آیا ملکی برای فروش یا اجاره دارید؟

در کوتاه ترین زمان آن را ثبت کنید!

سپردن ملک

جدیدترین املاک ثبت شده در نجف آباد

منزل مسکونی محدوده

 • کد 6642
 • 138 متر

منزل مسکونی محدوده مفتح

 • کد 6642
 • 138 متر

منزل مسکونی محدوده فردوسی شمالی

1.5 میلیارد تومان ، فردوسی شمالی

طبقه هم کف تعمیر کامل؛ طبقه اول سفتکاری؛ انتهای بن بست با بَر 3 متر؛ قابل معاوضه با منزل هم کف در همین حدود قیمت داخل نجف آباد؛ ابعاد و جهت: 9.3×16.8 جنوبی &

 • کد 6608
 • 152 متر
 • 3 خوابه
 • 1393 سال ساخت

منزل مسکونی محدوده امیرآباد

 • کد 6609
 • 300 متر
 • 4 خوابه
 • 1375 سال ساخت

منزل مسکونی محدوده بلوار_فجر

1.73 میلیارد تومان ، بلوار_فجر

منفی 60؛ انتهای بن بست با بَر 3 متر از آخر بن بست و 3 متر روبرو؛ ابعاد و جهت: 9.5×18.2 شمالی #

 • کد 6610
 • 173 متر
 • 5 خوابه
 • 1386 سال ساخت

طبقه محدوده بهاران

 • کد 6611
 • 142 متر
 • 3 خوابه
 • 1397 سال ساخت

زمین مسکونی محدوده بلوار_فجر

1.33 میلیارد تومان ، بلوار_فجر

پروانه ساخت یک طبقه؛ ابعاد و جهت: 11×22 جنوبی &

 • کد 6577
 • 242 متر

زمین مسکونی محدوده بلوار_حجتی_شیخ بهایی

 • کد 6607
 • 91 متر