برای فروش
بلوار_جمهوری
بلوار_جمهوری
بلوار_جمهوری
بلوار_جمهوری
2 عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
بلوار_جمهوری
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 514 میلیون تومان
کد ملک 6061
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
جلال آباد
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 200متر مربع
قیمت فروش 1 میلیارد تومان
کد ملک 6064
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین تجاری
زمین تجاری
پلیس راه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.8 میلیارد تومان
کد ملک 6037
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
امیرآباد_بهشتی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 351 میلیون تومان
کد ملک 6044
برای فروش
بهاران
بهاران
بهاران
بهاران
بهاران
بهاران
4 عکس
مسکونی تجاری
اتاق خواب 12
پارکینگ دارد
زیر بنا 421متر مربع
قیمت فروش 1.7 میلیارد تومان
کد ملک 5929
برای فروش
15خرداد شمالی
15خرداد شمالی
15خرداد شمالی
1 عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
15خرداد شمالی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 300 میلیون تومان
کد ملک 5932
برای فروش
اسلایدر عکس
مسکونی تجاری
مسکونی تجاری
شیخ بهایی مرکزی
اتاق خواب 6
پارکینگ دارد
زیر بنا 360متر مربع
قیمت فروش 3 میلیارد تومان
کد ملک 6027
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
بلوار_طالقانی_پارک
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 120متر مربع
قیمت __
کد ملک 6026
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
شریعتی غربی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 180متر مربع
قیمت فروش 2.4 میلیارد تومان
کد ملک 6024
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.4 میلیارد تومان
کد ملک 6023
برای فروش
اسلایدر عکس
مسکونی تجاری
مسکونی تجاری
ویلاشهر_امام_علی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 5 میلیارد تومان
کد ملک 5913
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
شریعتی غربی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 180متر مربع
قیمت فروش 1.5 میلیارد تومان
کد ملک 6020
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
بلوار_طالقانی_پارک
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 2 میلیارد تومان
کد ملک 5839
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
بلوار_فجر
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 190متر مربع
قیمت فروش 1.5 میلیارد تومان
کد ملک 6018
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
زمین مزروعی
جلال آباد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 600 میلیون تومان
کد ملک 5826
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
یزدانشهر
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 240متر مربع
قیمت فروش 650 میلیون تومان
کد ملک 5802
برای فروش
اسلایدر عکس
مسکونی تجاری
مسکونی تجاری
مجاهد جنوبی
اتاق خواب __
پارکینگ دارد
زیر بنا 500متر مربع
قیمت فروش 3.5 میلیارد تومان
کد ملک 6014
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
رشت#انزلی
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 70متر مربع
قیمت فروش 550 میلیون تومان
کد ملک 6004
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 2.5 میلیارد تومان
کد ملک 5756
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
پاساژ_پردیس
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 10متر مربع
قیمت فروش 350 میلیون تومان
کد ملک 5758
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
جاده_تیران
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.7 میلیارد تومان
کد ملک 5733
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
زمین مزروعی
نهضت آباد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.6 میلیارد تومان
کد ملک 5745
برای فروش
اسلایدر عکس
طبقه
طبقه
قدس غربی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 90متر مربع
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 5741
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 5 میلیارد تومان
کد ملک 5711
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
صالح آباد
اتاق خواب 1
پارکینگ دارد
زیر بنا 80متر مربع
قیمت فروش 685 میلیون تومان
کد ملک 6001
برای فروش
جاده_شرکت_سابیر
جاده_شرکت_سابیر
جاده_شرکت_سابیر
جاده_شرکت_سابیر
جاده_شرکت_سابیر
جاده_شرکت_سابیر
جاده_شرکت_سابیر
جاده_شرکت_سابیر
جاده_شرکت_سابیر
جاده_شرکت_سابیر
8 عکس
باغ
باغ
جاده_شرکت_سابیر
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 100متر مربع
قیمت فروش 2 میلیارد تومان
کد ملک 5998
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 210متر مربع
قیمت فروش 1.8 میلیارد تومان
کد ملک 5997
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
مولوی شمالی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 393متر مربع
قیمت فروش 3.3 میلیارد تومان
کد ملک 5996
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
15خرداد جنوبی
اتاق خواب 5
پارکینگ دارد
زیر بنا 260متر مربع
قیمت فروش 2.5 میلیارد تومان
کد ملک 5990
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
شریعتی غربی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 179متر مربع
قیمت فروش 1.9 میلیارد تومان
کد ملک 5988
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
زمین مزروعی
بلوار_الغدیر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 880 میلیون تومان
کد ملک 5989
برای فروش
پاساژ_کیان
پاساژ_کیان
پاساژ_کیان
1 عکس
مغازه
مغازه
پاساژ_کیان
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 16متر مربع
قیمت فروش 5 میلیارد تومان
کد ملک 5656
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
شریعتی غربی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 52متر مربع
قیمت فروش 400 میلیون تومان
کد ملک 5654
برای فروش
بلوار_ولیعصر
بلوار_ولیعصر
بلوار_ولیعصر
بلوار_ولیعصر
2 عکس
مغازه
مغازه
بلوار_ولیعصر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 80متر مربع
قیمت فروش 2.2 میلیارد تومان
کد ملک 5625
برای فروش
اسلایدر عکس
مسکونی تجاری
مسکونی تجاری
فلکه_بسیج
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 150متر مربع
قیمت فروش 4.5 میلیارد تومان
کد ملک 5961
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
بلوار_ایزدی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 370 میلیون تومان
کد ملک 5960
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
امام غربی
اتاق خواب 6
پارکینگ __
زیر بنا 250متر مربع
قیمت فروش 5.1 میلیارد تومان
کد ملک 5955
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
سمندری
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.8 میلیارد تومان
کد ملک 5944
برای فروش
17شهریور غربی
17شهریور غربی
17شهریور غربی
17شهریور غربی
2 عکس
مغازه
مغازه
17شهریور غربی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 11متر مربع
قیمت فروش 900 میلیون تومان
کد ملک 5951
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
بلوار_ایزدی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 430 میلیون تومان
کد ملک 5946
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
زمین مزروعی
جلال آباد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 410 میلیون تومان
کد ملک 5943
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
جلال آباد
اتاق خواب 5
پارکینگ دارد
زیر بنا 270متر مربع
قیمت فروش 1.6 میلیارد تومان
کد ملک 5941
برای فروش
شهدای غربی
شهدای غربی
شهدای غربی
شهدای غربی
شهدای غربی
3 عکس
مسکونی تجاری
مسکونی تجاری
شهدای غربی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.9 میلیارد تومان
کد ملک 5939
برای فروش
اسلایدر عکس
مسکونی تجاری
اتاق خواب 1
پارکینگ دارد
زیر بنا 212متر مربع
قیمت فروش 1.5 میلیارد تومان
کد ملک 5938
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
بلوار_ایزدی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 680 میلیون تومان
کد ملک 5936
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
زمین مزروعی
کمربندی_جنوبی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 234 میلیون تومان
کد ملک 5935
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
بلوار_ولیعصر
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 110متر مربع
قیمت فروش 990 میلیون تومان
کد ملک 5920
برای فروش
بلوار_فجر
بلوار_فجر
بلوار_فجر
بلوار_فجر
بلوار_فجر
3 عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
بلوار_فجر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 657 میلیون تومان
کد ملک 5876
برای فروش
اسلایدر عکس
مسکونی تجاری
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 151متر مربع
قیمت فروش 2.3 میلیارد تومان
کد ملک 5830
برای فروش
اسلایدر عکس
گاراژ
گاراژ
شریعتی شرقی
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 80متر مربع
قیمت فروش 10.5 میلیارد تومان
کد ملک 5863
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
لورک_جوزدان
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 60متر مربع
قیمت فروش 2 میلیارد تومان
کد ملک 5859
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
جلال آباد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1 میلیارد تومان
کد ملک 5895
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
ویلاشهر
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا __
قیمت __
کد ملک 5857
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
امام شرقی
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 70متر مربع
قیمت فروش 3 میلیارد تومان
کد ملک 5849
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 800 میلیون تومان
کد ملک 5824
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
زمین مزروعی
جاده_شرکت_سابیر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 3.5 میلیارد تومان
کد ملک 5775
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
زمین مزروعی
جاده_تیران
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت __
کد ملک 5786
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
بلوار_فجر
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 190متر مربع
قیمت __
کد ملک 5784
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
ویلاشهر
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 85متر مربع
قیمت فروش 900 میلیون تومان
کد ملک 5785
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
بلوار_بهارستان
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت __
کد ملک 5772
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
پاساژ_پردیس
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 10متر مربع
قیمت فروش 350 میلیون تومان
کد ملک 5771
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
زمین مزروعی
خط_دانشگاه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 4.1 میلیارد تومان
کد ملک 5782
برای فروش
22بهمن
22بهمن
22بهمن
22بهمن
22بهمن
22بهمن
22بهمن
22بهمن
22بهمن
22بهمن
22بهمن
22بهمن
10 عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 315متر مربع
قیمت فروش 2.3 میلیارد تومان
کد ملک 5761
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 400متر مربع
قیمت فروش 3.2 میلیارد تومان
کد ملک 5743
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
ویلاشهر_منتظری
اتاق خواب 5
پارکینگ دارد
زیر بنا 240متر مربع
قیمت فروش 2.1 میلیارد تومان
کد ملک 5748
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
بلوار_حججی_ارگ
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 200متر مربع
قیمت فروش 2 میلیارد تومان
کد ملک 5719
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
بهمن
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 45متر مربع
قیمت فروش 970 میلیون تومان
کد ملک 5726
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
چهارباغ
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 830 میلیون تومان
کد ملک 5712
برای فروش
اسلایدر عکس
مسکونی تجاری
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 122متر مربع
قیمت فروش 1.1 میلیارد تومان
کد ملک 5685
برای فروش
شریعتی شرقی
شریعتی شرقی
شریعتی شرقی
شریعتی شرقی
شریعتی شرقی
شریعتی شرقی
شریعتی شرقی
شریعتی شرقی
شریعتی شرقی
شریعتی شرقی
شریعتی شرقی
9 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
شریعتی شرقی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 152متر مربع
قیمت فروش 1.6 میلیارد تومان
کد ملک 5714
برای فروش
اسلایدر عکس
طبقه
طبقه
آزادگان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 163متر مربع
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 5699
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
شهدای غربی
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 400متر مربع
قیمت فروش 3.4 میلیارد تومان
کد ملک 5691
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
زمین مزروعی
بلوار_جانبازان
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 2.5 میلیارد تومان
کد ملک 5683
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
بلوار_الغدیر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت __
کد ملک 5674
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
باغ ملی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 100متر مربع
قیمت فروش 4 میلیارد تومان
کد ملک 5678
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین تجاری
زمین تجاری
بلوار_الغدیر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 2 میلیارد تومان
کد ملک 5686
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
بلوار_الغدیر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 36متر مربع
قیمت فروش 900 میلیون تومان
کد ملک 5665
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 270متر مربع
قیمت __
کد ملک 5663
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
جلال آباد
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 260متر مربع
قیمت فروش 1.4 میلیارد تومان
کد ملک 5658
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
شریعتی شرقی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 160متر مربع
قیمت فروش 1.5 میلیارد تومان
کد ملک 5639
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 6
پارکینگ دارد
زیر بنا 485متر مربع
قیمت فروش 2.8 میلیارد تومان
کد ملک 5633
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
جاده_فولادشهر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 750 میلیون تومان
کد ملک 5617
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
15خرداد جنوبی
اتاق خواب 5
پارکینگ دارد
زیر بنا 414متر مربع
قیمت فروش 3.3 میلیارد تومان
کد ملک 5634
برای فروش
منتظری شمالی
منتظری شمالی
منتظری شمالی
1 عکس
مغازه
مغازه
منتظری شمالی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 60متر مربع
قیمت فروش 1.6 میلیارد تومان
کد ملک 5612
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
یزدانشهر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 865 میلیون تومان
کد ملک 5605
برای فروش
امیرآباد
امیرآباد
امیرآباد
1 عکس
مغازه
مغازه
امیرآباد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 30متر مربع
قیمت فروش 300 میلیون تومان
کد ملک 5600
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
بلوار_جمهوری_غربی
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 60متر مربع
قیمت فروش 650 میلیون تومان
کد ملک 5588
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
بلوار_ایزدی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 203متر مربع
قیمت فروش 2.3 میلیارد تومان
کد ملک 5580
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
پلیس راه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 120متر مربع
قیمت فروش 4.5 میلیارد تومان
کد ملک 5581
برای فروش
رضایی جنوبی
رضایی جنوبی
رضایی جنوبی
رضایی جنوبی
رضایی جنوبی
رضایی جنوبی
رضایی جنوبی
رضایی جنوبی
رضایی جنوبی
رضایی جنوبی
رضایی جنوبی
رضایی جنوبی
10 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
رضایی جنوبی
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 386متر مربع
قیمت فروش 2.5 میلیارد تومان
کد ملک 5557
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
بلوار_ولیعصر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 5554
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
بلوار_جمهوری
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 2 میلیارد تومان
کد ملک 5556
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
بلوار_حجتی_شیخ بهایی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 220متر مربع
قیمت فروش 2 میلیارد تومان
کد ملک 5552
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
زمین مزروعی
بلوار_الغدیر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.1 میلیارد تومان
کد ملک 5513
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 800 میلیون تومان
کد ملک 5523
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
پاساژ_پردیس
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 9متر مربع
قیمت فروش 285 میلیون تومان
کد ملک 5502
برای فروش
پاساژ_شیخ بهایی
پاساژ_شیخ بهایی
پاساژ_شیخ بهایی
پاساژ_شیخ بهایی
2 عکس
مغازه
مغازه
پاساژ_شیخ بهایی
اتاق خواب __
پارکینگ دارد
زیر بنا 10متر مربع
قیمت فروش 800 میلیون تومان
کد ملک 5503
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
گیلان #رودسر
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 70متر مربع
قیمت فروش 5.5 میلیارد تومان
کد ملک 5530
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
پاساژ_سجاد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 15متر مربع
قیمت فروش 750 میلیون تومان
کد ملک 5489
برای فروش
بیشه
بیشه
بیشه
بیشه
2 عکس
زمین مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 720 میلیون تومان
کد ملک 5482