برای فروش
اسلایدر عکس
کارگاه
کارگاه
کمربندی_جنوبی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 450متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 12045
برای فروش
اصفهان
اصفهان
اصفهان
اصفهان
اصفهان
اصفهان
4 عکس
آپارتمان
آپارتمان
اصفهان
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 145متر مربع
قیمت فروش 2.2 میلیارد تومان
کد ملک 12044
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
فلکه_بسیج
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 7.5 میلیارد تومان
کد ملک 12046
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
بلوار_حجتی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 241متر مربع
قیمت فروش 2.3 میلیارد تومان
کد ملک 12038
برای فروش
ویلاشهر_سعیدی
ویلاشهر_سعیدی
ویلاشهر_سعیدی
ویلاشهر_سعیدی
ویلاشهر_سعیدی
ویلاشهر_سعیدی
ویلاشهر_سعیدی
ویلاشهر_سعیدی
6 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
ویلاشهر_سعیدی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 116متر مربع
قیمت فروش 2 میلیارد تومان
کد ملک 12041
برای فروش
رضایی
رضایی
رضایی
رضایی
رضایی
رضایی
رضایی
رضایی
رضایی
رضایی
رضایی
9 عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 160متر مربع
قیمت فروش 2.6 میلیارد تومان
کد ملک 12039
برای فروش
اسلایدر عکس
سوئیت
سوئیت
منتظری شمالی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش توافقی
کد ملک 12032
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
بلوار_ایزدی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 620 میلیون تومان
کد ملک 12031
برای فروش
کشاورز
کشاورز
کشاورز
کشاورز
کشاورز
کشاورز
کشاورز
کشاورز
کشاورز
کشاورز
کشاورز
کشاورز
10 عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 260متر مربع
قیمت فروش 2.9 میلیارد تومان
کد ملک 12035
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
بلوار_فجر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.1 میلیارد تومان
کد ملک 12036
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
بلوار_جمهوری
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 2.5 میلیارد تومان
کد ملک 12027
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
زمین مزروعی
جاده_شرکت_سابیر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 4 میلیارد تومان
کد ملک 12028
برای فروش
جلال آباد
جلال آباد
جلال آباد
جلال آباد
جلال آباد
جلال آباد
جلال آباد
جلال آباد
جلال آباد
7 عکس
باغ
باغ
جلال آباد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 36متر مربع
قیمت فروش 1.1 میلیارد تومان
کد ملک 12021
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
بلوار_حججی_ارگ
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1 میلیارد تومان
کد ملک 12023
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
مجاهد شمالی
اتاق خواب 1
پارکینگ دارد
زیر بنا 135متر مربع
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 12019
برای فروش
دلگشا
دلگشا
دلگشا
دلگشا
دلگشا
دلگشا
دلگشا
دلگشا
دلگشا
دلگشا
دلگشا
دلگشا
10 عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 130متر مربع
قیمت فروش 2.1 میلیارد تومان
کد ملک 12017
برای فروش
اسلایدر عکس
مسکونی تجاری
مسکونی تجاری
شریعتی شرقی
اتاق خواب 6
پارکینگ دارد
زیر بنا 376متر مربع
قیمت فروش 4.2 میلیارد تومان
کد ملک 12010
برای فروش
گلشهر
گلشهر
گلشهر
گلشهر
2 عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 320متر مربع
قیمت فروش 3.5 میلیارد تومان
کد ملک 12018
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
ویلاشهر اول
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 2.3 میلیارد تومان
کد ملک 12007
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
اصفهان #خانه اصفهان
اتاق خواب 1
پارکینگ دارد
زیر بنا 58متر مربع
قیمت فروش 630 میلیون تومان
کد ملک 11800
برای فروش
بازار
بازار
بازار
بازار
2 عکس
مغازه
مغازه
بازار
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 20متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 11807
برای فروش
بازار_ملاصدرا
بازار_ملاصدرا
بازار_ملاصدرا
1 عکس
مغازه
مغازه
بازار_ملاصدرا
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 10متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 11805
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
پاساژ_شیخ بهایی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 55متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 11764
برای فروش
شهدای غربی
شهدای غربی
شهدای غربی
شهدای غربی
شهدای غربی
شهدای غربی
شهدای غربی
شهدای غربی
شهدای غربی
شهدای غربی
شهدای غربی
شهدای غربی
10 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
شهدای غربی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 142متر مربع
قیمت فروش 2 میلیارد تومان
کد ملک 11757
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
خرم شرقی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 5.8 میلیارد تومان
کد ملک 11748
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
دلگشا
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 89متر مربع
قیمت فروش 1.4 میلیارد تومان
کد ملک 11749
برای فروش
بلوار_بهارستان
بلوار_بهارستان
بلوار_بهارستان
بلوار_بهارستان
بلوار_بهارستان
3 عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
بلوار_بهارستان
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 450 میلیون تومان
کد ملک 11743
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
بلوار_حجتی
اتاق خواب 1
پارکینگ دارد
زیر بنا 140متر مربع
قیمت فروش 1.6 میلیارد تومان
کد ملک 11733
برای فروش
دلگشا
دلگشا
دلگشا
دلگشا
دلگشا
دلگشا
4 عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 148متر مربع
قیمت فروش 1.5 میلیارد تومان
کد ملک 12001
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
15خرداد جنوبی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 53متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 11718
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
بلوار_فجر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 3.8 میلیارد تومان
کد ملک 11714
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
گلدشت
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 50متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 11705
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
یاس مدینه
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 110متر مربع
قیمت فروش 1.5 میلیارد تومان
کد ملک 11990
برای فروش
اسلایدر عکس
مسکونی تجاری
مسکونی تجاری
بلوار_بهارستان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 77متر مربع
قیمت فروش 1.7 میلیارد تومان
کد ملک 11991
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
گلدشت
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 120متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 11708
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
گلدشت
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 100متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 11707
برای فروش
قهدریجان
قهدریجان
قهدریجان
قهدریجان
2 عکس
باغ
باغ
قهدریجان
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 35متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 11697
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
رضایی جنوبی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 60متر مربع
قیمت فروش 490 میلیون تومان
کد ملک 11986
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
ویلاشهر_ولیعصر
اتاق خواب 15
پارکینگ دارد
زیر بنا 860متر مربع
قیمت فروش 7 میلیارد تومان
کد ملک 11989
برای فروش
بلوار_حجتی
بلوار_حجتی
بلوار_حجتی
بلوار_حجتی
بلوار_حجتی
بلوار_حجتی
بلوار_حجتی
بلوار_حجتی
بلوار_حجتی
بلوار_حجتی
بلوار_حجتی
بلوار_حجتی
10 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
بلوار_حجتی
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 307متر مربع
قیمت فروش 3 میلیارد تومان
کد ملک 11988
برای فروش
گلدشت
گلدشت
گلدشت
گلدشت
گلدشت
گلدشت
گلدشت
گلدشت
گلدشت
گلدشت
گلدشت
گلدشت
10 عکس
باغ
باغ
گلدشت
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 40متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 11696
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
مجاهد شمالی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 2.1 میلیارد تومان
کد ملک 11983
برای فروش
مجاهد شمالی
مجاهد شمالی
مجاهد شمالی
مجاهد شمالی
مجاهد شمالی
مجاهد شمالی
مجاهد شمالی
مجاهد شمالی
مجاهد شمالی
مجاهد شمالی
8 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
مجاهد شمالی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 277متر مربع
قیمت فروش 3 میلیارد تومان
کد ملک 11984
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
بوستان زندگی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 980 میلیون تومان
کد ملک 11690
برای فروش
جاده_شرکت_سابیر
جاده_شرکت_سابیر
جاده_شرکت_سابیر
جاده_شرکت_سابیر
2 عکس
زمین مزروعی
زمین مزروعی
جاده_شرکت_سابیر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 790 میلیون تومان
کد ملک 11978
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
چهارباغ
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 250متر مربع
قیمت فروش 2.6 میلیارد تومان
کد ملک 11982
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
زمین مزروعی
بلوار_الغدیر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 16 میلیارد تومان
کد ملک 11971
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
بلوار_جانبازان
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 60متر مربع
قیمت فروش 450 میلیون تومان
کد ملک 11970
برای فروش
شریعتی شرقی
شریعتی شرقی
شریعتی شرقی
شریعتی شرقی
شریعتی شرقی
3 عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
شریعتی شرقی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.6 میلیارد تومان
کد ملک 11962
برای فروش
بلوار_فجر
بلوار_فجر
بلوار_فجر
بلوار_فجر
بلوار_فجر
بلوار_فجر
بلوار_فجر
بلوار_فجر
بلوار_فجر
بلوار_فجر
بلوار_فجر
بلوار_فجر
10 عکس
آپارتمان
آپارتمان
بلوار_فجر
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 135متر مربع
قیمت فروش 1.8 میلیارد تومان
کد ملک 11653
برای فروش
خرم شرقی
خرم شرقی
خرم شرقی
خرم شرقی
خرم شرقی
خرم شرقی
خرم شرقی
خرم شرقی
خرم شرقی
خرم شرقی
خرم شرقی
9 عکس
آپارتمان
آپارتمان
خرم شرقی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 115متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 11953
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
15خرداد شمالی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 265متر مربع
قیمت فروش 5 میلیارد تومان
کد ملک 11946
برای فروش
بلوار_حجتی
بلوار_حجتی
بلوار_حجتی
بلوار_حجتی
2 عکس
مغازه
مغازه
بلوار_حجتی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 90متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 11665
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
شریعتی شرقی
اتاق خواب 5
پارکینگ دارد
زیر بنا 295متر مربع
قیمت فروش 4.7 میلیارد تومان
کد ملک 11964
برای فروش
شیخ بهایی
شیخ بهایی
شیخ بهایی
شیخ بهایی
شیخ بهایی
شیخ بهایی
4 عکس
مغازه
مغازه
شیخ بهایی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 30متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 11958
برای فروش
شریعتی شرقی
شریعتی شرقی
شریعتی شرقی
شریعتی شرقی
2 عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
شریعتی شرقی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.3 میلیارد تومان
کد ملک 11963
برای فروش
بلوار_حججی_ارگ
بلوار_حججی_ارگ
بلوار_حججی_ارگ
1 عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
بلوار_حججی_ارگ
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 2.4 میلیارد تومان
کد ملک 11952
برای فروش
شریعتی غربی
شریعتی غربی
شریعتی غربی
شریعتی غربی
شریعتی غربی
شریعتی غربی
شریعتی غربی
شریعتی غربی
شریعتی غربی
شریعتی غربی
شریعتی غربی
شریعتی غربی
10 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
شریعتی غربی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 170متر مربع
قیمت فروش 2.2 میلیارد تومان
کد ملک 11950
برای فروش
پاساژ_کیان
پاساژ_کیان
پاساژ_کیان
پاساژ_کیان
2 عکس
مغازه
مغازه
پاساژ_کیان
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 7متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 11956
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
بهمن
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 35متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 11936
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
امیرآباد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 32متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 11935
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
شریعتی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 95متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 11644
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
مجاهد جنوبی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 208متر مربع
قیمت فروش 2.4 میلیارد تومان
کد ملک 11925
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
کشاورز
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 9متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 11934
برای فروش
قدس غربی
قدس غربی
قدس غربی
قدس غربی
قدس غربی
قدس غربی
قدس غربی
5 عکس
مسکونی تجاری
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 405متر مربع
قیمت فروش 4 میلیارد تومان
کد ملک 11621
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
نهضت آباد
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 30متر مربع
قیمت فروش 959 میلیون تومان
کد ملک 11942
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
منتظری جنوبی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 46متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 11932
برای فروش
اسلایدر عکس
کارگاه
کارگاه
نهضت آباد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 200متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 11639
برای فروش
اسلایدر عکس
سالن
سالن
شریعتی شرقی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 280متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 11937
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
مطهری
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 21متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 11941
برای فروش
مکتب
مکتب
مکتب
مکتب
مکتب
مکتب
4 عکس
مغازه
مغازه
مکتب
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 52متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 11933
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
پاساژ_کیان
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 35متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 11920
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
17شهریور شرقی
اتاق خواب 6
پارکینگ دارد
زیر بنا 407متر مربع
قیمت فروش 5 میلیارد تومان
کد ملک 11608
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
امیرآباد
اتاق خواب 1
پارکینگ دارد
زیر بنا 176متر مربع
قیمت فروش 1.4 میلیارد تومان
کد ملک 11923
برای فروش
کمربندی جنوبی
کمربندی جنوبی
کمربندی جنوبی
کمربندی جنوبی
2 عکس
باغ
باغ
کمربندی جنوبی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 72متر مربع
قیمت فروش 1.5 میلیارد تومان
کد ملک 11916
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
امیرکبیر
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 190متر مربع
قیمت فروش 2.2 میلیارد تومان
کد ملک 11917
برای فروش
حججی_پارک
حججی_پارک
حججی_پارک
حججی_پارک
حججی_پارک
حججی_پارک
4 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
حججی_پارک
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 131متر مربع
قیمت فروش 2.6 میلیارد تومان
کد ملک 11918
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
ویلاشهر اول
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 279متر مربع
قیمت فروش 3.1 میلیارد تومان
کد ملک 11612
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
بلوار_جمهوری
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 212متر مربع
قیمت فروش 2.2 میلیارد تومان
کد ملک 11910
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
یزدانشهر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 26متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 11890
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
بلوار_حججی_ارگ
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 920 میلیون تومان
کد ملک 11598
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
بلوار_ولیعصر
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 212متر مربع
قیمت فروش 1.4 میلیارد تومان
کد ملک 11913
برای فروش
اسلایدر عکس
کارگاه
کارگاه
کمربندی جنوبی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش توافقی
کد ملک 11899
برای فروش
منتظری شمالی
منتظری شمالی
منتظری شمالی
منتظری شمالی
منتظری شمالی
منتظری شمالی
منتظری شمالی
منتظری شمالی
منتظری شمالی
منتظری شمالی
منتظری شمالی
منتظری شمالی
10 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
منتظری شمالی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 129متر مربع
قیمت فروش 2.5 میلیارد تومان
کد ملک 11911
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
حاجی آباد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 50متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 11909
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
شهدای غربی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 24متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 11907
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
جلال آباد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 470 میلیون تومان
کد ملک 11605
برای فروش
جلال آباد
جلال آباد
جلال آباد
جلال آباد
جلال آباد
جلال آباد
جلال آباد
جلال آباد
6 عکس
باغ
باغ
جلال آباد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 115متر مربع
قیمت فروش 1.7 میلیارد تومان
کد ملک 11904
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
منتظری شمالی
اتاق خواب 5
پارکینگ دارد
زیر بنا 210متر مربع
قیمت فروش 4.2 میلیارد تومان
کد ملک 11914
برای فروش
پاساژ_کیان
پاساژ_کیان
پاساژ_کیان
پاساژ_کیان
2 عکس
مغازه
مغازه
پاساژ_کیان
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 37متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 11894
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
بلوار_ولیعصر
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 123متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 11889
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
شریعتی غربی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 27متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 11595
برای فروش
خرم غربی
خرم غربی
خرم غربی
خرم غربی
2 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
خرم غربی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 275متر مربع
قیمت فروش 2.9 میلیارد تومان
کد ملک 11607
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
منتظری شمالی
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 80متر مربع
قیمت فروش 1.3 میلیارد تومان
کد ملک 11887
برای فروش
پاساژ_نگین
پاساژ_نگین
پاساژ_نگین
پاساژ_نگین
2 عکس
مغازه
مغازه
پاساژ_نگین
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 17متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 11876
برای فروش
محمد رسول الله
محمد رسول الله
محمد رسول الله
محمد رسول الله
محمد رسول الله
محمد رسول الله
محمد رسول الله
محمد رسول الله
6 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
محمد رسول الله
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 162متر مربع
قیمت فروش 3.3 میلیارد تومان
کد ملک 11571
برای فروش
بهمن
بهمن
بهمن
بهمن
بهمن
3 عکس
مغازه
مغازه
بهمن
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 40متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 11878
برای فروش
بازار
بازار
بازار
بازار
بازار
3 عکس
مغازه
مغازه
بازار
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 170متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 11886
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
17شهریور
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش توافقی
کد ملک 11870
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
امیرآباد
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 142متر مربع
قیمت فروش 1.8 میلیارد تومان
کد ملک 11565