برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
بلوار_ایزدی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 770 میلیون تومان
کد ملک 13357
برای فروش
ویلاشهر
ویلاشهر
ویلاشهر
ویلاشهر
ویلاشهر
ویلاشهر
ویلاشهر
ویلاشهر
6 عکس
باغ
باغ
ویلاشهر
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 50متر مربع
قیمت فروش 1.4 میلیارد تومان
کد ملک 13360
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
بلوار_فجر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 2 میلیارد تومان
کد ملک 12703
برای فروش
15خرداد جنوبی
15خرداد جنوبی
15خرداد جنوبی
15خرداد جنوبی
15خرداد جنوبی
15خرداد جنوبی
15خرداد جنوبی
15خرداد جنوبی
15خرداد جنوبی
15خرداد جنوبی
15خرداد جنوبی
15خرداد جنوبی
10 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
15خرداد جنوبی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 210متر مربع
قیمت فروش 2.8 میلیارد تومان
کد ملک 13352
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
شریعتی غربی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.3 میلیارد تومان
کد ملک 13353
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ دارد
زیر بنا 123متر مربع
قیمت فروش 2.3 میلیارد تومان
کد ملک 13355
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
زمین مزروعی
پلیس راه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 828 میلیون تومان
کد ملک 13350
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
حاجی آباد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 800 میلیون تومان
کد ملک 13354
برای فروش
دانش
دانش
دانش
دانش
دانش
دانش
دانش
دانش
دانش
دانش
دانش
دانش
10 عکس
آپارتمان
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 80متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 13348
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
زمین مزروعی
شهرک_صنعتی 2
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 200 میلیون تومان
کد ملک 13346
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
قلعه سفید
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 85متر مربع
قیمت فروش 3 میلیارد تومان
کد ملک 13345
برای فروش
قدس غربی
قدس غربی
قدس غربی
قدس غربی
2 عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
قدس غربی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 2 میلیارد تومان
کد ملک 13335
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
جوزدان
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 90متر مربع
قیمت فروش 2.3 میلیون تومان
کد ملک 13344
برای فروش
اسلایدر عکس
کارگاه
کارگاه
کمربندی_جنوبی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 280متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 13349
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
مولوی شمالی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 145متر مربع
قیمت فروش 1.7 میلیارد تومان
کد ملک 13339
برای فروش
سعدی
سعدی
سعدی
1 عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 135متر مربع
قیمت فروش 3.2 میلیارد تومان
کد ملک 13341
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
بلوار_حجتی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 224متر مربع
قیمت فروش 1.6 میلیارد تومان
کد ملک 13343
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
ویلاشهر
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 100متر مربع
قیمت فروش 2 میلیارد تومان
کد ملک 13342
برای فروش
منتظری شمالی
منتظری شمالی
منتظری شمالی
منتظری شمالی
منتظری شمالی
منتظری شمالی
منتظری شمالی
منتظری شمالی
منتظری شمالی
منتظری شمالی
8 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
منتظری شمالی
اتاق خواب 5
پارکینگ دارد
زیر بنا 220متر مربع
قیمت فروش 2.5 میلیارد تومان
کد ملک 13338
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
زمین مزروعی
بلوار_ایزدی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 2.3 میلیارد تومان
کد ملک 13332
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین تجاری
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 6.8 میلیارد تومان
کد ملک 13333
برای فروش
جلال آباد
جلال آباد
جلال آباد
جلال آباد
جلال آباد
جلال آباد
جلال آباد
جلال آباد
جلال آباد
جلال آباد
جلال آباد
جلال آباد
10 عکس
باغ
باغ
جلال آباد
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 76متر مربع
قیمت فروش 2 میلیارد تومان
کد ملک 13336
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین تجاری
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1 میلیارد تومان
کد ملک 13334
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین تجاری
زمین تجاری
مجاهد شمالی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1 میلیارد تومان
کد ملک 13331
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
مولوی شمالی
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 215متر مربع
قیمت فروش 2.6 میلیارد تومان
کد ملک 13330
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
یزدانشهر
اتاق خواب 5
پارکینگ دارد
زیر بنا 382متر مربع
قیمت فروش 3.5 میلیارد تومان
کد ملک 13322
برای فروش
منتظری شمالی
منتظری شمالی
منتظری شمالی
منتظری شمالی
منتظری شمالی
3 عکس
مغازه
مغازه
منتظری شمالی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 45متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 13328
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
قدس غربی
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 102متر مربع
قیمت فروش 1.7 میلیارد تومان
کد ملک 13306
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
پاساژ_فردوسی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 24متر مربع
قیمت فروش 1.7 میلیارد تومان
کد ملک 13310
برای فروش
اسلایدر عکس
تالار
تالار
بلوار_فجر
اتاق خواب __
پارکینگ دارد
زیر بنا 300متر مربع
قیمت فروش 8 میلیارد تومان
کد ملک 13305
برای فروش
قلعه سفید
قلعه سفید
قلعه سفید
قلعه سفید
قلعه سفید
قلعه سفید
قلعه سفید
قلعه سفید
قلعه سفید
7 عکس
باغ
باغ
قلعه سفید
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 60متر مربع
قیمت فروش 3 میلیارد تومان
کد ملک 13327
برای فروش
شهدای غربی
شهدای غربی
شهدای غربی
شهدای غربی
شهدای غربی
شهدای غربی
4 عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
شهدای غربی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 13300
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
شهدای غربی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 286متر مربع
قیمت فروش 2.2 میلیارد تومان
کد ملک 13325
برای فروش
شهدای غربی
شهدای غربی
شهدای غربی
شهدای غربی
شهدای غربی
شهدای غربی
4 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
شهدای غربی
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 165متر مربع
قیمت فروش 2.2 میلیارد تومان
کد ملک 13301
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
شریعتی غربی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 932 میلیون تومان
کد ملک 13299
برای فروش
بلوار_حججی_ارگ
بلوار_حججی_ارگ
بلوار_حججی_ارگ
بلوار_حججی_ارگ
بلوار_حججی_ارگ
بلوار_حججی_ارگ
بلوار_حججی_ارگ
بلوار_حججی_ارگ
بلوار_حججی_ارگ
بلوار_حججی_ارگ
8 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
بلوار_حججی_ارگ
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 250متر مربع
قیمت فروش 3 میلیارد تومان
کد ملک 13309
برای فروش
بلوار_دانشگاه
بلوار_دانشگاه
بلوار_دانشگاه
بلوار_دانشگاه
بلوار_دانشگاه
بلوار_دانشگاه
بلوار_دانشگاه
5 عکس
زمین مزروعی
زمین مزروعی
بلوار_دانشگاه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 754 میلیون تومان
کد ملک 13318
برای فروش
قلعه سفید
قلعه سفید
قلعه سفید
قلعه سفید
قلعه سفید
قلعه سفید
قلعه سفید
قلعه سفید
قلعه سفید
قلعه سفید
8 عکس
باغ
باغ
قلعه سفید
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 80متر مربع
قیمت فروش 1.7 میلیارد تومان
کد ملک 13307
برای فروش
فرخی
فرخی
فرخی
فرخی
فرخی
فرخی
4 عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 115متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 13316
برای فروش
شیخ بهایی جنوبی
شیخ بهایی جنوبی
شیخ بهایی جنوبی
شیخ بهایی جنوبی
شیخ بهایی جنوبی
شیخ بهایی جنوبی
شیخ بهایی جنوبی
شیخ بهایی جنوبی
6 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
شیخ بهایی جنوبی
اتاق خواب 5
پارکینگ دارد
زیر بنا 173متر مربع
قیمت فروش 3 میلیارد تومان
کد ملک 13308
برای فروش
حاجی آباد
حاجی آباد
حاجی آباد
حاجی آباد
حاجی آباد
حاجی آباد
حاجی آباد
حاجی آباد
حاجی آباد
حاجی آباد
حاجی آباد
حاجی آباد
10 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
حاجی آباد
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 126متر مربع
قیمت فروش 962 میلیون تومان
کد ملک 13302
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 60متر مربع
قیمت فروش 3.3 میلیارد تومان
کد ملک 12587
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
شیخ بهایی جنوبی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 200متر مربع
قیمت فروش 1.4 میلیارد تومان
کد ملک 13319
برای فروش
اسلایدر عکس
مسکونی تجاری
مسکونی تجاری
شهدای غربی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.6 میلیارد تومان
کد ملک 13297
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
شریعتی شرقی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 4.5 میلیارد تومان
کد ملک 13281
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 1
پارکینگ دارد
زیر بنا 110متر مربع
قیمت فروش 1.8 میلیارد تومان
کد ملک 13288
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
بلوار_ولیعصر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1 میلیارد تومان
کد ملک 13291
برای فروش
اسلایدر عکس
مسکونی تجاری
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.6 میلیارد تومان
کد ملک 13298
برای فروش
امیرکبیر
امیرکبیر
امیرکبیر
امیرکبیر
امیرکبیر
امیرکبیر
امیرکبیر
امیرکبیر
امیرکبیر
7 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
امیرکبیر
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 246متر مربع
قیمت فروش 4 میلیارد تومان
کد ملک 13294
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
شهدای غربی
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 187متر مربع
قیمت فروش 2.4 میلیارد تومان
کد ملک 13296
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
مطهری
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 12متر مربع
قیمت فروش 2.5 میلیارد تومان
کد ملک 13284
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
فلکه_بسیج
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.5 میلیارد تومان
کد ملک 13282
برای فروش
بلوار_حججی_ارگ
بلوار_حججی_ارگ
بلوار_حججی_ارگ
بلوار_حججی_ارگ
بلوار_حججی_ارگ
بلوار_حججی_ارگ
بلوار_حججی_ارگ
بلوار_حججی_ارگ
بلوار_حججی_ارگ
7 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
بلوار_حججی_ارگ
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 187متر مربع
قیمت فروش 1.9 میلیارد تومان
کد ملک 13274
برای فروش
بلوار_حججی_ارگ
بلوار_حججی_ارگ
بلوار_حججی_ارگ
بلوار_حججی_ارگ
بلوار_حججی_ارگ
بلوار_حججی_ارگ
بلوار_حججی_ارگ
بلوار_حججی_ارگ
بلوار_حججی_ارگ
بلوار_حججی_ارگ
بلوار_حججی_ارگ
بلوار_حججی_ارگ
10 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
بلوار_حججی_ارگ
اتاق خواب 3
پارکینگ __
زیر بنا 195متر مربع
قیمت فروش 2.5 میلیارد تومان
کد ملک 13276
برای فروش
بلوار_حجتی
بلوار_حجتی
بلوار_حجتی
بلوار_حجتی
بلوار_حجتی
بلوار_حجتی
بلوار_حجتی
بلوار_حجتی
بلوار_حجتی
7 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
بلوار_حجتی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 181متر مربع
قیمت فروش 2.4 میلیارد تومان
کد ملک 13252
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
ویلاشهر اول
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 310متر مربع
قیمت فروش 2.6 میلیارد تومان
کد ملک 13255
برای فروش
بزرگمهر
بزرگمهر
بزرگمهر
بزرگمهر
بزرگمهر
بزرگمهر
بزرگمهر
بزرگمهر
بزرگمهر
بزرگمهر
8 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
بزرگمهر
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 245متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 13256
برای فروش
بلوار_حجتی
بلوار_حجتی
بلوار_حجتی
بلوار_حجتی
بلوار_حجتی
بلوار_حجتی
بلوار_حجتی
بلوار_حجتی
بلوار_حجتی
7 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
بلوار_حجتی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 235متر مربع
قیمت فروش 2.4 میلیارد تومان
کد ملک 13261
برای فروش
بلوار_فجر
بلوار_فجر
بلوار_فجر
بلوار_فجر
بلوار_فجر
بلوار_فجر
بلوار_فجر
5 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
بلوار_فجر
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 170متر مربع
قیمت فروش 1.7 میلیارد تومان
کد ملک 13254
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
صالح آباد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 470 میلیون تومان
کد ملک 13269
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 130متر مربع
قیمت فروش 1.7 میلیارد تومان
کد ملک 13271
برای فروش
امیرآباد_بهشتی
امیرآباد_بهشتی
امیرآباد_بهشتی
امیرآباد_بهشتی
2 عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
امیرآباد_بهشتی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 745 میلیون تومان
کد ملک 13277
برای فروش
کمربندی_جنوبی
کمربندی_جنوبی
کمربندی_جنوبی
کمربندی_جنوبی
کمربندی_جنوبی
3 عکس
سوله
سوله
کمربندی_جنوبی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 350متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 13264
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
17شهریور غربی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 41متر مربع
قیمت فروش 6.4 میلیارد تومان
کد ملک 13257
برای فروش
رسالت
رسالت
رسالت
رسالت
رسالت
رسالت
رسالت
رسالت
6 عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 154متر مربع
قیمت فروش 2.8 میلیارد تومان
کد ملک 13253
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
گلبهار شرقی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 2.4 میلیارد تومان
کد ملک 13266
برای فروش
بلوار_بهارستان
بلوار_بهارستان
بلوار_بهارستان
بلوار_بهارستان
بلوار_بهارستان
بلوار_بهارستان
بلوار_بهارستان
بلوار_بهارستان
بلوار_بهارستان
بلوار_بهارستان
بلوار_بهارستان
بلوار_بهارستان
10 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
بلوار_بهارستان
اتاق خواب 1
پارکینگ دارد
زیر بنا 95متر مربع
قیمت فروش 1.5 میلیارد تومان
کد ملک 13265
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
یاس مدینه
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 88متر مربع
قیمت فروش 792 میلیون تومان
کد ملک 13267
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 300متر مربع
قیمت فروش 2.4 میلیارد تومان
کد ملک 13240
برای فروش
شهدای غربی
شهدای غربی
شهدای غربی
شهدای غربی
شهدای غربی
شهدای غربی
شهدای غربی
5 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
شهدای غربی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 187متر مربع
قیمت فروش 3 میلیارد تومان
کد ملک 13239
برای فروش
مسکن_مهر_آزادگان
مسکن_مهر_آزادگان
مسکن_مهر_آزادگان
مسکن_مهر_آزادگان
مسکن_مهر_آزادگان
مسکن_مهر_آزادگان
مسکن_مهر_آزادگان
مسکن_مهر_آزادگان
6 عکس
آپارتمان
آپارتمان
مسکن_مهر_آزادگان
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 100متر مربع
قیمت فروش 1 میلیارد تومان
کد ملک 13246
برای فروش
منتظری شمالی
منتظری شمالی
منتظری شمالی
منتظری شمالی
منتظری شمالی
منتظری شمالی
منتظری شمالی
منتظری شمالی
6 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
منتظری شمالی
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 70متر مربع
قیمت فروش 1.8 میلیارد تومان
کد ملک 13247
برای فروش
شریعتی غربی
شریعتی غربی
شریعتی غربی
شریعتی غربی
شریعتی غربی
3 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
شریعتی غربی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 153متر مربع
قیمت فروش 2 میلیارد تومان
کد ملک 13198
برای فروش
اسلایدر عکس
کارگاه
کارگاه
پلیس راه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 54متر مربع
قیمت فروش 500 میلیون تومان
کد ملک 13237
برای فروش
سعدی
سعدی
سعدی
سعدی
سعدی
سعدی
سعدی
5 عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 260متر مربع
قیمت فروش 3.5 میلیارد تومان
کد ملک 13202
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
امام غربی
اتاق خواب __
پارکینگ دارد
زیر بنا 500متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 13228
برای فروش
مجاهد شمالی
مجاهد شمالی
مجاهد شمالی
مجاهد شمالی
مجاهد شمالی
مجاهد شمالی
مجاهد شمالی
5 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
مجاهد شمالی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 240متر مربع
قیمت فروش 2.9 میلیارد تومان
کد ملک 13234
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
بلوار_جانبازان
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 366متر مربع
قیمت فروش 15 میلیارد تومان
کد ملک 13210
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
امیرآباد
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 180متر مربع
قیمت فروش 2.4 میلیارد تومان
کد ملک 13230
برای فروش
محمد رسول الله
محمد رسول الله
محمد رسول الله
محمد رسول الله
محمد رسول الله
محمد رسول الله
محمد رسول الله
محمد رسول الله
6 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
محمد رسول الله
اتاق خواب 9
پارکینگ دارد
زیر بنا 475متر مربع
قیمت فروش 3.6 میلیارد تومان
کد ملک 13205
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
شریعتی شرقی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 2.1 میلیارد تومان
کد ملک 13183
برای فروش
جاده_فولادشهر
جاده_فولادشهر
جاده_فولادشهر
جاده_فولادشهر
جاده_فولادشهر
جاده_فولادشهر
جاده_فولادشهر
جاده_فولادشهر
جاده_فولادشهر
7 عکس
باغ
باغ
جاده_فولادشهر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش توافقی
کد ملک 13189
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
کمربندی جنوبی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 50متر مربع
قیمت فروش 2.3 میلیارد تومان
کد ملک 13179
برای فروش
بوستان زندگی
بوستان زندگی
بوستان زندگی
بوستان زندگی
بوستان زندگی
بوستان زندگی
بوستان زندگی
5 عکس
زمین تجاری
زمین تجاری
بوستان زندگی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 4.5 میلیارد تومان
کد ملک 13188
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
شریعتی غربی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 390متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 13187
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
شریعتی غربی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 16متر مربع
قیمت فروش 9.6 میلیارد تومان
کد ملک 13190
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 280متر مربع
قیمت فروش 3.3 میلیارد تومان
کد ملک 13196
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 210متر مربع
قیمت فروش 2.2 میلیارد تومان
کد ملک 13180
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
منتظری جنوبی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 4.9 میلیارد تومان
کد ملک 13193
برای فروش
امیرآباد_بهشتی
امیرآباد_بهشتی
امیرآباد_بهشتی
امیرآباد_بهشتی
2 عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
امیرآباد_بهشتی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 250 میلیون تومان
کد ملک 12439
برای فروش
خرم غربی
خرم غربی
خرم غربی
خرم غربی
خرم غربی
خرم غربی
خرم غربی
خرم غربی
6 عکس
آپارتمان
آپارتمان
خرم غربی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 104متر مربع
قیمت فروش 1.9 میلیارد تومان
کد ملک 13195
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
شریعتی شرقی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 258متر مربع
قیمت فروش 3 میلیارد تومان
کد ملک 13156
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 3
پارکینگ __
زیر بنا 180متر مربع
قیمت فروش 2.3 میلیارد تومان
کد ملک 13173
برای فروش
حججی_پارک
حججی_پارک
حججی_پارک
حججی_پارک
2 عکس
زمین تجاری
زمین تجاری
حججی_پارک
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 771 میلیون تومان
کد ملک 13155
برای فروش
شریعتی شرقی
شریعتی شرقی
شریعتی شرقی
شریعتی شرقی
شریعتی شرقی
شریعتی شرقی
شریعتی شرقی
شریعتی شرقی
6 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
شریعتی شرقی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 220متر مربع
قیمت فروش 3.2 میلیارد تومان
کد ملک 13177
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
بلوار_ولیعصر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 780 میلیون تومان
کد ملک 13161
برای فروش
حججی_پارک
حججی_پارک
حججی_پارک
حججی_پارک
2 عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
حججی_پارک
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.5 میلیارد تومان
کد ملک 13153
برای فروش
بلوار_ایزدی
بلوار_ایزدی
بلوار_ایزدی
بلوار_ایزدی
بلوار_ایزدی
بلوار_ایزدی
بلوار_ایزدی
بلوار_ایزدی
بلوار_ایزدی
بلوار_ایزدی
8 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
بلوار_ایزدی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 180متر مربع
قیمت فروش 2 میلیارد تومان
کد ملک 13159
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
چهارباغ
اتاق خواب 6
پارکینگ دارد
زیر بنا 270متر مربع
قیمت فروش 5 میلیارد تومان
کد ملک 13154
برای فروش
کمربندی جنوبی
کمربندی جنوبی
کمربندی جنوبی
کمربندی جنوبی
کمربندی جنوبی
کمربندی جنوبی
کمربندی جنوبی
کمربندی جنوبی
کمربندی جنوبی
کمربندی جنوبی
کمربندی جنوبی
کمربندی جنوبی
10 عکس
باغ
باغ
کمربندی جنوبی
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 80متر مربع
قیمت فروش 2.2 میلیارد تومان
کد ملک 13168