برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 187متر مربع
قیمت فروش 2 میلیارد تومان
کد ملک 10700
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
چهارباغ
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 970 میلیون تومان
کد ملک 10701
برای فروش
کمربندی جنوبی
کمربندی جنوبی
کمربندی جنوبی
کمربندی جنوبی
کمربندی جنوبی
کمربندی جنوبی
4 عکس
زمین مزروعی
زمین مزروعی
کمربندی جنوبی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 510 میلیون تومان
کد ملک 10704
برای فروش
صادق آباد
صادق آباد
صادق آباد
1 عکس
باغ
باغ
صادق آباد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 400 میلیون تومان
کد ملک 10702
برای فروش
اسلایدر عکس
مسکونی تجاری
مسکونی تجاری
گلبهار غربی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 60متر مربع
قیمت فروش 1 میلیارد تومان
کد ملک 10720
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
بهاران
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 94متر مربع
قیمت فروش 850 میلیون تومان
کد ملک 10698
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
بلوار_فجر
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 156متر مربع
قیمت فروش 1.9 میلیارد تومان
کد ملک 10694
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین تجاری
زمین تجاری
بلوار_خرمشهر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 32متر مربع
قیمت فروش 2 میلیارد تومان
کد ملک 10690
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
بلوار_بهارستان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 170متر مربع
قیمت فروش 1.4 میلیارد تومان
کد ملک 10696
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
مولوی مرکزی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.8 میلیارد تومان
کد ملک 10697
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
بلوار_فجر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 900 میلیون تومان
کد ملک 10691
برای فروش
حاجی آباد
حاجی آباد
حاجی آباد
حاجی آباد
حاجی آباد
حاجی آباد
حاجی آباد
حاجی آباد
6 عکس
دامداری
دامداری
حاجی آباد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 350متر مربع
قیمت فروش 2 میلیارد تومان
کد ملک 10695
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
زمین مزروعی
کمربندی جنوبی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 10689
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
فولادشهر
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 134متر مربع
قیمت فروش 1.1 میلیارد تومان
کد ملک 10692
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
بهاران
اتاق خواب 1
پارکینگ دارد
زیر بنا 67متر مربع
قیمت فروش 645 میلیون تومان
کد ملک 10683
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
مولوی شمالی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 185متر مربع
قیمت فروش 1.5 میلیارد تومان
کد ملک 10687
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 230متر مربع
قیمت فروش 2.3 میلیارد تومان
کد ملک 10688
برای فروش
رضوان شهر
رضوان شهر
رضوان شهر
رضوان شهر
رضوان شهر
رضوان شهر
رضوان شهر
رضوان شهر
رضوان شهر
رضوان شهر
8 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
رضوان شهر
اتاق خواب 5
پارکینگ دارد
زیر بنا 360متر مربع
قیمت فروش 2.5 میلیارد تومان
کد ملک 10685
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
بلوار_ایزدی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 495 میلیون تومان
کد ملک 10686
برای فروش
مسکن_مهر_آزادگان
مسکن_مهر_آزادگان
مسکن_مهر_آزادگان
مسکن_مهر_آزادگان
مسکن_مهر_آزادگان
مسکن_مهر_آزادگان
مسکن_مهر_آزادگان
مسکن_مهر_آزادگان
مسکن_مهر_آزادگان
مسکن_مهر_آزادگان
مسکن_مهر_آزادگان
مسکن_مهر_آزادگان
10 عکس
آپارتمان
آپارتمان
مسکن_مهر_آزادگان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 90متر مربع
قیمت فروش 891 میلیون تومان
کد ملک 10680
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
بلوار_حججی_ارگ
اتاق خواب __
پارکینگ دارد
زیر بنا 186متر مربع
قیمت فروش 2 میلیارد تومان
کد ملک 10652
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
ویلاشهر_سعیدی
اتاق خواب 5
پارکینگ دارد
زیر بنا 300متر مربع
قیمت فروش 4.5 میلیارد تومان
کد ملک 10654
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
بلوار_دانشگاه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 800 میلیون تومان
کد ملک 10655
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
منتظری جنوبی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 780 میلیون تومان
کد ملک 10656
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
صالح آباد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 240 میلیون تومان
کد ملک 10658
برای فروش
بلوار_طالقانی_پارک
بلوار_طالقانی_پارک
بلوار_طالقانی_پارک
بلوار_طالقانی_پارک
بلوار_طالقانی_پارک
بلوار_طالقانی_پارک
4 عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
بلوار_طالقانی_پارک
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 2.1 میلیارد تومان
کد ملک 10653
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
شریعتی غربی
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 76متر مربع
قیمت __
کد ملک 10640
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
شریعتی غربی
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 100متر مربع
قیمت __
کد ملک 10635
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
منتظری شمالی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 100متر مربع
قیمت __
کد ملک 10647
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
منتظری شمالی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 130متر مربع
قیمت __
کد ملک 10636
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
15خرداد جنوبی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 250متر مربع
قیمت فروش 2.7 میلیارد تومان
کد ملک 10639
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 200متر مربع
قیمت فروش 2.6 میلیارد تومان
کد ملک 10625
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 239متر مربع
قیمت فروش 1.9 میلیارد تومان
کد ملک 10628
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 145متر مربع
قیمت فروش 1.5 میلیارد تومان
کد ملک 10631
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
امیرآباد_بهشتی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 80متر مربع
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 10629
برای فروش
بلوار_طالقانی_پارک
بلوار_طالقانی_پارک
بلوار_طالقانی_پارک
1 عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
بلوار_طالقانی_پارک
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.6 میلیارد تومان
کد ملک 10627
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
آزادگان
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 340 میلیون تومان
کد ملک 10630
برای فروش
17شهریور غربی
17شهریور غربی
17شهریور غربی
17شهریور غربی
17شهریور غربی
17شهریور غربی
17شهریور غربی
17شهریور غربی
17شهریور غربی
17شهریور غربی
8 عکس
مسکونی تجاری
مسکونی تجاری
17شهریور غربی
اتاق خواب 5
پارکینگ دارد
زیر بنا 480متر مربع
قیمت فروش 5 میلیارد تومان
کد ملک 10616
برای فروش
جلال آباد
جلال آباد
جلال آباد
جلال آباد
جلال آباد
جلال آباد
جلال آباد
جلال آباد
جلال آباد
جلال آباد
8 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
جلال آباد
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 268متر مربع
قیمت فروش 1 میلیارد تومان
کد ملک 10620
برای فروش
خرم غربی
خرم غربی
خرم غربی
خرم غربی
خرم غربی
خرم غربی
4 عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
خرم غربی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 3.1 میلیارد تومان
کد ملک 10624
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
مولوی شمالی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 216متر مربع
قیمت فروش 1.9 میلیارد تومان
کد ملک 10618
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
جلال آباد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 600 میلیون تومان
کد ملک 10619
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
زمین مزروعی
کمربندی جنوبی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 470 میلیون تومان
کد ملک 10617
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
ویلاشهر اول
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 135متر مربع
قیمت فروش 1.4 میلیارد تومان
کد ملک 10607
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 130متر مربع
قیمت فروش 2.5 میلیارد تومان
کد ملک 10614
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 421متر مربع
قیمت فروش 3.5 میلیارد تومان
کد ملک 10606
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
کشاورز شمالی
اتاق خواب __
پارکینگ دارد
زیر بنا 76متر مربع
قیمت فروش 995 میلیون تومان
کد ملک 10605
برای فروش
بلوار_ولیعصر
بلوار_ولیعصر
بلوار_ولیعصر
بلوار_ولیعصر
بلوار_ولیعصر
بلوار_ولیعصر
4 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
بلوار_ولیعصر
اتاق خواب 3
پارکینگ __
زیر بنا 143متر مربع
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 10608
برای فروش
بهاران
بهاران
بهاران
بهاران
بهاران
بهاران
بهاران
5 عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 170متر مربع
قیمت فروش 2.9 میلیارد تومان
کد ملک 10609
برای فروش
بلوار_فجر
بلوار_فجر
بلوار_فجر
بلوار_فجر
بلوار_فجر
بلوار_فجر
بلوار_فجر
بلوار_فجر
6 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
بلوار_فجر
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 200متر مربع
قیمت فروش 1.9 میلیارد تومان
کد ملک 10601
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
امیرآباد
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 160متر مربع
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 10564
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
آزادگان
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.3 میلیارد تومان
کد ملک 10570
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
ویلاشهر_امام_علی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت __
کد ملک 10561
برای فروش
عزیزآباد
عزیزآباد
عزیزآباد
عزیزآباد
عزیزآباد
عزیزآباد
عزیزآباد
عزیزآباد
عزیزآباد
عزیزآباد
عزیزآباد
عزیزآباد
10 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
عزیزآباد
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 152متر مربع
قیمت فروش 1.3 میلیارد تومان
کد ملک 10599
برای فروش
اسلایدر عکس
اسلایدر عکس
اسلایدر عکس
اسلایدر عکس
اسلایدر عکس
اسلایدر عکس
اسلایدر عکس
اسلایدر عکس
اسلایدر عکس
اسلایدر عکس
اسلایدر عکس
اسلایدر عکس
10 عکس
باغ
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 70متر مربع
قیمت __
کد ملک 10567
برای فروش
دلگشا
دلگشا
دلگشا
1 عکس
زمین تجاری
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.9 میلیارد تومان
کد ملک 10580
برای فروش
فلکه_بسیج
فلکه_بسیج
فلکه_بسیج
فلکه_بسیج
فلکه_بسیج
فلکه_بسیج
4 عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
فلکه_بسیج
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 684 میلیون تومان
کد ملک 10563
برای فروش
شریعتی شرقی
شریعتی شرقی
شریعتی شرقی
شریعتی شرقی
شریعتی شرقی
شریعتی شرقی
شریعتی شرقی
شریعتی شرقی
شریعتی شرقی
شریعتی شرقی
شریعتی شرقی
شریعتی شرقی
10 عکس
آپارتمان
آپارتمان
شریعتی شرقی
اتاق خواب 7
پارکینگ دارد
زیر بنا 469متر مربع
قیمت فروش 5 میلیارد تومان
کد ملک 10568
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 549 میلیون تومان
کد ملک 10565
برای فروش
اسلایدر عکس
مسکونی تجاری
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 140متر مربع
قیمت فروش 1.7 میلیارد تومان
کد ملک 10578
برای فروش
بلوار_پرستار
بلوار_پرستار
بلوار_پرستار
بلوار_پرستار
بلوار_پرستار
بلوار_پرستار
بلوار_پرستار
بلوار_پرستار
بلوار_پرستار
بلوار_پرستار
بلوار_پرستار
بلوار_پرستار
10 عکس
مغازه
مغازه
بلوار_پرستار
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 220متر مربع
قیمت فروش 3.3 میلیارد تومان
کد ملک 10602
برای فروش
بلوار_ایزدی
بلوار_ایزدی
بلوار_ایزدی
بلوار_ایزدی
2 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
بلوار_ایزدی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 278متر مربع
قیمت فروش 1.9 میلیارد تومان
کد ملک 10600
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 200متر مربع
قیمت فروش 2 میلیارد تومان
کد ملک 10562
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
اسرافیلیان
اتاق خواب 1
پارکینگ دارد
زیر بنا 80متر مربع
قیمت فروش 1.3 میلیارد تومان
کد ملک 10557
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین تجاری
زمین تجاری
قدس شرقی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 2.2 میلیارد تومان
کد ملک 10536
برای فروش
بلوار_دانشگاه
بلوار_دانشگاه
بلوار_دانشگاه
بلوار_دانشگاه
بلوار_دانشگاه
بلوار_دانشگاه
4 عکس
باغ
باغ
بلوار_دانشگاه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 2.2 میلیارد تومان
کد ملک 10559
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
اتاق خواب 3
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت __
کد ملک 10504
برای فروش
اسلایدر عکس
__
__
__
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 87.7 میلیون تومان
کد ملک 10507
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
بلوار_فجر
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 270متر مربع
قیمت فروش 2.9 میلیارد تومان
کد ملک 10488
برای فروش
بلوار_حجتی_شیخ بهایی
بلوار_حجتی_شیخ بهایی
بلوار_حجتی_شیخ بهایی
بلوار_حجتی_شیخ بهایی
بلوار_حجتی_شیخ بهایی
بلوار_حجتی_شیخ بهایی
بلوار_حجتی_شیخ بهایی
بلوار_حجتی_شیخ بهایی
6 عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
بلوار_حجتی_شیخ بهایی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.1 میلیارد تومان
کد ملک 10485
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 615 میلیون تومان
کد ملک 10484
برای فروش
بلوار_حججی_ارگ
بلوار_حججی_ارگ
بلوار_حججی_ارگ
بلوار_حججی_ارگ
بلوار_حججی_ارگ
بلوار_حججی_ارگ
بلوار_حججی_ارگ
5 عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
بلوار_حججی_ارگ
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 2.2 میلیارد تومان
کد ملک 10461
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
امیرآباد_بهشتی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 173متر مربع
قیمت فروش 1.4 میلیارد تومان
کد ملک 10462
برای فروش
بلوار_بهارستان
بلوار_بهارستان
بلوار_بهارستان
بلوار_بهارستان
بلوار_بهارستان
بلوار_بهارستان
بلوار_بهارستان
5 عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
بلوار_بهارستان
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 2.3 میلیارد تومان
کد ملک 10460
برای فروش
آزادگان
آزادگان
آزادگان
آزادگان
آزادگان
آزادگان
آزادگان
5 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
آزادگان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 118متر مربع
قیمت فروش 1.4 میلیارد تومان
کد ملک 10487
برای فروش
بوستان زندگی
بوستان زندگی
بوستان زندگی
بوستان زندگی
بوستان زندگی
3 عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
بوستان زندگی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 853 میلیون تومان
کد ملک 10486
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
شهدای غربی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 5.5 میلیارد تومان
کد ملک 10489
برای فروش
قدس غربی
قدس غربی
قدس غربی
قدس غربی
قدس غربی
قدس غربی
قدس غربی
قدس غربی
قدس غربی
قدس غربی
قدس غربی
قدس غربی
10 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
قدس غربی
اتاق خواب 3
پارکینگ __
زیر بنا 100متر مربع
قیمت فروش 2.2 میلیارد تومان
کد ملک 10463
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
شیخ بهایی جنوبی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 252متر مربع
قیمت فروش 1.7 میلیارد تومان
کد ملک 10458
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
شهدای غربی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 200متر مربع
قیمت فروش 2.1 میلیارد تومان
کد ملک 10447
برای فروش
شریعتی شرقی
شریعتی شرقی
شریعتی شرقی
شریعتی شرقی
شریعتی شرقی
شریعتی شرقی
4 عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
شریعتی شرقی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.4 میلیارد تومان
کد ملک 10456
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
یاس مدینه
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 127متر مربع
قیمت فروش 1.6 میلیارد تومان
کد ملک 10457
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
شهدای غربی
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 226متر مربع
قیمت فروش 2 میلیارد تومان
کد ملک 10449
برای فروش
سعیدفر
سعیدفر
سعیدفر
سعیدفر
سعیدفر
3 عکس
زمین مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.5 میلیارد تومان
کد ملک 10453
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
فارابی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 35متر مربع
قیمت فروش 876 میلیون تومان
کد ملک 10443
برای فروش
اسلایدر عکس
مسکونی تجاری
مسکونی تجاری
ویلاشهر_ولیعصر
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 200متر مربع
قیمت فروش 5 میلیارد تومان
کد ملک 10459
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
چهارباغ
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 900 میلیون تومان
کد ملک 10445
برای فروش
اسلایدر عکس
مسکونی تجاری
مسکونی تجاری
شریعتی غربی
اتاق خواب 1
پارکینگ دارد
زیر بنا 555متر مربع
قیمت فروش 8 میلیارد تومان
کد ملک 10454
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.6 میلیارد تومان
کد ملک 10444
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
خرم غربی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 207متر مربع
قیمت فروش 3.6 میلیارد تومان
کد ملک 10452
برای فروش
جلال آباد
جلال آباد
جلال آباد
جلال آباد
جلال آباد
جلال آباد
جلال آباد
جلال آباد
جلال آباد
7 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
جلال آباد
اتاق خواب 1
پارکینگ دارد
زیر بنا 108متر مربع
قیمت فروش 742 میلیون تومان
کد ملک 10433
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
15خرداد شمالی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 140متر مربع
قیمت فروش 2 میلیارد تومان
کد ملک 10442
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
امیرکبیر
اتاق خواب 1
پارکینگ دارد
زیر بنا 199متر مربع
قیمت فروش 1.7 میلیارد تومان
کد ملک 10441
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
صالح آباد
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 141متر مربع
قیمت فروش 937 میلیون تومان
کد ملک 10439
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 1
پارکینگ دارد
زیر بنا 126متر مربع
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 10403
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
منتظری شمالی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.1 میلیارد تومان
کد ملک 10400
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
بلوار_ایزدی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.1 میلیارد تومان
کد ملک 10398
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 200متر مربع
قیمت فروش 1.5 میلیارد تومان
کد ملک 10365
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
قلعه سفید
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت __
کد ملک 10366
برای فروش
شهدای غربی
شهدای غربی
شهدای غربی
شهدای غربی
شهدای غربی
شهدای غربی
شهدای غربی
شهدای غربی
شهدای غربی
7 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
شهدای غربی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 130متر مربع
قیمت فروش 2.6 میلیارد تومان
کد ملک 10401