برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
باغ ملی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 248متر مربع
قیمت __
کد ملک 8771
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
بلوار_فجر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 4.5 میلیارد تومان
کد ملک 8768
برای فروش
محمد رسول الله
محمد رسول الله
محمد رسول الله
محمد رسول الله
محمد رسول الله
محمد رسول الله
محمد رسول الله
محمد رسول الله
6 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
محمد رسول الله
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 288متر مربع
قیمت فروش 2.5 میلیارد تومان
کد ملک 8773
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
جلال آباد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 75متر مربع
قیمت فروش 1.3 میلیارد تومان
کد ملک 8770
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 420 میلیون تومان
کد ملک 8748
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
خرم غربی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 260متر مربع
قیمت فروش 5.4 میلیارد تومان
کد ملک 8774
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
جلال آباد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 262 میلیون تومان
کد ملک 8775
برای فروش
حاجی آباد
حاجی آباد
حاجی آباد
حاجی آباد
حاجی آباد
حاجی آباد
حاجی آباد
حاجی آباد
6 عکس
باغ
باغ
حاجی آباد
اتاق خواب 3
پارکینگ __
زیر بنا 300متر مربع
قیمت __
کد ملک 8743
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
صالح آباد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 8742
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
17شهریور شرقی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 5.2 میلیارد تومان
کد ملک 8753
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
مولوی شمالی
اتاق خواب 1
پارکینگ دارد
زیر بنا 100متر مربع
قیمت فروش 1.5 میلیارد تومان
کد ملک 8740
برای فروش
17شهریور غربی
17شهریور غربی
17شهریور غربی
17شهریور غربی
17شهریور غربی
17شهریور غربی
17شهریور غربی
17شهریور غربی
17شهریور غربی
17شهریور غربی
17شهریور غربی
17شهریور غربی
10 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
17شهریور غربی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 96متر مربع
قیمت فروش 1.5 میلیارد تومان
کد ملک 8739
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.5 میلیارد تومان
کد ملک 8745
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
امیرکبیر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.6 میلیارد تومان
کد ملک 8744
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
منتظری شمالی
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 400متر مربع
قیمت فروش 4.2 میلیارد تومان
کد ملک 8738
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
امیرآباد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 35متر مربع
قیمت فروش 600 میلیون تومان
کد ملک 8733
برای فروش
گلبهار غربی
گلبهار غربی
گلبهار غربی
گلبهار غربی
گلبهار غربی
گلبهار غربی
گلبهار غربی
گلبهار غربی
گلبهار غربی
گلبهار غربی
گلبهار غربی
گلبهار غربی
10 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
گلبهار غربی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 153متر مربع
قیمت فروش 2.5 میلیارد تومان
کد ملک 8732
برای فروش
مجاهد شمالی
مجاهد شمالی
مجاهد شمالی
مجاهد شمالی
2 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
مجاهد شمالی
اتاق خواب 5
پارکینگ دارد
زیر بنا 350متر مربع
قیمت فروش 2.4 میلیارد تومان
کد ملک 8736
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
قدس غربی
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 350متر مربع
قیمت فروش 6 میلیارد تومان
کد ملک 8734
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 5
پارکینگ دارد
زیر بنا 270متر مربع
قیمت فروش 2.5 میلیارد تومان
کد ملک 8731
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
مزرعه_شیخ
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 74متر مربع
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 8730
برای فروش
مزرعه_شیخ
مزرعه_شیخ
مزرعه_شیخ
مزرعه_شیخ
مزرعه_شیخ
مزرعه_شیخ
مزرعه_شیخ
مزرعه_شیخ
مزرعه_شیخ
مزرعه_شیخ
مزرعه_شیخ
مزرعه_شیخ
10 عکس
باغ
باغ
مزرعه_شیخ
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 90متر مربع
قیمت فروش 3 میلیارد تومان
کد ملک 8729
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
15خرداد شمالی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 220متر مربع
قیمت فروش 2.5 میلیارد تومان
کد ملک 8721
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
یاس مدینه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 40متر مربع
قیمت فروش 320 میلیون تومان
کد ملک 8726
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 103متر مربع
قیمت فروش 1.1 میلیارد تومان
کد ملک 8725
برای فروش
معرفت
معرفت
معرفت
معرفت
معرفت
3 عکس
زمین مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.3 میلیارد تومان
کد ملک 8717
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
جاده_شرکت_سابیر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 8720
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
خواجه نصیر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 4.3 میلیارد تومان
کد ملک 8718
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
قلعه سفید
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 120متر مربع
قیمت فروش 1.1 میلیارد تومان
کد ملک 8727
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
بلوار_ایزدی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 600 میلیون تومان
کد ملک 8722
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
فیروزآباد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 500 میلیون تومان
کد ملک 8716
برای فروش
شریعتی
شریعتی
شریعتی
شریعتی
شریعتی
3 عکس
مسکونی تجاری
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 489متر مربع
قیمت فروش 8.7 میلیارد تومان
کد ملک 8713
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
قلعه سفید
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 50متر مربع
قیمت فروش 1.3 میلیارد تومان
کد ملک 8714
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
بلوار_ولیعصر
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 270متر مربع
قیمت فروش 2.3 میلیارد تومان
کد ملک 8712
برای فروش
منتظری شمالی
منتظری شمالی
منتظری شمالی
1 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
منتظری شمالی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.4 میلیارد تومان
کد ملک 8700
برای فروش
امیرآباد
امیرآباد
امیرآباد
امیرآباد
امیرآباد
امیرآباد
امیرآباد
امیرآباد
امیرآباد
امیرآباد
امیرآباد
امیرآباد
10 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
امیرآباد
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 200متر مربع
قیمت فروش 2.3 میلیارد تومان
کد ملک 8703
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
زمین مزروعی
جاده_شرکت_سابیر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 870 میلیون تومان
کد ملک 8704
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
زمین مزروعی
جاده_فولادشهر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 18متر مربع
قیمت فروش 6.7 میلیارد تومان
کد ملک 8710
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
جلال آباد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 600 میلیون تومان
کد ملک 8705
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.7 میلیارد تومان
کد ملک 8696
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
قدس شرقی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 120متر مربع
قیمت فروش 1.6 میلیارد تومان
کد ملک 8697
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
مسکن_مهر_آزادگان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 92متر مربع
قیمت فروش 850 میلیون تومان
کد ملک 8689
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
قدس غربی
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 250متر مربع
قیمت فروش 3.3 میلیارد تومان
کد ملک 8691
برای فروش
فرخی
فرخی
فرخی
فرخی
فرخی
فرخی
فرخی
فرخی
فرخی
فرخی
فرخی
فرخی
10 عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 200متر مربع
قیمت فروش 1.9 میلیارد تومان
کد ملک 8683
برای فروش
رضایی جنوبی
رضایی جنوبی
رضایی جنوبی
رضایی جنوبی
رضایی جنوبی
رضایی جنوبی
رضایی جنوبی
رضایی جنوبی
6 عکس
آپارتمان
آپارتمان
رضایی جنوبی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 114متر مربع
قیمت فروش 1.4 میلیارد تومان
کد ملک 8679
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
بلوار_ایزدی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 660 میلیون تومان
کد ملک 8680
برای فروش
بلوار_بهارستان
بلوار_بهارستان
بلوار_بهارستان
بلوار_بهارستان
بلوار_بهارستان
بلوار_بهارستان
بلوار_بهارستان
بلوار_بهارستان
6 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
بلوار_بهارستان
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 367متر مربع
قیمت فروش 2.5 میلیارد تومان
کد ملک 8684
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
منتظری شمالی
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 211متر مربع
قیمت فروش 3 میلیارد تومان
کد ملک 8681
برای فروش
اسرافیلیان
اسرافیلیان
اسرافیلیان
اسرافیلیان
اسرافیلیان
3 عکس
مسکونی تجاری
مسکونی تجاری
اسرافیلیان
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.5 میلیارد تومان
کد ملک 8663
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
بلوار_جمهوری
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 244متر مربع
قیمت فروش 2.7 میلیارد تومان
کد ملک 8660
برای فروش
بلوار_ایزدی
بلوار_ایزدی
بلوار_ایزدی
بلوار_ایزدی
بلوار_ایزدی
بلوار_ایزدی
4 عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
بلوار_ایزدی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 750 میلیون تومان
کد ملک 8666
برای فروش
مکتب
مکتب
مکتب
مکتب
مکتب
مکتب
مکتب
مکتب
مکتب
مکتب
مکتب
مکتب
10 عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 248متر مربع
قیمت فروش 2.1 میلیارد تومان
کد ملک 8668
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
گلبهار غربی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 277متر مربع
قیمت فروش 2.5 میلیارد تومان
کد ملک 8669
برای فروش
اسلایدر عکس
طبقه
طبقه
آزادگان
اتاق خواب 1
پارکینگ دارد
زیر بنا 90متر مربع
قیمت فروش 1 میلیارد تومان
کد ملک 8676
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
شهرکرد #وانان
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 8651
برای فروش
مکتب
مکتب
مکتب
مکتب
مکتب
مکتب
مکتب
مکتب
مکتب
مکتب
مکتب
مکتب
10 عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 300متر مربع
قیمت فروش 3 میلیارد تومان
کد ملک 8657
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
کمربندی شمالی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 2 میلیارد تومان
کد ملک 8656
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 241متر مربع
قیمت فروش 2.5 میلیارد تومان
کد ملک 8655
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
قلعه سفید
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 500 میلیون تومان
کد ملک 8658
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
زمین مزروعی
جاده_فولادشهر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 150متر مربع
قیمت فروش 2 میلیارد تومان
کد ملک 8650
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین تجاری
زمین تجاری
قدس شرقی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 2.1 میلیارد تومان
کد ملک 8646
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 210متر مربع
قیمت فروش 1.7 میلیارد تومان
کد ملک 8644
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
یزدانشهر
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 204متر مربع
قیمت فروش 1.3 میلیارد تومان
کد ملک 8645
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
بوستان زندگی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 30متر مربع
قیمت فروش 1.4 میلیارد تومان
کد ملک 8643
برای فروش
جلال آباد
جلال آباد
جلال آباد
جلال آباد
جلال آباد
جلال آباد
جلال آباد
جلال آباد
جلال آباد
جلال آباد
8 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
جلال آباد
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 132متر مربع
قیمت فروش 1.3 میلیارد تومان
کد ملک 8649
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 220متر مربع
قیمت فروش 2 میلیارد تومان
کد ملک 8636
برای فروش
اسلایدر عکس
گاراژ
گاراژ
دلگشا
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 50متر مربع
قیمت فروش 1.5 میلیارد تومان
کد ملک 8642
برای فروش
جوزدان
جوزدان
جوزدان
جوزدان
جوزدان
جوزدان
جوزدان
جوزدان
6 عکس
باغ
باغ
جوزدان
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 240متر مربع
قیمت فروش 11 میلیارد تومان
کد ملک 8637
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
شریعتی غربی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 137متر مربع
قیمت فروش 961 میلیون تومان
کد ملک 8639
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
قدس شرقی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 192متر مربع
قیمت فروش 2 میلیارد تومان
کد ملک 8631
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
قدس غربی
اتاق خواب 3
پارکینگ __
زیر بنا 146متر مربع
قیمت فروش 1.3 میلیارد تومان
کد ملک 8633
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
شهدای غربی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 192متر مربع
قیمت فروش 2 میلیارد تومان
کد ملک 8632
برای فروش
سمندری
سمندری
سمندری
سمندری
2 عکس
زمین مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 700 میلیون تومان
کد ملک 8628
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
امیرکبیر
اتاق خواب 5
پارکینگ دارد
زیر بنا 314متر مربع
قیمت فروش 3.2 میلیارد تومان
کد ملک 8627
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
ویلاشهر_باهنر
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 230متر مربع
قیمت فروش 1.9 میلیارد تومان
کد ملک 8622
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
مازندران
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 3 میلیارد تومان
کد ملک 8623
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
زمین مزروعی
قلعه سفید
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت __
کد ملک 8624
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 560 میلیون تومان
کد ملک 8614
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت __
کد ملک 8607
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 10 میلیارد تومان
کد ملک 8609
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
شریعتی غربی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 115متر مربع
قیمت فروش 2.2 میلیارد تومان
کد ملک 8613
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
منتظری شمالی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.1 میلیارد تومان
کد ملک 8608
برای فروش
اسلایدر عکس
مسکونی تجاری
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 300متر مربع
قیمت فروش 3.6 میلیارد تومان
کد ملک 8610
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین تجاری
زمین تجاری
کمربندی_جنوبی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 7.6 میلیارد تومان
کد ملک 8601
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
شهدای غربی
اتاق خواب 1
پارکینگ دارد
زیر بنا 74متر مربع
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 8606
برای فروش
اسلایدر عکس
کارگاه
کارگاه
نهضت آباد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 456متر مربع
قیمت فروش 1.9 میلیارد تومان
کد ملک 8602
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
زمین مزروعی
جاده_فولادشهر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 34متر مربع
قیمت فروش 700 میلیون تومان
کد ملک 8588
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین تجاری
زمین تجاری
17شهریور شرقی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 700 میلیون تومان
کد ملک 8597
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
شهدای غربی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 137متر مربع
قیمت فروش 1.1 میلیارد تومان
کد ملک 8598
برای فروش
منتظری شمالی
منتظری شمالی
منتظری شمالی
منتظری شمالی
2 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
منتظری شمالی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 270متر مربع
قیمت فروش 3.1 میلیارد تومان
کد ملک 8589
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
امیرآباد
اتاق خواب 5
پارکینگ دارد
زیر بنا 478متر مربع
قیمت فروش 4.5 میلیارد تومان
کد ملک 8592
برای فروش
خرم شرقی
خرم شرقی
خرم شرقی
خرم شرقی
خرم شرقی
خرم شرقی
4 عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
خرم شرقی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.6 میلیارد تومان
کد ملک 8596
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
منتظری شمالی
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 320متر مربع
قیمت فروش 3.9 میلیارد تومان
کد ملک 8590
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 350متر مربع
قیمت فروش 3.5 میلیارد تومان
کد ملک 8595
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
کمربندی شمالی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 2.5 میلیارد تومان
کد ملک 8577
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
بلوار_ایزدی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 440 میلیون تومان
کد ملک 8583
برای فروش
مکتب
مکتب
مکتب
مکتب
مکتب
مکتب
مکتب
مکتب
مکتب
7 عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 245متر مربع
قیمت فروش 2.6 میلیارد تومان
کد ملک 8584
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
شریعتی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 47متر مربع
قیمت فروش 850 میلیون تومان
کد ملک 8575
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
مولوی شمالی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 240متر مربع
قیمت فروش 2.3 میلیارد تومان
کد ملک 8585
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
دانش
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 20متر مربع
قیمت فروش 460 میلیون تومان
کد ملک 8576