برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
ویلاشهر_آزادگان
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.5 میلیون تومان
کد ملک 15358
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
بلوار_ولیعصر
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 600 میلیون تومان
کد ملک 15369
برای فروش
شهدای غربی
شهدای غربی
شهدای غربی
شهدای غربی
شهدای غربی
شهدای غربی
شهدای غربی
5 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
شهدای غربی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 265متر مربع
قیمت فروش 3.1 میلیارد تومان
کد ملک 15360
برای فروش
اسلایدر عکس
کارگاه
کارگاه
کمربندی جنوبی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.6 میلیارد تومان
کد ملک 15359
برای فروش
شریعتی شرقی
شریعتی شرقی
شریعتی شرقی
شریعتی شرقی
شریعتی شرقی
شریعتی شرقی
شریعتی شرقی
شریعتی شرقی
شریعتی شرقی
شریعتی شرقی
8 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
شریعتی شرقی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 211متر مربع
قیمت فروش 2.7 میلیارد تومان
کد ملک 15353
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین تجاری
زمین تجاری
بلوار_جمهوری
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.4 میلیارد تومان
کد ملک 15337
برای فروش
کمربندی جنوبی
کمربندی جنوبی
کمربندی جنوبی
1 عکس
باغ
باغ
کمربندی جنوبی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.8 میلیون تومان
کد ملک 15339
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین تجاری
زمین تجاری
شهدای غربی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 7 میلیارد تومان
کد ملک 15356
برای فروش
سعیدفر
سعیدفر
سعیدفر
سعیدفر
سعیدفر
سعیدفر
سعیدفر
سعیدفر
سعیدفر
سعیدفر
سعیدفر
سعیدفر
10 عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 145متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 15342
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
آزادگان
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 88متر مربع
قیمت فروش 905 میلیون تومان
کد ملک 15351