برای فروش
بلوار_جمهوری
بلوار_جمهوری
بلوار_جمهوری
بلوار_جمهوری
بلوار_جمهوری
بلوار_جمهوری
بلوار_جمهوری
5 عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
بلوار_جمهوری
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 4.1 میلیارد تومان
کد ملک 2761
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
پاساژ_نور
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 25متر مربع
قیمت فروش 850 میلیون تومان
کد ملک 2783
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
ویلاشهر_باهنر
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 250متر مربع
قیمت فروش 2.5 میلیارد تومان
کد ملک 2762
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
بلوار_حججی_ارگ
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 180متر مربع
قیمت __
کد ملک 2753
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
15خرداد شمالی
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 390متر مربع
قیمت فروش 3.5 میلیارد تومان
کد ملک 2528
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
مجاهد شمالی
اتاق خواب 5
پارکینگ دارد
زیر بنا 220متر مربع
قیمت فروش 2 میلیارد تومان
کد ملک 2514
برای فروش
بلوار_حجتی_شیخ بهایی
بلوار_حجتی_شیخ بهایی
بلوار_حجتی_شیخ بهایی
بلوار_حجتی_شیخ بهایی
بلوار_حجتی_شیخ بهایی
بلوار_حجتی_شیخ بهایی
بلوار_حجتی_شیخ بهایی
بلوار_حجتی_شیخ بهایی
بلوار_حجتی_شیخ بهایی
بلوار_حجتی_شیخ بهایی
بلوار_حجتی_شیخ بهایی
بلوار_حجتی_شیخ بهایی
10 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
بلوار_حجتی_شیخ بهایی
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 210متر مربع
قیمت فروش 1.3 میلیارد تومان
کد ملک 2727
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
شریعتی غربی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 235متر مربع
قیمت __
کد ملک 2719
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
جاده_فولادشهر
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 390متر مربع
قیمت فروش 1 میلیارد تومان
کد ملک 2708
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
زمین مزروعی
بلوار_حجتی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت __
کد ملک 2707
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
امیرآباد_طالقانی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.1 میلیارد تومان
کد ملک 2697
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
حججی_پارک
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 215متر مربع
قیمت فروش 1.4 میلیارد تومان
کد ملک 2688
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
بلوار_فجر
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 257متر مربع
قیمت فروش 2.4 میلیارد تومان
کد ملک 2696
برای فروش
اسلایدر عکس
کارگاه
کارگاه
فلکه_دانشگاه
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 450متر مربع
قیمت فروش 2.1 میلیارد تومان
کد ملک 2689
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
جلال آباد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 200متر مربع
قیمت فروش 2.3 میلیارد تومان
کد ملک 2666
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
منتظری جنوبی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 3 میلیارد تومان
کد ملک 2656
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 24متر مربع
قیمت فروش 800 میلیون تومان
کد ملک 2664
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 250 میلیون تومان
کد ملک 2663
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
بلوار_ولیعصر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.1 میلیارد تومان
کد ملک 2634
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
بلوار _فجر
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 150متر مربع
قیمت __
کد ملک 2620
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 250متر مربع
قیمت فروش 1.9 میلیارد تومان
کد ملک 2622
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
بلوار_حجتی(امتداد شیخ بهایی)
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 170متر مربع
قیمت __
کد ملک 2597
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
منتظری شمالی
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 150متر مربع
قیمت __
کد ملک 2583
برای فروش
پاساژ_فردوسی
پاساژ_فردوسی
پاساژ_فردوسی
1 عکس
مغازه
مغازه
پاساژ_فردوسی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 32متر مربع
قیمت فروش 1.6 میلیارد تومان
کد ملک 2604
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
کمربندی جنوبی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 210متر مربع
قیمت فروش 1.5 میلیارد تومان
کد ملک 2580
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین تجاری
زمین تجاری
خواجه نصیر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 2 میلیارد تومان
کد ملک 2576
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین تجاری
زمین تجاری
محمد رسول الله
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 294 میلیون تومان
کد ملک 2574
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
شریعتی شرقی
اتاق خواب __
پارکینگ دارد
زیر بنا 116متر مربع
قیمت فروش 975 میلیون تومان
کد ملک 2553
برای فروش
قدس شرقی
قدس شرقی
قدس شرقی
1 عکس
مغازه
مغازه
قدس شرقی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 72متر مربع
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 2545
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
امیرآباد
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 300متر مربع
قیمت فروش 2.7 میلیارد تومان
کد ملک 2515
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
اسرافیلیان
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت __
کد ملک 2494
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
یزدانشهر
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 150متر مربع
قیمت فروش 1.4 میلیارد تومان
کد ملک 2491
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
شیخ بهایی مرکزی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 72متر مربع
قیمت فروش 2.1 میلیارد تومان
کد ملک 2473
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
فلکه_بسیج
اتاق خواب 1
پارکینگ دارد
زیر بنا 67متر مربع
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 2468
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
امام شرقی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 200متر مربع
قیمت __
کد ملک 2443
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
فردوسی شمالی
اتاق خواب 7
پارکینگ دارد
زیر بنا 450متر مربع
قیمت فروش 5 میلیارد تومان
کد ملک 2459
برای فروش
اسلایدر عکس
مسکونی تجاری
اتاق خواب 1
پارکینگ دارد
زیر بنا 250متر مربع
قیمت فروش 3.1 میلیارد تومان
کد ملک 2463
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
مولوی شمالی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 235متر مربع
قیمت فروش 1.8 میلیارد تومان
کد ملک 2446
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 130متر مربع
قیمت فروش 1 میلیارد تومان
کد ملک 2441
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
منتظری جنوبی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 110متر مربع
قیمت __
کد ملک 2419
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
امیرآباد
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 300متر مربع
قیمت فروش 1.8 میلیارد تومان
کد ملک 2440
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
مجاهد شمالی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 172متر مربع
قیمت فروش 1.7 میلیارد تومان
کد ملک 2404
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
بلوار_ایزدی
اتاق خواب __
پارکینگ دارد
زیر بنا 270متر مربع
قیمت فروش 1.3 میلیارد تومان
کد ملک 2431
برای فروش
اسلایدر عکس
مسکونی تجاری
مسکونی تجاری
ویلاشهر_سعیدی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 200متر مربع
قیمت فروش 6 میلیارد تومان
کد ملک 2450
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
قلعه سفید
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 120متر مربع
قیمت فروش 2.8 میلیارد تومان
کد ملک 2389
برای فروش
بلوار_ولیعصر
بلوار_ولیعصر
بلوار_ولیعصر
بلوار_ولیعصر
بلوار_ولیعصر
بلوار_ولیعصر
بلوار_ولیعصر
5 عکس
آپارتمان
آپارتمان
بلوار_ولیعصر
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 125متر مربع
قیمت فروش 1.4 میلیارد تومان
کد ملک 2413
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
بلوار_حججی_ارگ
اتاق خواب 6
پارکینگ دارد
زیر بنا 380متر مربع
قیمت فروش 4 میلیارد تومان
کد ملک 2394
برای فروش
شهدای غربی
شهدای غربی
شهدای غربی
شهدای غربی
شهدای غربی
شهدای غربی
شهدای غربی
شهدای غربی
شهدای غربی
شهدای غربی
شهدای غربی
شهدای غربی
10 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
شهدای غربی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 230متر مربع
قیمت فروش 1.8 میلیارد تومان
کد ملک 2403
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
بازار
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 240متر مربع
قیمت فروش 13 میلیارد تومان
کد ملک 2388
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
امیرآباد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 30متر مربع
قیمت فروش 300 میلیون تومان
کد ملک 2387
برای فروش
اسلایدر عکس
مسکونی تجاری
اتاق خواب 1
پارکینگ دارد
زیر بنا 264متر مربع
قیمت فروش 2 میلیارد تومان
کد ملک 2378
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
محمد رسول الله
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 120متر مربع
قیمت فروش 1.7 میلیارد تومان
کد ملک 2381
برای فروش
شهرکرد #وانان
شهرکرد #وانان
شهرکرد #وانان
شهرکرد #وانان
2 عکس
باغ
باغ
شهرکرد #وانان
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 90متر مربع
قیمت فروش 700 میلیون تومان
کد ملک 2362
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
مسکن مهر آزادگان
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 80متر مربع
قیمت __
کد ملک 2349
برای فروش
اسلایدر عکس
مسکونی تجاری
اتاق خواب 7
پارکینگ دارد
زیر بنا 350متر مربع
قیمت فروش 4.3 میلیارد تومان
کد ملک 2341
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
زمین مزروعی
جاده_شرکت_سابیر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 3.7 میلیارد تومان
کد ملک 2359
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
رضایی شمالی
اتاق خواب 8
پارکینگ دارد
زیر بنا 550متر مربع
قیمت فروش 4.6 میلیارد تومان
کد ملک 2345
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
فیروزآباد
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 160متر مربع
قیمت فروش 1 میلیارد تومان
کد ملک 2326
برای فروش
اسلایدر عکس
مسکونی تجاری
اتاق خواب 3
پارکینگ __
زیر بنا 240متر مربع
قیمت فروش 20 میلیارد تومان
کد ملک 2322
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
15خرداد شمالی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 260متر مربع
قیمت فروش 2.5 میلیارد تومان
کد ملک 2334
برای فروش
بلوار_ایزدی
بلوار_ایزدی
بلوار_ایزدی
بلوار_ایزدی
2 عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
بلوار_ایزدی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 962 میلیون تومان
کد ملک 2307
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
جاده_فولادشهر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.3 میلیارد تومان
کد ملک 2317
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
بلوار_حججی(ارگ)
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 300متر مربع
قیمت __
کد ملک 2286
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
بلوار_ فجر
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 170متر مربع
قیمت __
کد ملک 2274
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
همت آباد
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 150متر مربع
قیمت فروش 850 میلیون تومان
کد ملک 2296
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 260متر مربع
قیمت فروش 2.4 میلیارد تومان
کد ملک 2269
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
مولوی شمالی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 327متر مربع
قیمت فروش 2.5 میلیارد تومان
کد ملک 2238
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
بلوار_فجر
اتاق خواب 5
پارکینگ دارد
زیر بنا 288متر مربع
قیمت فروش 2.2 میلیارد تومان
کد ملک 2239
برای فروش
مجاهد مرکزی
مجاهد مرکزی
مجاهد مرکزی
مجاهد مرکزی
مجاهد مرکزی
مجاهد مرکزی
مجاهد مرکزی
مجاهد مرکزی
مجاهد مرکزی
مجاهد مرکزی
8 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
مجاهد مرکزی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 160متر مربع
قیمت فروش 3.8 میلیارد تومان
کد ملک 2233
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 4.6 میلیارد تومان
کد ملک 2213
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
آزادگان
اتاق خواب 1
پارکینگ دارد
زیر بنا 70متر مربع
قیمت فروش 800 میلیون تومان
کد ملک 2228
برای فروش
شیخ بهایی جنوبی
شیخ بهایی جنوبی
شیخ بهایی جنوبی
شیخ بهایی جنوبی
شیخ بهایی جنوبی
شیخ بهایی جنوبی
شیخ بهایی جنوبی
شیخ بهایی جنوبی
شیخ بهایی جنوبی
شیخ بهایی جنوبی
شیخ بهایی جنوبی
شیخ بهایی جنوبی
10 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
شیخ بهایی جنوبی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 400متر مربع
قیمت فروش 3.4 میلیارد تومان
کد ملک 2195
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
قدس غربی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 94متر مربع
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 1806
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
قدس مرکزی
اتاق خواب 6
پارکینگ دارد
زیر بنا 300متر مربع
قیمت فروش 3.4 میلیارد تومان
کد ملک 2155
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
ویلاشهر
اتاق خواب 8
پارکینگ دارد
زیر بنا 400متر مربع
قیمت فروش 4.5 میلیارد تومان
کد ملک 1798
برای فروش
اسلایدر عکس
مسکونی تجاری
مسکونی تجاری
شیخ بهایی جنوبی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 3.7 میلیارد تومان
کد ملک 2159
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
رضایی جنوبی
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 335متر مربع
قیمت فروش 2.2 میلیارد تومان
کد ملک 2140
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
سمندری
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 88متر مربع
قیمت فروش 800 میلیون تومان
کد ملک 1726
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
فردوسی شمالی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 250متر مربع
قیمت فروش 5.5 میلیارد تومان
کد ملک 2139
برای فروش
اسلایدر عکس
مسکونی تجاری
مسکونی تجاری
منتظری جنوبی
اتاق خواب 3
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 3.5 میلیارد تومان
کد ملک 1736
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
منتظری جنوبی
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 430متر مربع
قیمت فروش 3.7 میلیارد تومان
کد ملک 2153
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
امیرآباد
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 258متر مربع
قیمت فروش 1.8 میلیارد تومان
کد ملک 1729
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 3
پارکینگ __
زیر بنا 80متر مربع
قیمت فروش 2.2 میلیارد تومان
کد ملک 1713
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
امیرآباد
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 110متر مربع
قیمت فروش 630 میلیون تومان
کد ملک 1733
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
ویلاشهر اول
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 550 میلیون تومان
کد ملک 1719
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
چهارباغ
اتاق خواب 5
پارکینگ دارد
زیر بنا 300متر مربع
قیمت فروش 2.7 میلیارد تومان
کد ملک 2127
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
بلوار_فجر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت __
کد ملک 2099
برای فروش
اسلایدر عکس
مسکونی تجاری
مسکونی تجاری
بلوار_حججی_ارگ
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 2.8 میلیارد تومان
کد ملک 2106
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
مطهری
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 23متر مربع
قیمت فروش 3.4 میلیارد تومان
کد ملک 2118
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 240متر مربع
قیمت فروش 3.8 میلیارد تومان
کد ملک 2111
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
بلوار_بهارستان
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.3 میلیارد تومان
کد ملک 1668
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
بلوار_حجتی_شیخ بهایی
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 153متر مربع
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 1648
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
15خرداد شمالی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 975 میلیون تومان
کد ملک 2097
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
بلوار_جمهوری_غربی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 110متر مربع
قیمت فروش 1.8 میلیارد تومان
کد ملک 2080
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
پاساژ_شیخ بهایی
اتاق خواب 1
پارکینگ دارد
زیر بنا 13متر مربع
قیمت فروش 1.3 میلیارد تومان
کد ملک 2065
برای فروش
مجاهد جنوبی
مجاهد جنوبی
مجاهد جنوبی
مجاهد جنوبی
مجاهد جنوبی
3 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
مجاهد جنوبی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 313متر مربع
قیمت فروش 1.4 میلیارد تومان
کد ملک 2058
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
بلوار_حججی_ارگ
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 360متر مربع
قیمت فروش 3.4 میلیارد تومان
کد ملک 2033
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
بلوار_جمهوری
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 241متر مربع
قیمت فروش 4 میلیارد تومان
کد ملک 2027
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 4
پارکینگ __
زیر بنا 230متر مربع
قیمت فروش 2.5 میلیارد تومان
کد ملک 2023
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
ویلاشهر(منتظری)
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 215متر مربع
قیمت __
کد ملک 2010