برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 550 میلیون تومان
کد ملک 8579
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
زمین مزروعی
حاجی آباد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 640 میلیون تومان
کد ملک 8581
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
اصفهان
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 75متر مربع
قیمت فروش 1.5 میلیارد تومان
کد ملک 8574
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
زمین مزروعی
کمربندی جنوبی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 35متر مربع
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 8573
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
منتظری شمالی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 2.9 میلیارد تومان
کد ملک 8582
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.7 میلیارد تومان
کد ملک 8571
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
شهدای غربی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 130متر مربع
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 8569
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
زمین مزروعی
حاجی آباد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 200 میلیون تومان
کد ملک 8570
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
شریعتی غربی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.1 میلیارد تومان
کد ملک 8290
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
بلوار_ایزدی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 560 میلیون تومان
کد ملک 8293
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
جلال آباد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 550 میلیون تومان
کد ملک 8296
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
گلبهار غربی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 157متر مربع
قیمت فروش 1.5 میلیارد تومان
کد ملک 8295
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
بلوار_پرستار
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 315 میلیون تومان
کد ملک 8261
برای فروش
سعیدفر
سعیدفر
سعیدفر
سعیدفر
سعیدفر
3 عکس
زمین مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 320 میلیون تومان
کد ملک 8555
برای فروش
رضایی جنوبی
رضایی جنوبی
رضایی جنوبی
رضایی جنوبی
رضایی جنوبی
رضایی جنوبی
رضایی جنوبی
رضایی جنوبی
6 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
رضایی جنوبی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 160متر مربع
قیمت فروش 1.9 میلیارد تومان
کد ملک 8553
برای فروش
قدس غربی
قدس غربی
قدس غربی
قدس غربی
قدس غربی
قدس غربی
قدس غربی
قدس غربی
قدس غربی
قدس غربی
قدس غربی
قدس غربی
10 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
قدس غربی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 185متر مربع
قیمت فروش 1.9 میلیارد تومان
کد ملک 8549
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
ویلاشهر_باهنر
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 330متر مربع
قیمت فروش 2.8 میلیارد تومان
کد ملک 8560
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
شریعتی شرقی
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 330متر مربع
قیمت فروش 3.1 میلیارد تومان
کد ملک 8550
برای فروش
حاجی آباد
حاجی آباد
حاجی آباد
حاجی آباد
حاجی آباد
حاجی آباد
4 عکس
زمین تجاری
زمین تجاری
حاجی آباد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 286 میلیون تومان
کد ملک 8558
برای فروش
قدس مرکزی
قدس مرکزی
قدس مرکزی
قدس مرکزی
قدس مرکزی
3 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
قدس مرکزی
اتاق خواب 5
پارکینگ دارد
زیر بنا 250متر مربع
قیمت فروش 3 میلیارد تومان
کد ملک 8561
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
کمربندی_جنوبی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 450 میلیون تومان
کد ملک 8565
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
آزادگان
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 200متر مربع
قیمت فروش 1.6 میلیارد تومان
کد ملک 8562
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین تجاری
زمین تجاری
17شهریور شرقی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 5.3 میلیارد تومان
کد ملک 8546
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
بلوار_ولیعصر
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 245متر مربع
قیمت فروش 2 میلیارد تومان
کد ملک 8237
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
جلال آباد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 50متر مربع
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 8547
برای فروش
15خرداد شمالی
15خرداد شمالی
15خرداد شمالی
15خرداد شمالی
2 عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
15خرداد شمالی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 2 میلیارد تومان
کد ملک 8239
برای فروش
بلوار_حجتی_شیخ بهایی
بلوار_حجتی_شیخ بهایی
بلوار_حجتی_شیخ بهایی
بلوار_حجتی_شیخ بهایی
بلوار_حجتی_شیخ بهایی
بلوار_حجتی_شیخ بهایی
بلوار_حجتی_شیخ بهایی
بلوار_حجتی_شیخ بهایی
بلوار_حجتی_شیخ بهایی
بلوار_حجتی_شیخ بهایی
بلوار_حجتی_شیخ بهایی
بلوار_حجتی_شیخ بهایی
10 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
بلوار_حجتی_شیخ بهایی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 180متر مربع
قیمت فروش 1.7 میلیارد تومان
کد ملک 8543
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
معرفت
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 27متر مربع
قیمت فروش 534 میلیون تومان
کد ملک 8540
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
کمربندی_جنوبی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 500 میلیون تومان
کد ملک 8537
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
صالح آباد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1 میلیارد تومان
کد ملک 8197
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
جلال آباد
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 500 میلیون تومان
کد ملک 8533
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین تجاری
زمین تجاری
کمربندی جنوبی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 4.4 میلیارد تومان
کد ملک 8536
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 100متر مربع
قیمت فروش 1.7 میلیارد تومان
کد ملک 8538
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 425 میلیون تومان
کد ملک 8535
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
مولوی شمالی
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 216متر مربع
قیمت فروش 2.2 میلیارد تومان
کد ملک 8542
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
بلوار_حججی_ارگ
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 2 میلیارد تومان
کد ملک 8539
برای فروش
منتظری شمالی
منتظری شمالی
منتظری شمالی
منتظری شمالی
منتظری شمالی
منتظری شمالی
منتظری شمالی
منتظری شمالی
منتظری شمالی
منتظری شمالی
8 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
منتظری شمالی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 236متر مربع
قیمت فروش 1.8 میلیارد تومان
کد ملک 8530
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 1
پارکینگ دارد
زیر بنا 126متر مربع
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 8516
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
بزرگمهر
اتاق خواب 7
پارکینگ دارد
زیر بنا 603متر مربع
قیمت فروش 5.3 میلیارد تومان
کد ملک 8519
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
زمین مزروعی
کهریزسنگ
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 2.9 میلیارد تومان
کد ملک 8524
برای فروش
فولادشهر
فولادشهر
فولادشهر
فولادشهر
فولادشهر
فولادشهر
فولادشهر
فولادشهر
فولادشهر
فولادشهر
8 عکس
آپارتمان
آپارتمان
فولادشهر
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 102متر مربع
قیمت فروش 750 میلیون تومان
کد ملک 8525
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 830 میلیون تومان
کد ملک 8520
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
گلبهار غربی
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 204متر مربع
قیمت فروش 2.7 میلیارد تومان
کد ملک 8517
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 2 میلیارد تومان
کد ملک 8526
برای فروش
امام شرقی
امام شرقی
امام شرقی
امام شرقی
2 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
امام شرقی
اتاق خواب 5
پارکینگ دارد
زیر بنا 390متر مربع
قیمت فروش 3 میلیارد تومان
کد ملک 8518
برای فروش
قدس شرقی
قدس شرقی
قدس شرقی
قدس شرقی
2 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
قدس شرقی
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 160متر مربع
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 8512
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
17شهریور شرقی
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 268متر مربع
قیمت فروش 1.8 میلیارد تومان
کد ملک 8514
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
محمد رسول الله
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 180متر مربع
قیمت فروش 1.3 میلیارد تومان
کد ملک 8511
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
شریعتی غربی
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 129متر مربع
قیمت فروش 1.1 میلیارد تومان
کد ملک 8159
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
مجاهد شمالی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 761 میلیون تومان
کد ملک 8504
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
زمین مزروعی
جاده_فولادشهر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 8498
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
ویلاشهر اول
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.3 میلیارد تومان
کد ملک 8502
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
شریعتی شرقی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 235متر مربع
قیمت فروش 1.9 میلیارد تومان
کد ملک 8499
برای فروش
بلوار_فجر
بلوار_فجر
بلوار_فجر
بلوار_فجر
بلوار_فجر
بلوار_فجر
بلوار_فجر
بلوار_فجر
بلوار_فجر
بلوار_فجر
بلوار_فجر
9 عکس
آپارتمان
آپارتمان
بلوار_فجر
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 145متر مربع
قیمت فروش 2.3 میلیارد تومان
کد ملک 8497
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
قدس شرقی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 95متر مربع
قیمت فروش 2.6 میلیارد تومان
کد ملک 8133
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
کمربندی_جنوبی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 72متر مربع
قیمت فروش 387 میلیون تومان
کد ملک 8495
برای فروش
جاده_شرکت_سابیر
جاده_شرکت_سابیر
جاده_شرکت_سابیر
جاده_شرکت_سابیر
جاده_شرکت_سابیر
جاده_شرکت_سابیر
جاده_شرکت_سابیر
جاده_شرکت_سابیر
جاده_شرکت_سابیر
جاده_شرکت_سابیر
8 عکس
باغ
باغ
جاده_شرکت_سابیر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 63متر مربع
قیمت فروش 1.4 میلیارد تومان
کد ملک 8480
برای فروش
اسلایدر عکس
مسکونی تجاری
مسکونی تجاری
17شهریور شرقی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 5 میلیارد تومان
کد ملک 8479
برای فروش
شریعتی غربی
شریعتی غربی
شریعتی غربی
شریعتی غربی
شریعتی غربی
شریعتی غربی
شریعتی غربی
شریعتی غربی
شریعتی غربی
شریعتی غربی
8 عکس
مسکونی تجاری
مسکونی تجاری
شریعتی غربی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 13 میلیارد تومان
کد ملک 8472
برای فروش
سعیدفر
سعیدفر
سعیدفر
سعیدفر
سعیدفر
سعیدفر
سعیدفر
5 عکس
زمین مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 90متر مربع
قیمت فروش 620 میلیون تومان
کد ملک 8476
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
زمین مزروعی
کمربندی شمالی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1 میلیارد تومان
کد ملک 8477
برای فروش
معرفت
معرفت
معرفت
معرفت
معرفت
معرفت
معرفت
معرفت
معرفت
معرفت
معرفت
معرفت
10 عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 286متر مربع
قیمت فروش 2.9 میلیارد تومان
کد ملک 8466
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
منتظری شمالی
اتاق خواب 5
پارکینگ دارد
زیر بنا 448متر مربع
قیمت فروش 4.8 میلیارد تومان
کد ملک 8463
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
فردوسی شمالی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 233متر مربع
قیمت فروش 2.5 میلیارد تومان
کد ملک 8455
برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
منتظری شمالی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 80متر مربع
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 8456
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
بلوار_فجر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.1 میلیارد تومان
کد ملک 8462
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
شهدای غربی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 207متر مربع
قیمت __
کد ملک 8459
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 733 میلیون تومان
کد ملک 8458
برای فروش
17شهریور شرقی
17شهریور شرقی
17شهریور شرقی
17شهریور شرقی
17شهریور شرقی
17شهریور شرقی
17شهریور شرقی
17شهریور شرقی
17شهریور شرقی
17شهریور شرقی
8 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
17شهریور شرقی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 256متر مربع
قیمت فروش 2.6 میلیارد تومان
کد ملک 8461
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین تجاری
زمین تجاری
پلیس راه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.5 میلیارد تومان
کد ملک 8457
برای فروش
رضایی جنوبی
رضایی جنوبی
رضایی جنوبی
رضایی جنوبی
رضایی جنوبی
رضایی جنوبی
4 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
رضایی جنوبی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 140متر مربع
قیمت فروش 2.2 میلیارد تومان
کد ملک 8114
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
شیخ بهایی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 230متر مربع
قیمت فروش 2.5 میلیارد تومان
کد ملک 8441
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
17شهریور شرقی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 188متر مربع
قیمت فروش 2.6 میلیارد تومان
کد ملک 8442
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
چهارباغ
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 8452
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 450 میلیون تومان
کد ملک 8451
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
شیخ بهایی جنوبی
اتاق خواب 6
پارکینگ دارد
زیر بنا 359متر مربع
قیمت فروش 3 میلیارد تومان
کد ملک 8450
برای فروش
اسلایدر عکس
مسکونی تجاری
مسکونی تجاری
جلال آباد
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 200متر مربع
قیمت فروش 1.2 میلیارد تومان
کد ملک 8433
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 670 میلیون تومان
کد ملک 8427
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
بلوار_الغدیر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 400متر مربع
قیمت فروش 5 میلیارد تومان
کد ملک 8412
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین تجاری
زمین تجاری
بلوار_جانبازان
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1 میلیارد تومان
کد ملک 8408
برای فروش
اسرافیلیان
اسرافیلیان
اسرافیلیان
اسرافیلیان
اسرافیلیان
اسرافیلیان
اسرافیلیان
اسرافیلیان
اسرافیلیان
7 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
اسرافیلیان
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 340متر مربع
قیمت فروش 3.3 میلیارد تومان
کد ملک 8414
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین تجاری
زمین تجاری
بلوار_جانبازان
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 756 میلیون تومان
کد ملک 8413
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
زمین مزروعی
پلیس راه
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 1500متر مربع
قیمت فروش 5 میلیارد تومان
کد ملک 8409
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
مولوی جنوبی
اتاق خواب 5
پارکینگ دارد
زیر بنا 390متر مربع
قیمت فروش 4 میلیارد تومان
کد ملک 8410
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 7
پارکینگ دارد
زیر بنا 473متر مربع
قیمت فروش 4.1 میلیارد تومان
کد ملک 8423
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
شریعتی شرقی
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 311متر مربع
قیمت فروش 2.4 میلیارد تومان
کد ملک 8398
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 950 میلیون تومان
کد ملک 8402
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
قلعه سفید
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 20متر مربع
قیمت فروش 6 میلیارد تومان
کد ملک 8407
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
مسکن_مهر_آزادگان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 85متر مربع
قیمت فروش 850 میلیون تومان
کد ملک 8403
برای فروش
آبشار
آبشار
آبشار
آبشار
آبشار
3 عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 168متر مربع
قیمت فروش 1.3 میلیارد تومان
کد ملک 8397
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
منتظری جنوبی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 274متر مربع
قیمت فروش 2.7 میلیارد تومان
کد ملک 8404
برای فروش
فلکه_بسیج
فلکه_بسیج
فلکه_بسیج
فلکه_بسیج
2 عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
فلکه_بسیج
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.4 میلیارد تومان
کد ملک 8395
برای فروش
اسلایدر عکس
باغ
باغ
گلدشت
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 80متر مربع
قیمت فروش 2.1 میلیارد تومان
کد ملک 8405
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
بلوار_بهارستان
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 95متر مربع
قیمت فروش 800 میلیون تومان
کد ملک 8401
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
محمد رسول الله
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 225متر مربع
قیمت فروش 2.5 میلیارد تومان
کد ملک 8394
برای فروش
باغ ملی
باغ ملی
باغ ملی
1 عکس
مغازه
مغازه
باغ ملی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.7 میلیارد تومان
کد ملک 8387
برای فروش
باغ ملی
باغ ملی
باغ ملی
باغ ملی
باغ ملی
باغ ملی
باغ ملی
باغ ملی
باغ ملی
باغ ملی
باغ ملی
باغ ملی
10 عکس
آپارتمان
آپارتمان
باغ ملی
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 102متر مربع
قیمت فروش 1.8 میلیارد تومان
کد ملک 8386
برای فروش
کمربندی جنوبی
کمربندی جنوبی
کمربندی جنوبی
کمربندی جنوبی
کمربندی جنوبی
3 عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
کمربندی جنوبی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 450 میلیون تومان
کد ملک 8380
برای فروش
اسلایدر عکس
طبقه
طبقه
فلکه_بسیج
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 90متر مربع
قیمت فروش 920 میلیون تومان
کد ملک 8393
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
بلوار_حججی_ارگ
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 195متر مربع
قیمت فروش 1.9 میلیارد تومان
کد ملک 8384