آشنایی با انواع سند ملک قسمت چهارم (سند تفکیکی)

اخرین ویرایش 1400/09/25 17:05

 آشنایی با انواع سند ملک قسمت چهارم (سند تفکیکی)

سند ملکی تفکیکی چیست ؟


برای پاسخ به این سوال که سند ملکی تفکیکی چیست باید گفت ، زمانی که دو یا چند نفر در ملکی سهم داشته باشند ، و به موجب سندی از هم مجزا شده باشد سند تفکیکی نام دارد .

در واقع هر گاه ملک بعد از ثبت در دفتر اسناد رسمی به قطعاتی تفکیک شود ، در صورتی که مالک یا افراد که سهیم در ملک هستند در خواست تفکیک بدهند ، اداره ثبت بر طبق صورت مجلس تفکیکی به میزان سهم هر یک از مالکین اقدام به صدور سند ملکی تفکیکی می نماید . 

 

صدور سند تفکیکی

رای دریافت و صدور سند تفکیکی فرد متقاضی باید با در دست داشتن مدارک لازم از جمله : اصل سند ، درخواست خود و کپی سند تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی و غیره ، به اداره ثبت اسناد و املاک مراجعه می نماید و بعد از طی پروسه و مراحل رسیدگی به درخواست ، سند مالکیت صادر می گردد . 

برچسب ها: