آیا ملکی برای فروش یا اجاره دارید؟

در کوتاه ترین زمان آن را ثبت کنید!

سپردن ملک

جدیدترین املاک ثبت شده در نجف آباد

منزل مسکونی محدوده سعیدفر

 • کد 5959
 • 100 متر
 • 1 خوابه
 • 1384 سال ساخت

منزل مسکونی محدوده جلال آباد

530 میلیون تومان ، جلال آباد

همکف؛ ابعاد و جهت: 8×22 شمالی &

 • کد 5957
 • 175 متر
 • 1 خوابه
 • 1393 سال ساخت

زمین مسکونی محدوده بلوار_ایزدی

156 میلیون تومان ، بلوار_ایزدی

ابعاد باقی مانده و جهت: 8.26×17.21 شمالی &ع ل

 • کد 5960
 • 142 متر

منزل مسکونی محدوده مولوی شمالی

 • کد 5958
 • 135 متر
 • 3 خوابه
 • 1382 سال ساخت

زمین مسکونی محدوده چهارباغ

 • کد 5954

منزل مسکونی محدوده معرفت

1.4 میلیارد تومان ، معرفت

زیرزمین؛ همکف؛ ابعاد و جهت: 10×25 شمالی &

 • کد 5956
 • 250 متر
 • 4 خوابه
 • 1371 سال ساخت

زمین تجاری محدوده بلوار_ایزدی

 • کد 5952
 • 36 متر

زمین مسکونی محدوده بلوار_ایزدی

245 میلیون تومان ، بلوار_ایزدی

امکانات نزدیک کار؛ ابعاد و جهت: 9×12.8 جنوبی &

 • کد 5953
 • 114 متر