برای فروش
17شهریور شرقی
17شهریور شرقی
17شهریور شرقی
1 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
17شهریور شرقی
اتاق خواب 3
پارکینگ __
زیر بنا 169متر مربع
قیمت فروش 1.4 میلیارد تومان
کد ملک 8176
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
شریعتی غربی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1 میلیارد تومان
کد ملک 8173
برای فروش
بلوار_ایزدی
بلوار_ایزدی
بلوار_ایزدی
بلوار_ایزدی
بلوار_ایزدی
3 عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
بلوار_ایزدی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 512 میلیون تومان
کد ملک 8164
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
حاجی آباد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 3.3 میلیارد تومان
کد ملک 8166
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
حججی_پارک
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 200متر مربع
قیمت فروش 1.7 میلیارد تومان
کد ملک 8178
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
شریعتی شرقی
اتاق خواب 5
پارکینگ دارد
زیر بنا 338متر مربع
قیمت فروش 2.8 میلیارد تومان
کد ملک 8167
برای فروش
جلال آباد
جلال آباد
جلال آباد
جلال آباد
جلال آباد
جلال آباد
4 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
جلال آباد
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 110متر مربع
قیمت فروش 800 میلیون تومان
کد ملک 8165
برای فروش
اسلایدر عکس
طبقه
طبقه
منتظری شمالی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 60متر مربع
قیمت فروش 750 میلیون تومان
کد ملک 8179
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
ویلاشهر_معلم
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 268متر مربع
قیمت فروش 2.2 میلیارد تومان
کد ملک 8153
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
بلوار_پرستار
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 170متر مربع
قیمت فروش 980 میلیون تومان
کد ملک 8149
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
بلوار_خرمشهر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 40متر مربع
قیمت فروش 4 میلیارد تومان
کد ملک 8156
برای فروش
اصفهان
اصفهان
اصفهان
اصفهان
اصفهان
اصفهان
اصفهان
اصفهان
اصفهان
اصفهان
اصفهان
9 عکس
آپارتمان
آپارتمان
اصفهان
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا __
قیمت فروش 2.1 میلیارد تومان
کد ملک 8146
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
ویلاشهر_امام_علی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 100متر مربع
قیمت فروش 1.6 میلیارد تومان
کد ملک 8148
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
شهدای غربی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 550 میلیون تومان
کد ملک 8154
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 162متر مربع
قیمت فروش 1.4 میلیارد تومان
کد ملک 8152
برای فروش
گلدشت
گلدشت
گلدشت
گلدشت
گلدشت
گلدشت
گلدشت
گلدشت
گلدشت
گلدشت
گلدشت
گلدشت
10 عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 5
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1 میلیارد تومان
کد ملک 8157
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
بلوار_ایزدی
اتاق خواب 6
پارکینگ دارد
زیر بنا 240متر مربع
قیمت فروش 2.2 میلیارد تومان
کد ملک 8151
برای فروش
اصفهان
اصفهان
اصفهان
اصفهان
اصفهان
اصفهان
اصفهان
اصفهان
6 عکس
آپارتمان
آپارتمان
اصفهان
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 158متر مربع
قیمت فروش 6.6 میلیارد تومان
کد ملک 17
برای فروش
جلال آباد
جلال آباد
جلال آباد
جلال آباد
جلال آباد
3 عکس
باغ
باغ
جلال آباد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 57متر مربع
قیمت فروش 839 میلیون تومان
کد ملک 8144
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
15خرداد شمالی
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 252متر مربع
قیمت فروش 3.4 میلیارد تومان
کد ملک 8137
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
شیخ بهایی جنوبی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 94متر مربع
قیمت فروش 1.1 میلیارد تومان
کد ملک 8140
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
شیخ بهایی جنوبی
اتاق خواب 6
پارکینگ دارد
زیر بنا 330متر مربع
قیمت __
کد ملک 8130
برای فروش
اسلایدر عکس
طبقه
طبقه
منتظری جنوبی
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 124متر مربع
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 8132
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین تجاری
زمین تجاری
امام رضا
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 370 میلیون تومان
کد ملک 8127
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
قلعه سفید
اتاق خواب 7
پارکینگ __
زیر بنا 290متر مربع
قیمت فروش 2 میلیارد تومان
کد ملک 8129
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 200متر مربع
قیمت فروش 2.9 میلیارد تومان
کد ملک 8125
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
خرم غربی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.5 میلیارد تومان
کد ملک 8123
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
زمین مزروعی
موسی آباد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 3 میلیارد تومان
کد ملک 8118
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 600 میلیون تومان
کد ملک 8120
برای فروش
شهدای غربی
شهدای غربی
شهدای غربی
شهدای غربی
2 عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
شهدای غربی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 560 میلیون تومان
کد ملک 8116
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
شریعتی شرقی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 272متر مربع
قیمت فروش 2.2 میلیارد تومان
کد ملک 8117
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
زمین مزروعی
جاده_فولادشهر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.5 میلیارد تومان
کد ملک 8111
برای فروش
بلوار_حجتی_شیخ بهایی
بلوار_حجتی_شیخ بهایی
بلوار_حجتی_شیخ بهایی
بلوار_حجتی_شیخ بهایی
2 عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
بلوار_حجتی_شیخ بهایی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 860 میلیون تومان
کد ملک 8108
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 234متر مربع
قیمت فروش 2.5 میلیارد تومان
کد ملک 8105
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
زمین مزروعی
غریب_خان
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 200 میلیون تومان
کد ملک 8106
برای فروش
جاده_شرکت_سابیر
جاده_شرکت_سابیر
جاده_شرکت_سابیر
جاده_شرکت_سابیر
جاده_شرکت_سابیر
3 عکس
سوله
سوله
جاده_شرکت_سابیر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.5 میلیارد تومان
کد ملک 8110
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
شیخ بهایی جنوبی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 220متر مربع
قیمت فروش 1.5 میلیارد تومان
کد ملک 8101
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
جلال آباد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 475 میلیون تومان
کد ملک 8100
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
شریعتی شرقی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 262متر مربع
قیمت فروش 2.5 میلیارد تومان
کد ملک 8103
برای فروش
شریعتی شرقی
شریعتی شرقی
شریعتی شرقی
شریعتی شرقی
شریعتی شرقی
3 عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
شریعتی شرقی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.9 میلیارد تومان
کد ملک 8091
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
شیخ بهایی
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 300متر مربع
قیمت فروش 3.9 میلیارد تومان
کد ملک 8094
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 150متر مربع
قیمت فروش 1.7 میلیارد تومان
کد ملک 8092
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
جاده_دانشگاه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 4 میلیارد تومان
کد ملک 8090
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
مجاهد جنوبی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 197متر مربع
قیمت فروش 1.6 میلیارد تومان
کد ملک 8087
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
بلوار_ایزدی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.6 میلیارد تومان
کد ملک 8086
برای فروش
بلوار_حججی_ارگ
بلوار_حججی_ارگ
بلوار_حججی_ارگ
بلوار_حججی_ارگ
بلوار_حججی_ارگ
بلوار_حججی_ارگ
4 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
بلوار_حججی_ارگ
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 160متر مربع
قیمت فروش 1.9 میلیارد تومان
کد ملک 8089
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
یزدانشهر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 185 میلیون تومان
کد ملک 8085
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
باغ ملی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 14متر مربع
قیمت فروش 2.7 میلیارد تومان
کد ملک 8080
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
شریعتی غربی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 185متر مربع
قیمت فروش 1.3 میلیارد تومان
کد ملک 8079
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
زمین مزروعی
بلوار_الغدیر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 8082
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
15خرداد شمالی
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 171متر مربع
قیمت فروش 2.1 میلیارد تومان
کد ملک 8083
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 546 میلیون تومان
کد ملک 8070
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
محمد رسول الله
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 8069
برای فروش
نهضت آباد
نهضت آباد
نهضت آباد
نهضت آباد
نهضت آباد
نهضت آباد
نهضت آباد
نهضت آباد
6 عکس
باغ
باغ
نهضت آباد
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 2.3 میلیارد تومان
کد ملک 8072
برای فروش
بلوار_ایزدی
بلوار_ایزدی
بلوار_ایزدی
بلوار_ایزدی
بلوار_ایزدی
بلوار_ایزدی
4 عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
بلوار_ایزدی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 650 میلیون تومان
کد ملک 8068
برای فروش
اسلایدر عکس
کارگاه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 2 میلیارد تومان
کد ملک 8057
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
شریعتی غربی
اتاق خواب 1
پارکینگ دارد
زیر بنا 110متر مربع
قیمت فروش 1.9 میلیارد تومان
کد ملک 8055
برای فروش
جلال آباد
جلال آباد
جلال آباد
جلال آباد
جلال آباد
جلال آباد
جلال آباد
جلال آباد
جلال آباد
جلال آباد
جلال آباد
9 عکس
باغ
باغ
جلال آباد
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 110متر مربع
قیمت فروش 1.3 میلیارد تومان
کد ملک 8056
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
امیرآباد
اتاق خواب 3
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.4 میلیارد تومان
کد ملک 8063
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
جوزدان
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 140متر مربع
قیمت فروش 4.2 میلیارد تومان
کد ملک 8048
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 5
پارکینگ دارد
زیر بنا 315متر مربع
قیمت فروش 3 میلیارد تومان
کد ملک 8053
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
بلوار_حججی_ارگ
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 700 میلیون تومان
کد ملک 8052
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
ویلاشهر_باهنر
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 85متر مربع
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 8049
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
امیرآباد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.8 میلیارد تومان
کد ملک 8045
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
جلال آباد
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 340متر مربع
قیمت فروش 1.4 میلیارد تومان
کد ملک 8051
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
فردوسی شمالی
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 230متر مربع
قیمت __
کد ملک 8044
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
بلوار_ولیعصر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 650 میلیون تومان
کد ملک 8040
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
شریعتی شرقی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 133متر مربع
قیمت فروش 2.3 میلیارد تومان
کد ملک 8036
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
اسرافیلیان
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 125متر مربع
قیمت فروش 1.5 میلیارد تومان
کد ملک 8037
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 160متر مربع
قیمت __
کد ملک 8033
برای فروش
امیرآباد
امیرآباد
امیرآباد
امیرآباد
امیرآباد
امیرآباد
امیرآباد
امیرآباد
امیرآباد
امیرآباد
امیرآباد
9 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
امیرآباد
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 220متر مربع
قیمت فروش 1.6 میلیارد تومان
کد ملک 8030
برای فروش
اصفهان #شمس_آبادی
اصفهان #شمس_آبادی
اصفهان #شمس_آبادی
اصفهان #شمس_آبادی
اصفهان #شمس_آبادی
3 عکس
آپارتمان
آپارتمان
اصفهان #شمس_آبادی
اتاق خواب __
پارکینگ دارد
زیر بنا 170متر مربع
قیمت فروش 4.8 میلیارد تومان
کد ملک 8032
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 165متر مربع
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 8027
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
بلوار_ایزدی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 140متر مربع
قیمت __
کد ملک 8000
برای فروش
شهدای غربی
شهدای غربی
شهدای غربی
شهدای غربی
شهدای غربی
شهدای غربی
شهدای غربی
شهدای غربی
6 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
شهدای غربی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 260متر مربع
قیمت فروش 1.8 میلیارد تومان
کد ملک 8017
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
ویلاشهر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 12متر مربع
قیمت فروش 1.8 میلیارد تومان
کد ملک 8010
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
یزدانمهر
اتاق خواب 1
پارکینگ دارد
زیر بنا 186متر مربع
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 7999
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
بلوار_جمهوری
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 286متر مربع
قیمت فروش 1.4 میلیارد تومان
کد ملک 8004
برای فروش
منتظری شمالی
منتظری شمالی
منتظری شمالی
منتظری شمالی
منتظری شمالی
منتظری شمالی
منتظری شمالی
منتظری شمالی
منتظری شمالی
منتظری شمالی
منتظری شمالی
منتظری شمالی
10 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
منتظری شمالی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 202متر مربع
قیمت فروش 2.4 میلیارد تومان
کد ملک 8018
برای فروش
سعیدفر
سعیدفر
سعیدفر
سعیدفر
سعیدفر
سعیدفر
سعیدفر
5 عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 227متر مربع
قیمت فروش 1.9 میلیارد تومان
کد ملک 8012
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
مکتب
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 30متر مربع
قیمت فروش 600 میلیون تومان
کد ملک 7812
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1 میلیارد تومان
کد ملک 8003
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
شیخ بهایی مرکزی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 112متر مربع
قیمت فروش 2.8 میلیارد تومان
کد ملک 7995
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
بلوار_ایزدی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 750 میلیون تومان
کد ملک 7996
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
زمین مزروعی
جلال آباد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 2.5 میلیارد تومان
کد ملک 7994
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 198متر مربع
قیمت فروش 1.5 میلیارد تومان
کد ملک 7987
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
بلوار_فجر
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 250متر مربع
قیمت فروش 3.6 میلیارد تومان
کد ملک 7985
برای فروش
اسلایدر عکس
مسکونی تجاری
مسکونی تجاری
امام شرقی
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 320متر مربع
قیمت فروش 10 میلیارد تومان
کد ملک 7988
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
منتظری شمالی
اتاق خواب 6
پارکینگ دارد
زیر بنا 470متر مربع
قیمت فروش 5.3 میلیارد تومان
کد ملک 7990
برای فروش
بلوار_حجتی_شیخ بهایی
بلوار_حجتی_شیخ بهایی
بلوار_حجتی_شیخ بهایی
بلوار_حجتی_شیخ بهایی
2 عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
بلوار_حجتی_شیخ بهایی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 838 میلیون تومان
کد ملک 7982
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
بلوار_جمهوری
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 220متر مربع
قیمت فروش 1.7 میلیارد تومان
کد ملک 7981
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
زمین مزروعی
جاده_شرکت_سابیر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 21متر مربع
قیمت فروش 600 میلیون تومان
کد ملک 7973
برای فروش
اسلایدر عکس
کارگاه
کارگاه
کمربندی جنوبی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 80متر مربع
قیمت فروش 4 میلیارد تومان
کد ملک 7978
برای فروش
اسلایدر عکس
مسکونی تجاری
مسکونی تجاری
بلوار_فجر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 5.1 میلیارد تومان
کد ملک 7974
برای فروش
اسلایدر عکس
مسکونی تجاری
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 138متر مربع
قیمت فروش 1.5 میلیارد تومان
کد ملک 7959
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
شریعتی غربی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 92متر مربع
قیمت فروش 1.8 میلیارد تومان
کد ملک 7960
برای فروش
ابوالقاسمی_باغ نو
ابوالقاسمی_باغ نو
ابوالقاسمی_باغ نو
ابوالقاسمی_باغ نو
ابوالقاسمی_باغ نو
ابوالقاسمی_باغ نو
ابوالقاسمی_باغ نو
ابوالقاسمی_باغ نو
ابوالقاسمی_باغ نو
ابوالقاسمی_باغ نو
ابوالقاسمی_باغ نو
ابوالقاسمی_باغ نو
10 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
ابوالقاسمی_باغ نو
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 190متر مربع
قیمت فروش 1.9 میلیارد تومان
کد ملک 7969
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
قلعه سفید
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 37متر مربع
قیمت فروش 500 میلیون تومان
کد ملک 7968
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
17شهریور شرقی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 52متر مربع
قیمت فروش 500 میلیون تومان
کد ملک 7965
برای فروش
مجاهد جنوبی
مجاهد جنوبی
مجاهد جنوبی
مجاهد جنوبی
مجاهد جنوبی
مجاهد جنوبی
مجاهد جنوبی
مجاهد جنوبی
مجاهد جنوبی
مجاهد جنوبی
مجاهد جنوبی
مجاهد جنوبی
10 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
مجاهد جنوبی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 308متر مربع
قیمت فروش 2.5 میلیارد تومان
کد ملک 7958