برای فروش
22بهمن
22بهمن
22بهمن
22بهمن
22بهمن
22بهمن
22بهمن
22بهمن
22بهمن
7 عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 150متر مربع
قیمت فروش 1.7 میلیارد تومان
کد ملک 13162
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
شریعتی شرقی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 79متر مربع
قیمت فروش 4 میلیارد تومان
کد ملک 13160
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
ویلاشهر
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 167متر مربع
قیمت فروش 3.3 میلیارد تومان
کد ملک 13165
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
قلعه سفید
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 90متر مربع
قیمت فروش 1.7 میلیارد تومان
کد ملک 13172
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
فلکه_بسیج
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.4 میلیارد تومان
کد ملک 13166
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
پلیس راه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 67متر مربع
قیمت فروش 800 میلیون تومان
کد ملک 13175
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
مسکن_مهر_آزادگان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 85متر مربع
قیمت فروش 850 میلیون تومان
کد ملک 13157
برای فروش
اسلایدر عکس
دامداری
دامداری
کمربندی جنوبی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 250متر مربع
قیمت فروش 1.7 میلیارد تومان
کد ملک 13145
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
15خرداد شمالی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 214متر مربع
قیمت فروش 3.4 میلیارد تومان
کد ملک 13148
برای فروش
شریعتی غربی
شریعتی غربی
شریعتی غربی
شریعتی غربی
شریعتی غربی
شریعتی غربی
شریعتی غربی
شریعتی غربی
شریعتی غربی
شریعتی غربی
8 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
شریعتی غربی
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 220متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 13144
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
بلوار_بهارستان
اتاق خواب 1
پارکینگ دارد
زیر بنا 120متر مربع
قیمت فروش 1.7 میلیارد تومان
کد ملک 13141
برای فروش
بلوار_ایزدی
بلوار_ایزدی
بلوار_ایزدی
بلوار_ایزدی
بلوار_ایزدی
بلوار_ایزدی
بلوار_ایزدی
بلوار_ایزدی
بلوار_ایزدی
بلوار_ایزدی
بلوار_ایزدی
بلوار_ایزدی
10 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
بلوار_ایزدی
اتاق خواب 1
پارکینگ دارد
زیر بنا 100متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 13139
برای فروش
پاساژ_سجاد
پاساژ_سجاد
پاساژ_سجاد
پاساژ_سجاد
2 عکس
مغازه
مغازه
پاساژ_سجاد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 15متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 13143
برای فروش
شریعتی غربی
شریعتی غربی
شریعتی غربی
شریعتی غربی
شریعتی غربی
شریعتی غربی
شریعتی غربی
شریعتی غربی
شریعتی غربی
شریعتی غربی
شریعتی غربی
شریعتی غربی
10 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
شریعتی غربی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 215متر مربع
قیمت فروش 2.6 میلیارد تومان
کد ملک 13128
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
دلگشا
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 21متر مربع
قیمت فروش 500 میلیون تومان
کد ملک 13137
برای فروش
صفا
صفا
صفا
صفا
صفا
صفا
صفا
صفا
6 عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 6
پارکینگ دارد
زیر بنا 483متر مربع
قیمت فروش 5.1 میلیارد تومان
کد ملک 13129
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
بلوار_ایزدی
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 380متر مربع
قیمت فروش 3.3 میلیارد تومان
کد ملک 13134
برای فروش
شریعتی غربی
شریعتی غربی
شریعتی غربی
شریعتی غربی
شریعتی غربی
شریعتی غربی
شریعتی غربی
5 عکس
آپارتمان
آپارتمان
شریعتی غربی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 113متر مربع
قیمت فروش 1.8 میلیارد تومان
کد ملک 13132
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 214متر مربع
قیمت فروش 2.4 میلیارد تومان
کد ملک 13136
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
گلدشت
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 140متر مربع
قیمت فروش 6 میلیارد تومان
کد ملک 13138
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
شریعتی شرقی
اتاق خواب 4
پارکینگ __
زیر بنا 150متر مربع
قیمت فروش 2 میلیارد تومان
کد ملک 13125
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 100متر مربع
قیمت فروش 1.8 میلیارد تومان
کد ملک 13123
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
بلوار_ایزدی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 112متر مربع
قیمت فروش 2.1 میلیارد تومان
کد ملک 13126
برای فروش
مولوی شمالی
مولوی شمالی
مولوی شمالی
مولوی شمالی
مولوی شمالی
مولوی شمالی
مولوی شمالی
مولوی شمالی
مولوی شمالی
مولوی شمالی
مولوی شمالی
مولوی شمالی
10 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
مولوی شمالی
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 228متر مربع
قیمت فروش 3.8 میلیارد تومان
کد ملک 13118
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
شریعتی غربی
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 220متر مربع
قیمت فروش 3 میلیارد تومان
کد ملک 13066
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
قدس شرقی
اتاق خواب 5
پارکینگ دارد
زیر بنا 430متر مربع
قیمت فروش 4.5 میلیارد تومان
کد ملک 13102
برای فروش
بلوار_ولیعصر
بلوار_ولیعصر
بلوار_ولیعصر
بلوار_ولیعصر
بلوار_ولیعصر
بلوار_ولیعصر
بلوار_ولیعصر
بلوار_ولیعصر
بلوار_ولیعصر
7 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
بلوار_ولیعصر
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 200متر مربع
قیمت فروش 2.1 میلیارد تومان
کد ملک 13116
برای فروش
شیخ بهایی جنوبی
شیخ بهایی جنوبی
شیخ بهایی جنوبی
شیخ بهایی جنوبی
شیخ بهایی جنوبی
شیخ بهایی جنوبی
4 عکس
آپارتمان
آپارتمان
شیخ بهایی جنوبی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 95متر مربع
قیمت فروش 1.3 میلیارد تومان
کد ملک 13084
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
شیخ بهایی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.1 میلیارد تومان
کد ملک 13072
برای فروش
بلوار_حججی_ارگ
بلوار_حججی_ارگ
بلوار_حججی_ارگ
بلوار_حججی_ارگ
2 عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
بلوار_حججی_ارگ
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 800 میلیون تومان
کد ملک 13099
برای فروش
دلگشا
دلگشا
دلگشا
دلگشا
دلگشا
دلگشا
4 عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 90متر مربع
قیمت فروش 2.4 میلیارد تومان
کد ملک 13074
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
بیشه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.7 میلیارد تومان
کد ملک 13082
برای فروش
15خرداد جنوبی
15خرداد جنوبی
15خرداد جنوبی
15خرداد جنوبی
15خرداد جنوبی
15خرداد جنوبی
15خرداد جنوبی
15خرداد جنوبی
15خرداد جنوبی
15خرداد جنوبی
15خرداد جنوبی
15خرداد جنوبی
10 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
15خرداد جنوبی
اتاق خواب 5
پارکینگ دارد
زیر بنا 305متر مربع
قیمت فروش 2.4 میلیارد تومان
کد ملک 13110
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.1 میلیارد تومان
کد ملک 13085
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
شهدای غربی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 930 میلیون تومان
کد ملک 13075
برای فروش
17شهریور شرقی
17شهریور شرقی
17شهریور شرقی
17شهریور شرقی
17شهریور شرقی
17شهریور شرقی
17شهریور شرقی
17شهریور شرقی
6 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
17شهریور شرقی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 194متر مربع
قیمت فروش 4 میلیارد تومان
کد ملک 13065
برای فروش
باهنر جنوبی
باهنر جنوبی
باهنر جنوبی
باهنر جنوبی
باهنر جنوبی
باهنر جنوبی
باهنر جنوبی
باهنر جنوبی
باهنر جنوبی
باهنر جنوبی
8 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
باهنر جنوبی
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 112متر مربع
قیمت فروش 1 میلیارد تومان
کد ملک 13117
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
15خرداد جنوبی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 200متر مربع
قیمت فروش 2.9 میلیارد تومان
کد ملک 13100
برای فروش
شریعتی غربی
شریعتی غربی
شریعتی غربی
شریعتی غربی
شریعتی غربی
شریعتی غربی
4 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
شریعتی غربی
اتاق خواب 3
پارکینگ __
زیر بنا 145متر مربع
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 13067
برای فروش
بلوار_ولیعصر
بلوار_ولیعصر
بلوار_ولیعصر
بلوار_ولیعصر
بلوار_ولیعصر
بلوار_ولیعصر
بلوار_ولیعصر
بلوار_ولیعصر
بلوار_ولیعصر
بلوار_ولیعصر
بلوار_ولیعصر
9 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
بلوار_ولیعصر
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 145متر مربع
قیمت فروش 2.5 میلیارد تومان
کد ملک 13109
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
بلوار_ایزدی
اتاق خواب 5
پارکینگ دارد
زیر بنا 200متر مربع
قیمت فروش 1.8 میلیارد تومان
کد ملک 13079
برای فروش
بوستان زندگی
بوستان زندگی
بوستان زندگی
بوستان زندگی
بوستان زندگی
بوستان زندگی
4 عکس
زمین مزروعی
زمین مزروعی
بوستان زندگی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.7 میلیارد تومان
کد ملک 13058
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 100متر مربع
قیمت فروش 1.4 میلیارد تومان
کد ملک 13042
برای فروش
قدس غربی
قدس غربی
قدس غربی
قدس غربی
2 عکس
مسکونی تجاری
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 2.9 میلیارد تومان
کد ملک 13039
برای فروش
کمربندی جنوبی
کمربندی جنوبی
کمربندی جنوبی
کمربندی جنوبی
کمربندی جنوبی
کمربندی جنوبی
کمربندی جنوبی
5 عکس
زمین مزروعی
زمین مزروعی
کمربندی جنوبی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 870 میلیون تومان
کد ملک 13053
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 204متر مربع
قیمت فروش 2 میلیارد تومان
کد ملک 13060
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
ویلاشهر_باهنر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 170متر مربع
قیمت فروش 1.8 میلیارد تومان
کد ملک 13056
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
شریعتی شرقی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 2 میلیارد تومان
کد ملک 13052
برای فروش
بلوار_فجر
بلوار_فجر
بلوار_فجر
بلوار_فجر
بلوار_فجر
بلوار_فجر
بلوار_فجر
بلوار_فجر
6 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
بلوار_فجر
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 230متر مربع
قیمت فروش 2.8 میلیارد تومان
کد ملک 13063
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
ویلاشهر_ولیعصر
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 180متر مربع
قیمت فروش 2.4 میلیارد تومان
کد ملک 13057
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
بلوار_بهارستان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 66متر مربع
قیمت فروش 1.1 میلیارد تومان
کد ملک 13032
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
منتظری شمالی
اتاق خواب 1
پارکینگ دارد
زیر بنا 158متر مربع
قیمت فروش 1.7 میلیارد تومان
کد ملک 13024
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 13017
برای فروش
شهدای غربی
شهدای غربی
شهدای غربی
شهدای غربی
شهدای غربی
3 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
شهدای غربی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 98متر مربع
قیمت فروش 2.1 میلیارد تومان
کد ملک 13028
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
شهدای غربی
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 288متر مربع
قیمت فروش 2.3 میلیارد تومان
کد ملک 13031
برای فروش
رسالت
رسالت
رسالت
رسالت
رسالت
رسالت
رسالت
رسالت
رسالت
7 عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 77متر مربع
قیمت فروش 2.1 میلیارد تومان
کد ملک 13014
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
بلوار_فجر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 680 میلیون تومان
کد ملک 13018
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
بلوار_ایزدی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 140متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 13013
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
بلوار_حججی_ارگ
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.5 میلیارد تومان
کد ملک 13020
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
حاجی آباد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 20متر مربع
قیمت فروش 1.4 میلیارد تومان
کد ملک 13029
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
شیخ بهایی جنوبی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 182متر مربع
قیمت فروش 2.1 میلیارد تومان
کد ملک 13027
برای فروش
جلال آباد
جلال آباد
جلال آباد
جلال آباد
جلال آباد
جلال آباد
جلال آباد
جلال آباد
جلال آباد
جلال آباد
جلال آباد
جلال آباد
10 عکس
باغ
باغ
جلال آباد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 124متر مربع
قیمت فروش 1.9 میلیارد تومان
کد ملک 13026
برای فروش
جاده_سامان
جاده_سامان
جاده_سامان
جاده_سامان
جاده_سامان
جاده_سامان
جاده_سامان
جاده_سامان
جاده_سامان
7 عکس
باغ
باغ
جاده_سامان
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 60متر مربع
قیمت فروش 1.4 میلیارد تومان
کد ملک 13002
برای فروش
مکتب
مکتب
مکتب
مکتب
مکتب
مکتب
مکتب
مکتب
مکتب
7 عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 122متر مربع
قیمت فروش 1.8 میلیارد تومان
کد ملک 12995
برای فروش
17شهریور غربی
17شهریور غربی
17شهریور غربی
17شهریور غربی
2 عکس
مسکونی تجاری
مسکونی تجاری
17شهریور غربی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 191متر مربع
قیمت فروش 3.1 میلیارد تومان
کد ملک 13010
برای فروش
اسلایدر عکس
طبقه
طبقه
بلوار_طالقانی_پارک
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 80متر مربع
قیمت فروش 1.1 میلیارد تومان
کد ملک 12994
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
صالح آباد
اتاق خواب 1
پارکینگ دارد
زیر بنا 66متر مربع
قیمت فروش 800 میلیون تومان
کد ملک 12997
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
جلال آباد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 310 میلیون تومان
کد ملک 13001
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش توافقی
کد ملک 12966
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش توافقی
کد ملک 12972
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش توافقی
کد ملک 12967
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش توافقی
کد ملک 12968
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش توافقی
کد ملک 12965
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش توافقی
کد ملک 12976
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش توافقی
کد ملک 12969
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش توافقی
کد ملک 12970
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش توافقی
کد ملک 12975
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش توافقی
کد ملک 12971
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 12990
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
بلوار_ایزدی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 990 میلیون تومان
کد ملک 12986
برای فروش
مجاهد شمالی
مجاهد شمالی
مجاهد شمالی
مجاهد شمالی
مجاهد شمالی
مجاهد شمالی
4 عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
مجاهد شمالی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 207متر مربع
قیمت فروش 2 میلیارد تومان
کد ملک 12988
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
بلوار_ایزدی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 780 میلیون تومان
کد ملک 12964
برای فروش
سعیدفر
سعیدفر
سعیدفر
سعیدفر
سعیدفر
سعیدفر
سعیدفر
5 عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 150متر مربع
قیمت فروش 1.4 میلیارد تومان
کد ملک 12983
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
امیرکبیر
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 209متر مربع
قیمت فروش 4.6 میلیارد تومان
کد ملک 12981
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
اسرافیلیان
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 221متر مربع
قیمت فروش 3 میلیارد تومان
کد ملک 12962
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 150متر مربع
قیمت فروش 1.7 میلیارد تومان
کد ملک 12991
برای فروش
بلوار_حججی_ارگ
بلوار_حججی_ارگ
بلوار_حججی_ارگ
بلوار_حججی_ارگ
بلوار_حججی_ارگ
بلوار_حججی_ارگ
بلوار_حججی_ارگ
بلوار_حججی_ارگ
بلوار_حججی_ارگ
بلوار_حججی_ارگ
8 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
بلوار_حججی_ارگ
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 110متر مربع
قیمت فروش 2.2 میلیارد تومان
کد ملک 12989
برای فروش
اسرافیلیان
اسرافیلیان
اسرافیلیان
اسرافیلیان
2 عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
اسرافیلیان
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 6.4 میلیارد تومان
کد ملک 12978
برای فروش
بزرگمهر
بزرگمهر
بزرگمهر
بزرگمهر
بزرگمهر
بزرگمهر
بزرگمهر
بزرگمهر
بزرگمهر
بزرگمهر
8 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
بزرگمهر
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 80متر مربع
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 12982
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
مولوی شمالی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 2 میلیارد تومان
کد ملک 12950
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
منتظری شمالی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 9متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 12956
برای فروش
جلال آباد
جلال آباد
جلال آباد
جلال آباد
جلال آباد
جلال آباد
جلال آباد
جلال آباد
جلال آباد
جلال آباد
جلال آباد
جلال آباد
10 عکس
باغ
باغ
جلال آباد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 113متر مربع
قیمت فروش 2.5 میلیارد تومان
کد ملک 12951
برای فروش
شریعتی غربی
شریعتی غربی
شریعتی غربی
شریعتی غربی
شریعتی غربی
شریعتی غربی
شریعتی غربی
شریعتی غربی
شریعتی غربی
7 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
شریعتی غربی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 214متر مربع
قیمت فروش 1.9 میلیارد تومان
کد ملک 12961
برای فروش
اسلایدر عکس
کارگاه
کارگاه
امیرآباد_طالقانی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 218متر مربع
قیمت فروش 2.7 میلیارد تومان
کد ملک 12947
برای فروش
جلال آباد
جلال آباد
جلال آباد
جلال آباد
2 عکس
باغ
باغ
جلال آباد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 18متر مربع
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 12955
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
بلوار_ولیعصر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 783 میلیون تومان
کد ملک 12949
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
زمین مزروعی
بلوار_ایزدی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 13.1 میلیارد تومان
کد ملک 12954
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
قلعه سفید
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.8 میلیارد تومان
کد ملک 12944
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
جاده_فولادشهر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 40متر مربع
قیمت فروش 900 میلیون تومان
کد ملک 12933
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
منتظری شمالی
اتاق خواب 5
پارکینگ دارد
زیر بنا 414متر مربع
قیمت فروش 4.3 میلیارد تومان
کد ملک 12936