1
پارکینگ دارد
زیر بنا 115متر مربع
قیمت فروش 1.5 میلیارد تومان
کد ملک 8309
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
کهریزسنگ
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 680 میلیون تومان
کد ملک 8314
برای فروش
حججی_پارک
حججی_پارک
حججی_پارک
حججی_پارک
2 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
حججی_پارک
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 307متر مربع
قیمت فروش 1.7 میلیارد تومان
کد ملک 8315
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
منتظری شمالی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.8 میلیارد تومان
کد ملک 8316
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
زمین مزروعی
نهضت آباد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 700 میلیون تومان
کد ملک 8318
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
شهدای غربی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 196متر مربع
قیمت فروش 1.8 میلیارد تومان
کد ملک 8306
برای فروش
شیخ بهایی جنوبی
شیخ بهایی جنوبی
شیخ بهایی جنوبی
شیخ بهایی جنوبی
شیخ بهایی جنوبی
شیخ بهایی جنوبی
شیخ بهایی جنوبی
شیخ بهایی جنوبی
شیخ بهایی جنوبی
شیخ بهایی جنوبی
8 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
شیخ بهایی جنوبی
اتاق خواب 5
پارکینگ دارد
زیر بنا 370متر مربع
قیمت فروش 2.9 میلیارد تومان
کد ملک 8311
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
بلوار_فجر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت __
کد ملک 8317
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
آزادگان
اتاق خواب 5
پارکینگ دارد
زیر بنا 294متر مربع
قیمت فروش 1.8 میلیارد تومان
کد ملک 8308
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین تجاری
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 300 میلیون تومان
کد ملک 8312
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
کمربندی جنوبی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 400 میلیون تومان
کد ملک 8304
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
چهارباغ
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1 میلیارد تومان
کد ملک 8302
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
بلوار_حجتی_شیخ بهایی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.1 میلیارد تومان
کد ملک 8299
برای فروش
پاساژ_فردوسی
پاساژ_فردوسی
پاساژ_فردوسی
پاساژ_فردوسی
2 عکس
مغازه
مغازه
پاساژ_فردوسی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 29متر مربع
قیمت فروش 1 میلیارد تومان
کد ملک 8292
برای فروش
سعیدفر
سعیدفر
سعیدفر
سعیدفر
سعیدفر
سعیدفر
سعیدفر
سعیدفر
سعیدفر
سعیدفر
سعیدفر
9 عکس
مسکونی تجاری
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 283متر مربع
قیمت فروش 3 میلیارد تومان
کد ملک 8294
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
زمین مزروعی
جاده_فولادشهر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 60متر مربع
قیمت فروش 2.8 میلیارد تومان
کد ملک 8283
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
بلوار_ولیعصر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 950 میلیون تومان
کد ملک 8310
برای فروش
بلوار_حجتی_شیخ بهایی
بلوار_حجتی_شیخ بهایی
بلوار_حجتی_شیخ بهایی
بلوار_حجتی_شیخ بهایی
بلوار_حجتی_شیخ بهایی
بلوار_حجتی_شیخ بهایی
بلوار_حجتی_شیخ بهایی
بلوار_حجتی_شیخ بهایی
بلوار_حجتی_شیخ بهایی
بلوار_حجتی_شیخ بهایی
بلوار_حجتی_شیخ بهایی
بلوار_حجتی_شیخ بهایی
10 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
بلوار_حجتی_شیخ بهایی
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 295متر مربع
قیمت فروش 2.3 میلیارد تومان
کد ملک 8289
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 180متر مربع
قیمت فروش 1.5 میلیارد تومان
کد ملک 8297
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
بلوار_ولیعصر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 8285
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
امام شرقی
اتاق خواب 10
پارکینگ __
زیر بنا 600متر مربع
قیمت فروش 5.7 میلیارد تومان
کد ملک 8281
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
امیرآباد
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 106متر مربع
قیمت فروش 700 میلیون تومان
کد ملک 8276
برای فروش
جلال آباد
جلال آباد
جلال آباد
جلال آباد
جلال آباد
جلال آباد
جلال آباد
5 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
جلال آباد
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 110متر مربع
قیمت فروش 890 میلیون تومان
کد ملک 8274
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
بلوار_ایزدی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 650 میلیون تومان
کد ملک 8286
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
بلوار_ولیعصر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 850 میلیون تومان
کد ملک 8273
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین تجاری
زمین تجاری
شهدای غربی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 700 میلیون تومان
کد ملک 8266
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
15خرداد جنوبی
اتاق خواب 6
پارکینگ دارد
زیر بنا 414متر مربع
قیمت فروش 3.5 میلیارد تومان
کد ملک 8272
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
زمین مزروعی
جاده_فولادشهر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1 میلیارد تومان
کد ملک 8280
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
مولوی شمالی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 250متر مربع
قیمت فروش 3.6 میلیارد تومان
کد ملک 8264
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
امیرآباد
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 247متر مربع
قیمت فروش 2.1 میلیارد تومان
کد ملک 8277
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 263متر مربع
قیمت فروش 2.4 میلیارد تومان
کد ملک 8262
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
زمین مزروعی
جلال آباد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 22متر مربع
قیمت فروش 637 میلیون تومان
کد ملک 8258
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
امیرآباد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 8256
برای فروش
بلوار_جمهوری
بلوار_جمهوری
بلوار_جمهوری
بلوار_جمهوری
2 عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
بلوار_جمهوری
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 620 میلیون تومان
کد ملک 8254
برای فروش
منتظری شمالی
منتظری شمالی
منتظری شمالی
1 عکس
مسکونی تجاری
مسکونی تجاری
منتظری شمالی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 9 میلیارد تومان
کد ملک 8257
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
شریعتی شرقی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 188متر مربع
قیمت فروش 1.9 میلیارد تومان
کد ملک 8243
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
زمین مزروعی
بوستان زندگی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.1 میلیارد تومان
کد ملک 8228
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
15خرداد شمالی
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 320متر مربع
قیمت فروش 3.1 میلیارد تومان
کد ملک 8225
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
شریعتی غربی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 272متر مربع
قیمت فروش 4.5 میلیارد تومان
کد ملک 8223
برای فروش
بلوار_ایزدی
بلوار_ایزدی
بلوار_ایزدی
بلوار_ایزدی
2 عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
بلوار_ایزدی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.1 میلیارد تومان
کد ملک 8236
برای فروش
بلوار_فجر
بلوار_فجر
بلوار_فجر
بلوار_فجر
2 عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
بلوار_فجر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 2.2 میلیارد تومان
کد ملک 8240
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
بلوار_ایزدی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 106متر مربع
قیمت فروش 1.3 میلیارد تومان
کد ملک 8224
برای فروش
حججی_پارک
حججی_پارک
حججی_پارک
حججی_پارک
حججی_پارک
حججی_پارک
حججی_پارک
حججی_پارک
حججی_پارک
حججی_پارک
حججی_پارک
حججی_پارک
10 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
حججی_پارک
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 218متر مربع
قیمت فروش 1.5 میلیارد تومان
کد ملک 8222
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 160متر مربع
قیمت فروش 2.5 میلیارد تومان
کد ملک 8233
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
مجاهد شمالی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 213متر مربع
قیمت فروش 2.1 میلیارد تومان
کد ملک 8203
برای فروش
اصفهان #خانه_اصفهان
اصفهان #خانه_اصفهان
اصفهان #خانه_اصفهان
اصفهان #خانه_اصفهان
اصفهان #خانه_اصفهان
اصفهان #خانه_اصفهان
4 عکس
آپارتمان
آپارتمان
اصفهان #خانه_اصفهان
اتاق خواب 1
پارکینگ دارد
زیر بنا __
قیمت فروش 2.1 میلیارد تومان
کد ملک 8195
برای فروش
قهدریجان
قهدریجان
قهدریجان
قهدریجان
قهدریجان
قهدریجان
قهدریجان
قهدریجان
قهدریجان
قهدریجان
قهدریجان
قهدریجان
10 عکس
باغ
باغ
قهدریجان
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 50متر مربع
قیمت فروش 680 میلیون تومان
کد ملک 8196
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
زمین مزروعی
پلیس راه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 650 میلیون تومان
کد ملک 8218
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
امیرآباد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 400 میلیون تومان
کد ملک 8212
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
بلوار_ولیعصر
اتاق خواب 1
پارکینگ دارد
زیر بنا 200متر مربع
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 8215
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
صالح آباد
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 200متر مربع
قیمت فروش 1.7 میلیارد تومان
کد ملک 8221
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
یاس مدینه
اتاق خواب 1
پارکینگ دارد
زیر بنا 95متر مربع
قیمت فروش 1.1 میلیارد تومان
کد ملک 8220
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین تجاری
زمین تجاری
بلوار_حجتی_شیخ بهایی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.3 میلیارد تومان
کد ملک 8200
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
بلوار_حجتی_شیخ بهایی
اتاق خواب 9
پارکینگ دارد
زیر بنا 479متر مربع
قیمت فروش 2.5 میلیارد تومان
کد ملک 8201
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
منتظری جنوبی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا __
قیمت فروش 4.1 میلیارد تومان
کد ملک 8214
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
شریعتی شرقی
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 280متر مربع
قیمت فروش 2.6 میلیارد تومان
کد ملک 8193
برای فروش
قلعه سفید
قلعه سفید
قلعه سفید
قلعه سفید
قلعه سفید
قلعه سفید
قلعه سفید
قلعه سفید
قلعه سفید
قلعه سفید
قلعه سفید
قلعه سفید
10 عکس
ویلا
ویلا
قلعه سفید
اتاق خواب 1
پارکینگ دارد
زیر بنا 100متر مربع
قیمت فروش 3.5 میلیارد تومان
کد ملک 8192
برای فروش
مجاهد جنوبی
مجاهد جنوبی
مجاهد جنوبی
1 عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
مجاهد جنوبی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.4 میلیارد تومان
کد ملک 8180
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
بلوار_ایزدی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 850 میلیون تومان
کد ملک 8183
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
بلوار_فجر
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 266متر مربع
قیمت فروش 3.2 میلیارد تومان
کد ملک 8189
برای فروش
ویلاشهر اول
ویلاشهر اول
ویلاشهر اول
1 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
ویلاشهر اول
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 116متر مربع
قیمت فروش 2.6 میلیارد تومان
کد ملک 8185