برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 2 میلیارد تومان
کد ملک 22124
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
امام شرقی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 170متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 22125
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش توافقی
کد ملک 22127
برای فروش
اسلایدر عکس
سوله
سوله
جاده_فولادشهر
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 430متر مربع
قیمت فروش 6 میلیارد تومان
کد ملک 22126
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 2.7 میلیارد تومان
کد ملک 22123
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مزروعی
زمین مزروعی
کمربندی جنوبی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 18 میلیارد تومان
کد ملک 22113
برای فروش
اسلایدر عکس
طبقه
طبقه
بلوار_ولیعصر
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 90متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 22116
برای فروش
شریعتی شرقی
شریعتی شرقی
شریعتی شرقی
شریعتی شرقی
شریعتی شرقی
شریعتی شرقی
شریعتی شرقی
شریعتی شرقی
شریعتی شرقی
شریعتی شرقی
شریعتی شرقی
شریعتی شرقی
شریعتی شرقی
شریعتی شرقی
شریعتی شرقی
شریعتی شرقی
شریعتی شرقی
شریعتی شرقی
شریعتی شرقی
شریعتی شرقی
شریعتی شرقی
19 عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
شریعتی شرقی
اتاق خواب __
پارکینگ دارد
زیر بنا 147متر مربع
قیمت فروش 7.3 میلیارد تومان
کد ملک 22115
برای فروش
ویلاشهر_باهنر
ویلاشهر_باهنر
ویلاشهر_باهنر
ویلاشهر_باهنر
ویلاشهر_باهنر
ویلاشهر_باهنر
ویلاشهر_باهنر
ویلاشهر_باهنر
ویلاشهر_باهنر
ویلاشهر_باهنر
ویلاشهر_باهنر
ویلاشهر_باهنر
ویلاشهر_باهنر
ویلاشهر_باهنر
ویلاشهر_باهنر
ویلاشهر_باهنر
ویلاشهر_باهنر
ویلاشهر_باهنر
ویلاشهر_باهنر
ویلاشهر_باهنر
ویلاشهر_باهنر
ویلاشهر_باهنر
ویلاشهر_باهنر
ویلاشهر_باهنر
ویلاشهر_باهنر
ویلاشهر_باهنر
ویلاشهر_باهنر
ویلاشهر_باهنر
ویلاشهر_باهنر
ویلاشهر_باهنر
ویلاشهر_باهنر
ویلاشهر_باهنر
ویلاشهر_باهنر
ویلاشهر_باهنر
ویلاشهر_باهنر
ویلاشهر_باهنر
ویلاشهر_باهنر
ویلاشهر_باهنر
ویلاشهر_باهنر
ویلاشهر_باهنر
ویلاشهر_باهنر
ویلاشهر_باهنر
ویلاشهر_باهنر
ویلاشهر_باهنر
ویلاشهر_باهنر
43 عکس
آپارتمان
آپارتمان
ویلاشهر_باهنر
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 100متر مربع
قیمت فروش 2.8 میلیارد تومان
کد ملک 22112
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
پاساژ_کیان
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا 15متر مربع
قیمت فروش 8 میلیارد تومان
کد ملک 22111