برای فروش
اسلایدر عکس
آپارتمان
آپارتمان
بهاران
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 98متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 17056
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
17شهریور
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 100متر مربع
قیمت فروش 7 میلیارد تومان
کد ملک 17051
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 220متر مربع
قیمت فروش 4.7 میلیارد تومان
کد ملک 17061
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
شریعتی غربی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 19متر مربع
قیمت فروش 1.5 میلیارد تومان
کد ملک 17063
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
رضایی جنوبی
اتاق خواب 3
پارکینگ __
زیر بنا 180متر مربع
قیمت فروش 3.2 میلیارد تومان
کد ملک 17060
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 5
پارکینگ دارد
زیر بنا 546متر مربع
قیمت فروش 6.7 میلیارد تومان
کد ملک 17040
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
بزرگمهر
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 176متر مربع
قیمت فروش 3 میلیارد تومان
کد ملک 17025
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
زمین مسکونی
بلوار_بهارستان
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.4 میلیارد تومان
کد ملک 17038
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 1.4 میلیارد تومان
کد ملک 17036
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 179متر مربع
قیمت فروش 3.3 میلیارد تومان
کد ملک 17039