برای فروش
اسلایدر عکس
مسکونی تجاری
اتاق خواب 3
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 9 میلیارد تومان
کد ملک 2016
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
منتظری جنوبی
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 250متر مربع
قیمت فروش 2.2 میلیارد تومان
کد ملک 2009
برای فروش
مکتب
مکتب
مکتب
مکتب
مکتب
مکتب
مکتب
5 عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 5
پارکینگ دارد
زیر بنا 350متر مربع
قیمت __
کد ملک 1997
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 400 میلیون تومان
کد ملک 1956
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
شریعتی غربی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 900 میلیون تومان
کد ملک 1976
برای فروش
اسلایدر عکس
مسکونی تجاری
اتاق خواب __
پارکینگ دارد
زیر بنا __
قیمت فروش 10 میلیارد تومان
کد ملک 1938
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
بلوار_خرمشهر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 20متر مربع
قیمت فروش 1.3 میلیارد تومان
کد ملک 1952
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
خرم غربی
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 260متر مربع
قیمت فروش 3 میلیارد تومان
کد ملک 1916
برای فروش
اسلایدر عکس
مسکونی تجاری
مسکونی تجاری
اسرافیلیان
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 4 میلیارد تومان
کد ملک 1569
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
یزدانشهر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 22متر مربع
قیمت فروش 230 میلیون تومان
کد ملک 1926
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
مجاهد جنوبی
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 250متر مربع
قیمت فروش 1.3 میلیارد تومان
کد ملک 1571
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
امام شرقی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 8 میلیارد تومان
کد ملک 1573
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
کمربندی جنوبی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 800 میلیون تومان
کد ملک 1884
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
بلوار_طالقانی_پارک
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 220متر مربع
قیمت فروش 1.7 میلیارد تومان
کد ملک 1889
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
مولوی شمالی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 200متر مربع
قیمت فروش 1.6 میلیارد تومان
کد ملک 1879
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
ویلاشهر_باهنر
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 172متر مربع
قیمت __
کد ملک 1858
برای فروش
اسلایدر عکس
مسکونی تجاری
اتاق خواب 5
پارکینگ __
زیر بنا 350متر مربع
قیمت فروش 8 میلیارد تومان
کد ملک 1866
برای فروش
اسلایدر عکس
تالار
تالار
فلکه_جهاد
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 2000متر مربع
قیمت فروش 30 میلیارد تومان
کد ملک 1852
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
بلوار_حجتی_شیخ بهایی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت __
کد ملک 1855
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
منتظری شمالی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 3.8 میلیارد تومان
کد ملک 1881
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
17شهریور شرقی
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 55متر مربع
قیمت فروش 800 میلیون تومان
کد ملک 1872
برای فروش
بلوار_ولیعصر
بلوار_ولیعصر
بلوار_ولیعصر
بلوار_ولیعصر
بلوار_ولیعصر
بلوار_ولیعصر
بلوار_ولیعصر
بلوار_ولیعصر
بلوار_ولیعصر
بلوار_ولیعصر
بلوار_ولیعصر
بلوار_ولیعصر
10 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
بلوار_ولیعصر
اتاق خواب 6
پارکینگ دارد
زیر بنا 585متر مربع
قیمت فروش 4 میلیارد تومان
کد ملک 1805
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
ویلاشهر_سعیدی
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 200متر مربع
قیمت فروش 3.5 میلیارد تومان
کد ملک 1837
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
پاساژ_سجاد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 17متر مربع
قیمت فروش 850 میلیون تومان
کد ملک 1794
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
بلوار_ولیعصر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.1 میلیارد تومان
کد ملک 1771
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
بلوار_حجتی_شیخ بهایی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 157متر مربع
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 1796
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
امیرآباد
اتاق خواب 6
پارکینگ دارد
زیر بنا 400متر مربع
قیمت فروش 4 میلیارد تومان
کد ملک 1804
برای فروش
شهدای غربی
شهدای غربی
شهدای غربی
شهدای غربی
شهدای غربی
شهدای غربی
شهدای غربی
5 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
شهدای غربی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 187متر مربع
قیمت فروش 1.6 میلیارد تومان
کد ملک 1751
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
ابوالقاسمی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 200متر مربع
قیمت __
کد ملک 1746
برای فروش
مولوی شمالی
مولوی شمالی
مولوی شمالی
مولوی شمالی
مولوی شمالی
3 عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
مولوی شمالی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 713 میلیون تومان
کد ملک 1744
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
منتظری شمالی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت __
کد ملک 1696
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 240متر مربع
قیمت __
کد ملک 1678
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
امیرکبیر
اتاق خواب 4
پارکینگ __
زیر بنا 160متر مربع
قیمت __
کد ملک 1666
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 413متر مربع
قیمت __
کد ملک 1647
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
کمربندی جنوبی
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 338متر مربع
قیمت فروش 2.9 میلیارد تومان
کد ملک 1639
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
یاس مدینه
اتاق خواب 1
پارکینگ دارد
زیر بنا 67متر مربع
قیمت __
کد ملک 1653
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
منتظری شمالی
اتاق خواب 5
پارکینگ دارد
زیر بنا 366متر مربع
قیمت __
کد ملک 1636
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
جلال آباد
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 197متر مربع
قیمت فروش 980 میلیون تومان
کد ملک 1631
برای فروش
اسلایدر عکس
مسکونی تجاری
مسکونی تجاری
فردوسی مرکزی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 10.2 میلیارد تومان
کد ملک 1619
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
بازارچه_مطهری
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 42متر مربع
قیمت فروش 4.5 میلیارد تومان
کد ملک 1576
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین تجاری
زمین تجاری
17شهریور شرقی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 600 میلیون تومان
کد ملک 1578
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
ابوالقاسمی_باغ نو
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 243متر مربع
قیمت فروش 2 میلیارد تومان
کد ملک 1553
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 950 میلیون تومان
کد ملک 1559
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
قلعه سفید
اتاق خواب 1
پارکینگ دارد
زیر بنا 70متر مربع
قیمت فروش 1.8 میلیارد تومان
کد ملک 1552
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
شریعتی شرقی
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 80متر مربع
قیمت فروش 4.4 میلیارد تومان
کد ملک 1534
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
بلوار_ایزدی
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 280متر مربع
قیمت فروش 1.8 میلیارد تومان
کد ملک 1499
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
امیرآباد_طالقانی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 100متر مربع
قیمت فروش 1.1 میلیارد تومان
کد ملک 1486
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
مجاهد شمالی
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 240متر مربع
قیمت __
کد ملک 1475
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
ویلاشهر_منتظری
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 240متر مربع
قیمت فروش 1.8 میلیارد تومان
کد ملک 1495
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
امیرآباد_طالقانی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 241 میلیون تومان
کد ملک 1488
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 225متر مربع
قیمت فروش 1.8 میلیارد تومان
کد ملک 1472
برای فروش
اسلایدر عکس
مسکونی تجاری
مسکونی تجاری
17شهریور شرقی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 3.6 میلیارد تومان
کد ملک 1219
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
مولوی شمالی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت __
کد ملک 1454
برای فروش
اسلایدر عکس
کارگاه
کارگاه
بلوار_الغدیر
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 400متر مربع
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 1459
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
شریعتی غربی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 400متر مربع
قیمت فروش 2.2 میلیارد تومان
کد ملک 1466
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین تجاری
زمین تجاری
مولوی مرکزی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 900 میلیون تومان
کد ملک 1470
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 420متر مربع
قیمت فروش 3.5 میلیارد تومان
کد ملک 1439
برای فروش
اسلایدر عکس
مسکونی تجاری
اتاق خواب 9
پارکینگ دارد
زیر بنا 400متر مربع
قیمت فروش 3.8 میلیارد تومان
کد ملک 1434
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
امیرآباد
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 107متر مربع
قیمت فروش 1 میلیارد تومان
کد ملک 1451
برای فروش
شهدای غربی
شهدای غربی
شهدای غربی
شهدای غربی
شهدای غربی
شهدای غربی
شهدای غربی
شهدای غربی
شهدای غربی
7 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
شهدای غربی
اتاق خواب __
پارکینگ دارد
زیر بنا 120متر مربع
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 1436
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 295متر مربع
قیمت فروش 1.9 میلیارد تومان
کد ملک 1437
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
زمین مزروعی
جلال آباد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 50متر مربع
قیمت فروش 1.5 میلیارد تومان
کد ملک 1424
برای فروش
اسلایدر عکس
گاراژ
گاراژ
امام غربی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 11 میلیارد تومان
کد ملک 1425
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
بلوار_جمهوری
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 2.7 میلیارد تومان
کد ملک 1421
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
محمد رسول الله
اتاق خواب __
پارکینگ دارد
زیر بنا 220متر مربع
قیمت فروش 1.6 میلیارد تومان
کد ملک 1417
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
رضایی شمالی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 2.1 میلیارد تومان
کد ملک 1407
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
مولوی شمالی
اتاق خواب 5
پارکینگ دارد
زیر بنا 300متر مربع
قیمت فروش 1.7 میلیارد تومان
کد ملک 1410
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
بلوار_حججی_ارگ
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 220متر مربع
قیمت فروش 2 میلیارد تومان
کد ملک 1409
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
حججی_پارک
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت __
کد ملک 1397
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
حججی_پارک
اتاق خواب 5
پارکینگ دارد
زیر بنا 453متر مربع
قیمت فروش 3.7 میلیارد تومان
کد ملک 1385
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
شریعتی غربی
اتاق خواب 5
پارکینگ دارد
زیر بنا 273متر مربع
قیمت فروش 2.2 میلیارد تومان
کد ملک 1395
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
بلوار_چناران
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.8 میلیارد تومان
کد ملک 1376
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
زمین مزروعی
جاده_فولادشهر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 550 میلیون تومان
کد ملک 1358
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 7
پارکینگ دارد
زیر بنا 840متر مربع
قیمت فروش 4 میلیارد تومان
کد ملک 1365
برای فروش
اسلایدر عکس
مسکونی تجاری
مسکونی تجاری
17شهریور غربی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 10 میلیارد تومان
کد ملک 1382
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
بلوار_دانشگاه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.4 میلیارد تومان
کد ملک 1354
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت __
کد ملک 1329
برای فروش
بلوار_جمهوری
بلوار_جمهوری
بلوار_جمهوری
بلوار_جمهوری
بلوار_جمهوری
3 عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
بلوار_جمهوری
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 660 میلیون تومان
کد ملک 1338
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
بلوار_بهارستان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 150متر مربع
قیمت فروش 1.6 میلیارد تومان
کد ملک 1347
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 240متر مربع
قیمت فروش 2 میلیارد تومان
کد ملک 1335
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
منتظری جنوبی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 151متر مربع
قیمت فروش 1.6 میلیارد تومان
کد ملک 1309
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
جلال آباد
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 160متر مربع
قیمت فروش 1.3 میلیارد تومان
کد ملک 1318
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
بلوار_حججی_ارگ
اتاق خواب 3
پارکینگ __
زیر بنا 240متر مربع
قیمت __
کد ملک 1320
برای فروش
اسلایدر عکس
مسکونی تجاری
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 240متر مربع
قیمت فروش 3.3 میلیارد تومان
کد ملک 1305
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
خرم غربی
اتاق خواب 4
پارکینگ __
زیر بنا 120متر مربع
قیمت __
کد ملک 1288
برای فروش
اسلایدر عکس
مسکونی تجاری
مسکونی تجاری
جلال آباد
اتاق خواب 4
پارکینگ __
زیر بنا 260متر مربع
قیمت فروش 1.6 میلیارد تومان
کد ملک 1263
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
جلال آباد
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 65متر مربع
قیمت فروش 1.7 میلیارد تومان
کد ملک 1251
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 321متر مربع
قیمت فروش 3.2 میلیارد تومان
کد ملک 1241
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
خرم غربی
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 230متر مربع
قیمت فروش 2 میلیارد تومان
کد ملک 1245
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
مولوی شمالی
اتاق خواب 1
پارکینگ دارد
زیر بنا 90متر مربع
قیمت __
کد ملک 1217
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین تجاری
زمین تجاری
امیرآباد_طالقانی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 255 میلیون تومان
کد ملک 1222
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
منتظری شمالی
اتاق خواب 5
پارکینگ دارد
زیر بنا 240متر مربع
قیمت فروش 3 میلیارد تومان
کد ملک 1201
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
زمین مزروعی
ویلاشهر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.6 میلیارد تومان
کد ملک 1200
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
منتظری شمالی
اتاق خواب 6
پارکینگ دارد
زیر بنا 300متر مربع
قیمت فروش 3.5 میلیارد تومان
کد ملک 1186
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین تجاری
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت __
کد ملک 1187
برای فروش
اسلایدر عکس
مسکونی تجاری
مسکونی تجاری
17شهریور شرقی
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 230متر مربع
قیمت فروش 2.9 میلیارد تومان
کد ملک 1177
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
محمد رسول الله
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت __
کد ملک 1152
برای فروش
پاساژ_شیخ بهایی
پاساژ_شیخ بهایی
پاساژ_شیخ بهایی
پاساژ_شیخ بهایی
پاساژ_شیخ بهایی
3 عکس
مغازه
مغازه
پاساژ_شیخ بهایی
اتاق خواب __
پارکینگ دارد
زیر بنا 10متر مربع
قیمت فروش 1 میلیارد تومان
کد ملک 1159
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 220متر مربع
قیمت فروش 2.6 میلیارد تومان
کد ملک 1144
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
قدس
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 80متر مربع
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 1135